Giải bài tập 1, 2, 3 trang 66 VBT toán 4 bài 56 : Nhân một trong những với một tổng cùng với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

a) Tính :

235 × (30 + 5) = …………………………

= …………………………

= …………………………

5327 × (80 + 6) = …………………………

= …………………………

= …………………………

b) Tính (theo mẫu) : 

Mẫu : 237 × 21 = 237 × (20 + 1)

= 237 × 20 + 237 × 1

= 4740 + 237

= 4977

4367 × 31 = …………………………

= …………………………

= …………………………

= …………………………

Phương pháp giải:

a) Áp dụng giải pháp nhân một vài với một tổng. 

a x (b + c ) = a x b + a x c

b) tách bóc thừa số thiết bị hai thành tổng của nhì số hạng. Kế tiếp áp dụng cách làm nhân một số với một tổng.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 56 trang 66

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 

235 × (30 + 5) = 235 × 30 + 235 × 5

= 7050 + 1175

= 8225

5327 × (80 + 6) = 5327 × 80 + 5327 × 6

= 426160 + 31962

= 458122

b) 4367 × 31 = 4367 × (30 + 1)

= 4367 × 30 + 4367 × 1

= 131010 + 4367

= 135377


Bài 2

Một trại chăn nuôi bao gồm 860 nhỏ vịt và 540 con gà. Mỗi ngày một nhỏ vịt hoặc một nhỏ gà ăn hết 80g thức ăn. Hỏi trại chăn nuôi đó phải chuẩn bị bao nhiêu ki-lô-gam thức nạp năng lượng để đủ đến số gà vịt đó nạp năng lượng trong một ngày? (giải bởi hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1:

- kiếm tìm tổng số bé gà với vịt của trang trại.

- tìm tổng số gam thức nạp năng lượng phải chuẩn bị 

- Đổi tác dụng tìm được sang đơn vị chức năng kg.

Cách 2:

- kiếm tìm số thức ăn sẵn sàng cho gà và số thức ăn sẵn sàng cho vịt.

- Đổi công dụng tìm được sang đơn vị kg.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Số con gà và vịt tất cả trong trại chăn nuôi là:

860 + 540 = 1400 (con)

Trong một ngày trại chăn nuôi phải sẵn sàng số gam thức nạp năng lượng là:

80 × 1400 = 112 000 (g)

Đổi 112 000g = 112kg.

Đáp số : 112kg.

Cách 2

Trong một ngày phải sẵn sàng số gam thức ăn uống cho gà là :

80 × 540 = 43 200 (g)

Trong một ngày phải chuẩn bị số gam thức ăn uống cho vịt là :

80 × 860 = 68 800 (g)

Trong một ngày trại chăn nuôi phải sẵn sàng số gam thức ăn cho con kê và vịt là :

43200 + 68800 = 112 000 (g)

Đổi 112 000g = 112kg.

Đáp số : 112kg.

Xem thêm: Tổng Kết Chương 1 Quang Học Vật Lý 7, Giải Vật Lí 7 Bài 9: Tổng Kết Chương 1: Quang Học


Bài 3

Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 248m, chiều rộng bởi (displaystyle 1 over 4) chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.