Phần A closer look 1 để giúp bạn học bổ sung cập nhật thêm vốn tự về âm nhạc và nghệ thuật, đồng thời rèn luyện cách vạc âm /ʃ/ cùng /ʒ/. Nội dung bài viết dưới đây là gợi ý về giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 4 lớp 7 a closer look 1

7. Listen & repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ . Underline the words with the sound /ʒ/ twice
*Xem thêm: Top 3 Mẫu Phân Tích Cảnh Đợi Tàu Trong Hai Đứa Trẻ (Thạch Lam)

Vocabulary

1. Listen and repeat these words (Nghe và lặp lại những tự sau)

Painter: họa sĩArtist: nghệ sĩActress: bạn nữ diễn viên Musician: nhạc sĩ, nhạc côngPuppet: múa rốiDancer: vũ côngSinger: ca sĩ tuy vậy writer: nhạc sĩ

2. Match a word in A with a phrase in B (Nối một từ vào phần A với một cụm từ trong phần B)

A

B

1.Play

e. The guitar

2.Draw

b. A portrait

3.Write

a. A song

4.Work

d. As an actor

5.Take

c. A photo

3.a. Put these letters in order to make musical instruments (Sắp xếp lại đơn côi tự những chữ sau để sinh sản thành tên nhạc cụ)

drum: trốngpiano: bọn dương cầm, bầy pianocello: lũ trung hồ cầm, bầy celloguitar: lũ guitarviolin: bầy vĩ cầm, lũ violinsaxophone: kèn saxophone

b. Write the type of musical instruments in the box under each picture (Viết nhiều loại nhạc cụ bao gồm trong khung dưới vào mỗi hình cho phù hợp)

a guitara drumDan Baua violina celloa pianosaxophone

4. Put one of these words in each blank khổng lồ finish the sentences (Đặt trong số những từ này vào mỗi địa điểm trống để xong xuôi câu )

My father’s friend is a great _painter_. (Bạn của ba tôi là một họa sĩ giỏi.)_Pop_ music is not as exciting as rock và roll. (Nhạc pop không sôi động bằng nhạc rock và roll.)The _singer_ I lượt thích most is Karen Carpenter. (Ca sĩ mà lại tôi thích nhất là Karen Capenter.)I lượt thích to _draw_ cartoons. (Tôi say mê vẽ truyện tranh.)Many tourists lớn Vietnam come khổng lồ see the water _puppet_ show. (Nhiều khách phượt đến nước ta để xem công tác múa rối nước.)In Vietnam, the Dan Bau is a traditional musical _instrument_. (Ở Việt Nam, đàn Bầu là một trong những nhạc cầm truyền thống.)

Pronunciation

5. Listen & repeat. Pay attention lớn the sounds /ʃ/ & /ʒ/ (Nghe cùng lặp lại. Chú ý các âm /ʃ/ và /ʒ/)

Âm /ʃ/: condition, ocean, shy, sugar, machineÂm /ʒ/: measure, pleasure, usual, vision, decision

6. Listen lớn the words và put them into two groups (Nghe các từ với đặt chúng vào 2 nhóm)

/ʃ/

/ʒ/

Anxious, musician, dishwasher, rubbish

Closure, occasion, leisure, television

7. Listen & repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ . Underline the words with the sound /ʒ/ twice. (Nghe và lặp lại những câu. Gạch bên dưới một gạch với các từ có âm /ʃ/,hai gạch men với những từ gồm âm /ʒ/)

Note: Ở đây, từ gồm âm /ʃ/ được gạch ốp chân, từ có âm /ʒ/ được in đậm.

Can you show me the new machine?They sing the tuy nhiên “Auld Lang Syne” on some occasions.The musician is very anxious about the next performance.She wanted to chia sẻ her pleasure with other people.The new cinema is opposite the bus station.Are you sure this is an interesting television programme?