“Although” và các kết cấu liên quan lại như “despite, in spite of, though, eventhough” mọi là những kỹ năng ngữ pháp quan trọng trong giờ anh chỉ sự nhượng bộ. Các cấu tạo này thường được sử dụng thịnh hành trong giao tiếp và trong những bài kiểm tra giỏi nghiệp, đại học.

Bạn đang xem: Viết lại câu với although

*
*
*

Lưu ý:

Khi although/ though/ even though mở đầu câu thì ta phải áp dụng dấu phải ngăn cách hai câu. Còn khi chúng đứng thân câu thì không cần có dấu phẩy.Although/ though/ even though gồm nghĩa giống nhau mà lại mỗi từ miêu tả sắc thái khác biệt và ngữ cảnh thực hiện khác nhau:

+ Even though được dùng để biểu đạt sự tương phản mạnh bạo hơn so với Although với Though

Ví dụ: Even though she usually tells lies, many people believe her.

(Mặc mặc dù chị ta liên tiếp nói dối nhưng đa số người lại tin cậy chị ta)

+ trong văn viết chúng ta nên thực hiện although biểu hiện sắc thái trang trọng. Còn sử dụng though trong văn nói khi biểu thị thái độ không trọng thể hoặc thân mật. Và trong nhiều trường hợp, though thường xuyên đứng cuối câu.

Ví dụ:

Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

(Mặc cho dù thời tiết xấu nhưng cửa hàng chúng tôi vẫn tất cả một kì nghỉ hoàn hảo và tuyệt vời nhất với nhiều vận động thú vị)

I didn’t get a job though I had all the necessary qualification.

(Tôi không có việc làm tuy vậy tôi có đầy đủ bằng cấp đề nghị thiết)

Các kết cấu đồng nghĩa với although: Despite và In spite of

Cách dùng: hai từ này cũng khá được dùng nhằm chỉ sự trái chiều giữa hai mệnh đề, hay được sử dụng phổ cập trong văn nói với despite có sắc thái trang trọng hơn in spite of.

► Despite/ In spite of + N/ phrase/ V-ing

Ví dụ:

Despite being out of money, she went shopping.

(Mặc mặc dù hết tiền nhưng lại chị ấy vẫn đi thiết lập sắm)

In spite of his experience in machinery, he couldn’t repair the machine in our office.

(Mặc dù có kinh nghiệm thay thế máy móc, dẫu vậy anh ấy cần yếu sửa được sản phẩm ở văn phòng chúng tôi)

► cấu tạo despite, in spite of đi với mệnh đề

Công thức: Despite/ In spite of the fact that + S + V

Ví dụ:

Despite the fact that he hasn’t kept his promise many times, she still believes him.

(Mặc dù anh ấy ko giữ lời hứa hẹn nhiều lần tuy thế chị ta vẫn tin cẩn anh ấy)

Bài tập vận dụng

Để ghi nhớ ngay lập tức những kỹ năng vừa học, và hiểu sâu hơn về phong thái ứng dụng kết cấu vào bài tập, hãy cùng trabzondanbak.com hoàn thành các bài tập sau nhé.

Exercise 1. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible. ( xong câu thực hiện although, despite/in spite of. Một số trong những chỗ rất có thể sử dụng hai đáp án)

1.______ the story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting.

2. I went to see the film ______ feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______Lan is a poor student, she studies very well.

Exercise 2: Rewrite these sentences (Viết lại câu)

Although Bean is not an intelligent children, he can speak English very well

=> Despite / In spite of ______________________________________.

Even though Mr.Ba took a taxi, he was late for the meeting.

=> Despite / In spite of______________________________________.

Despite feeling tired, Sue stayed up late talking khổng lồ Jill.

=>Although______________________________________.

She is intelligent and beautiful. She isn’t confident of herself.

=> Although______________________________________.

Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university.

=> Even though______________________________________.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán 8 Có Đáp Án, 200 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 8

Với đầy đủ kiến thức hữu ích mà công ty chúng tôi chia sẻ, hy vọng chúng ta đã hiểu rõ hơn về cấu tạo Although, though, even though cùng cách áp dụng của chúng. Chúc chúng ta luôn luôn luôn học tập thật giỏi và giành nhiều điểm cao trong bài bác thi giờ anh.