(10 imes a) (10 imes 4 = 40) (a imes 17) (a + 181)

 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 4 trang 7

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

 (a imes 4)

4.Bạn trung khu ra ga Hà Nội lưu lại giờ tàu như sau :

Tên tàu

Xuất phạt từ ga tp hà nội lúc

Số giờ đồng hồ tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 giờ 45 phút

Ga sử dụng Gòn

(3 tiếng 45 phút)

SE7

6 giờ đồng hồ 15 phút

32 giờ đồng hồ 56 phút

Ga dùng Gòn

(15 giờ 11 phút)

NA1

21 tiếng 30 phút

7 giờ 34 phút

Vinh

(5 tiếng 4 phút)

 Em hãy viết số tích hòa hợp vào khu vực chấm :

a) Tàu SE1 khởi đầu từ ga hà thành lúc….. Giờ. Sau ….. Giờ ….. Phút vẫn tới ga thành phố sài gòn (Thành Phố hồ Chí Minh) dịp …..giờ …..phút.

b) Tàu NA1 xuất phát điểm từ ga tp hà nội lúc …..giờ …..phút và tới Vinh lúc…. Tiếng …..phút.

c) giả dụ tàu SE7 khởi đầu từ ga thành phố hà nội lúc 6 giờ 15 phút ngày một tháng 6 năm 2013 thì tàu đã tới ga sài gòn lúc ….. Giờ….. Phút ngày ….. Mon …..năm 2013.Quảng cáo

*

1. Tính quý giá của biểu thức (theo mẫu):

a) (b imes 7) với b = 8

Giá trị của biểu thức (b imes 7) với b = 8 là (b imes 7 = 8 imes 7 = 56.)

b) (81:c) với c = 9

Giá trị của biểu thức (81:c) với c = 9 là $(81:c = 81:9 = 9.)

2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

4

7

9

 $$10 imes a$$$$10 imes 4 = 40$$ $$10 imes 7 = 70$$ $$7 + 181 = 188$$
 $$a imes 17$$ $$4 imes 17 = 68$$ $$7 imes 17 = 119$$ $$9 imes 17 = 153$$
 $$a + 181$$ $$4 + 181 = 185$$ $$7 + 181 = 188$$ $$9 + 181 = 190$$

 3.Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

 $$a imes 4$$ $$5 imes 4cm$$ $$18 imes 4cm$$ $$131 imes 4dm$$ $$73 imes 4m$$

4.Bạn tâm ra ga Hà Nội lưu lại giờ tàu như sau :

Tên tàu

Xuất phân phát từ ga thành phố hà nội lúc

Số giờ đồng hồ tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 giờ 45 phút

Ga sài Gòn

(3 giờ đồng hồ 45 phút)

SE7

6 giờ 15 phút

32 tiếng 56 phút

Ga dùng Gòn

(15 giờ đồng hồ 11 phút)

NA1

21 tiếng 30 phút

7 tiếng 34 phút

Vinh

(5 tiếng 4 phút)

Viết số tích phù hợp vào địa điểm chấm :

a) Tàu SE1 bắt nguồn từ ga thành phố hà nội lúc 19 giờ. Sau 32 tiếng 45 phút đang tới ga sài thành (Thành Phố hồ nước Chí Minh) dịp 3 tiếng 45 phút.

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga hà thành lúc 21 giờ 30 phút và tới Vinh dịp 5 giờ 4 phút.

Xem thêm: Một Vật Chuyển Động Thẳng Nhanh Dần Đều Thì : A, Khi Vật Chuyển Động Thẳng Nhanh Dần Đều Thì:

c) nếu như tàu SE7 xuất phát điểm từ ga hà nội lúc 6 giờ đồng hồ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm trước đó thì tàu đã tới ga sài thành lúc 15 giờ 11 phút ngày 2 tháng 6 năm 2013.