Giải Vở bài xích tập Toán 4 bài bác 124: luyện tập trang 45, 46

Bài 1 trang 45 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: ính rồi so sánh kết quả của

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 45 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Tính bởi hai cách:

*

Trả lời

a,

*

Cách 1:

*

Cách 2:

*

b,

*

Cách 1:

*

Cách 2:

*

c,

*

Cách 1:

*

Cách 2:

*

Bài 3 trang 45 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Tính

*
bằng hai cách:

Trả lời

Cách 1:

*

Cách 2:

*

Bài 4 trang 46 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: một tấm kính hình chữ nhật tất cả chiều rộng 3/5m chiều dài gấp đôi chiều rộng

Tính diện tích s tấm kính đó.

Trả lời

Tóm tắt

*

Bài giải

Chiều nhiều năm tấm kính hình chữ nhật là:

*

Diện tích tấm kính hình chữ nhật:

*Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 124

Mục lục Giải vở bài xích tập Toán lớp 4:

Các bài bác soạn văn, biên soạn bài, giải bài bác tập được biên soạn bám quá sát nội dung sgk.


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2


Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hình Học 7 Chương 1, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

giáo dục cấp 3