Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán 4 bài 131 : rèn luyện chung cùng với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng phép tắc sau: ý muốn cộng hai phân số ta quy đồng mẫu số nhị phân số rồi cộng hai phân số sau thời điểm quy đồng.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 131

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả : (dfrac59+dfrac23=dfrac59+dfrac69=dfrac119.)Vậy ta có kết quả như sau :

*


Bài 2

Tính: 

a) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 + 1 over 5) b) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 - 1 over 5)

c) (displaystyle 1 over 2 imes 1 over 3:1 over 4) d) (displaystyle 1 over 2:1 over 3:1 over 4)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ gồm phép cùng và phép trừ hoặc chỉ gồm phép nhân cùng phép chia thì ta tính theo thứ tự từ trái thanh lịch phải.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 + 1 over 5 = 5 over 3 + 1 over 5 )(displaystyle = 25 over 15 +dfrac315= 28 over 15)

 b) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 - 1 over 5 = 5 over 3 - 1 over 5 )(displaystyle = 25 over 15 -dfrac315= 22 over 15)

c) (displaystyle 1 over 2 imes 1 over 3:1 over 4 =1 over 6:1 over 4 = 1 over 6 imes 4 over 1 )(displaystyle = dfrac46= 2 over 3) 

d) (dfrac12:dfrac13:dfrac14 = dfrac12 imes dfrac31:dfrac14 = dfrac32:dfrac14 )(= dfrac32 imes dfrac41 = dfrac122 = 6)


Bài 3

Tính :

a) (displaystyle 5 over 2 imes 1 over 4 - 1 over 8) b) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4 imes 1 over 8)

c) (displaystyle 5 over 2:1 over 4 - 1 over 8) d) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4:1 over 8) 

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta triển khai phép tính nhân, phân tách trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (displaystyle 5 over 2 imes 1 over 4 - 1 over 8 = 5 over 8 - 1 over 8 = 4 over 8 = 1 over 2)

b) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4 imes 1 over 8 = 5 over 2 + 1 over 32 ) (displaystyle= 80 over 32 +dfrac132= 81 over 32)

c) (displaystyle 5 over 2:1 over 4 - 1 over 8 = 5 over 2 imes 4 over 1 - 1 over 8 = 20 over 2 - 1 over 8 ) (displaystyle = 10 -dfrac18 = 80 over 8 - dfrac18= 79 over 8)

d) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4:1 over 8 = 5 over 2 + 1 over 4 imes 8 over 1 = 5 over 2 + 8 over 4 ) (displaystyle = 5 over 2+2 = dfrac52+ dfrac42 = 9 over 2)


Bài 4

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa xuất hiện nước. Lần đầu tiên chảy được (displaystyle 2 over 5) bể. Lần vật dụng hai chảy thêm (displaystyle 1 over 3) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa xuất hiện nước ? 

Phương pháp giải:

- Coi bể nước khi đầy nước là (1) 1-1 vị.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Đánh Nhau Với Cối Xay Gió Của Xéc, Đánh Nhau Với Cối Xay Gió

- Tính số phần bể đã gồm nước = số phần nước tung vào bể lần trước tiên (+) số phần nước chảy vào bể lần máy hai.