l>Welcome khổng lồ www.trabzondanbak.com
Nam tế bào Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật * Nam mô A Di Đà Phật * phái nam Mô cứu vãn Khổ cứu Nạn Quan cố kỉnh Âm người thương Tát * Nam tế bào Đại nuốm Chí người yêu Tát * Nam mô Địa Tạng Vương người tình Tát *Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng người thương Tát
* Hân Hoan kính chào Đón phần lớn Vị Phật sau này * thực hiện Trang web : Diệp Thi và Luân Vũ *
*
Trở Về home (Index)
Trở về Trang Pháp Âm
Thầy phù hợp Giác Hạnh
*
Audio: MP3Thể Theo Lời yêu thương cầu của rất nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi vẫn Zip các files mp3 vào winrar. Những file đa số là tệp tin nén RAR, chúng tôi có nhằm sẵn nhị filesWinRar và7Zip – Đây là những chương trình để mở file nén. Những file nén sau thời điểm download với mở nén đang cho chúng ta những tệp tin mp3, nhấp vào hàng Maga thư mục File nhằm Download(Tham Khảo Thêm gợi ý )
tuyển chọn Tập Pháp Thoại (Maga thư mục File1) (Maga thư mục File2)(Maga thư mục File3) (Maga thư mục File4) (Maga folder File5)(Maga folder File6) (Maga thư mục File7)
Buồn Vui cửa ngõ Phật (01) (02)
Bát Chánh Đạo (01) (02)
Cái Khổ các Căn Buông Lung (01) (02)
Chánh Tín Của người Phật Tử (01) (02)
con Tin Phật (01) (02)
Chử Hiếu trong Đạo Phật (01) (02)
Công Ơn thân phụ Mẹ (01) (02)
ước Phúc cầu Thọ (01) (02)
Cái trọng điểm Ngay Thẳng (01)
Đạo Đức (01) (02)
Địa ngục Ở Đâu (01) (02)
Hành Trang người Tu Pháp Môn Tịnh Độ (01) (02)
Hạnh Nguyện cửa hàng Âm (01) (02)
Hạnh Độ (01) (02)
Hoa Sen vào Ao Thất Bảo (01) (02)
Khuyến Thiện (01) (02)
Khuyến Tu (01) (02)
Lục Hòa (01) (02)
Làm tín đồ Khó (01) (02)
Mười Công Đức Niệm Phật (01) (02) (03)
Người nhỏ tuổi Biết bạn Lớn làm chưa Xong (01) (02)
Nhẩn Nhục (01) (02)
Pháp Hiếu (01) (02) (03) (04)
Phát người yêu Đề trọng điểm Văn (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
sinh Tử Khổ Đau (01) (02)
Sống và Chết (01) (02)
Sống niềm hạnh phúc Chết An Vui (01) (02)
Sự Kỳ Lạ nuốm Kỷ 21 (01) (02)
cúng Phật (01)
Tam Bảo (01) (02)
bái Phật,Cúng Phật, Lạy Phật (01) (02) (03)
Tình Đời Ý Đạo (01) (02)
Tội với Phước (01) (02)
Tứ Đế (01) (02)
Tứ Diệu Đế :
Thân bệnh dịch TâmBệnh (01) (02)
Chuyện Ông Phú Hộ (01) (02)
Khổ (01) (02)
Già làm cho Khổ (01) (02)
Ái Dục Khổ (01) (02)
Tu Là đưa Nghiệp (01) (02)
Tu Là nơi bắt đầu Phúc (01) (02)
Tu Nhà (01) (02)
Tứ Vô Lượng Tâm (01)
Tam Pháp Ấn (01) (02)
Tu cái Miệng (01)
Tứ Niệm Xứ (01) (02)
Thiểu Dục Tri Túc (01) (02)
Ý Nghĩa Lễ 6 Phương (01) (02)
Ý Nghĩa Hoa Sen (01) (02)
Ý Nghĩa Phật Đản (01) (02)
Ý nghĩa Vu Lan (01) (02)
Ý Nghĩa Sám Hối (01)
Ý Nghĩa mong An (01) (02)