Làm cố gắng nào để bạn có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối dục tình giữa các phần cùng với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ bốn duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo thành một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, các lựa chọn thiết kế mà các bạn chọn nên dựa vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục đích của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều đặc biệt quan trọng nhất là, hãy suy nghĩ về khán giả của công ty khi tạo sơ đồ tư duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tứ duy của bạn?Nó phải phải chi tiết đến nấc nào?Bạn rất có thể làm gì để sơ đồ tứ duy của khách hàng hấp dẫn hơn?