trabzondanbak.com xin chia sẻ bộ tài liệu nhưng cô Hòa Nga chia sẻ: 53 Trò nghịch powerpoint cần sử dụng cho thi công bài giảng, mini game, tạo tấp nập tiết học. Liên kết tải trực tiếp trên fshare; trabzondanbak.com (02) chia sẻ link google drive ngày 3.10.2021

*
53 Trò đùa powerpoint

53 Trò nghịch powerpoint

STT . Tên file link tải xuống1 . 15 tro choi xuất xắc trong PP.ppt – 12.9 MB 15 tro choi tuyệt trong PP.ppt – 12.9 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

2 . Ai lên rất cao hơn.pptx – 5.6 MB Ai lên cao hơn.pptx – 5.6 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

3 . Bắt bướm.pptx – 6.9 MB bắt bướm.pptx – 6.9 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay
Bạn đang xem: Trò chơi đuổi hình bắt chữ trên powerpoint co dap an

4 . Cau ca 1 .pptx – 2.5 MB cau ca 1 .pptx – 2.5 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

5 . Cau ca 2 .pptx – 2.6 MB cau ca 2 .pptx – 2.6 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

6 . Cờ cá ngựa.pptx – 7.3 MB Cờ cá ngựa.pptx – 7.3 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

7 . Doan bong nhỏ vat.pptx – 41.0 MB doan bong bé vat.pptx – 41.0 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

8 . Dong ho bao thuc.pptx – 1.4 MB dong ho bao thuc.pptx – 1.4 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

9 . Dong ho cat.pptx – 1.2 MB dong ho cat.pptx – 1.2 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

10 . Dong ho dem nguoc chu nhat.pptx – 1.7 MB dong ho dem nguoc chu nhat.pptx – 1.7 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

11 . Du lich cung doreamon.pptx – 24.8 MB du lich cung doreamon.pptx – 24.8 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

12 . Xua hình bắt chữ (1).ppt – 4.7 MB đuổi hình bắt chữ (1).ppt – 4.7 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

13 . Xua đuổi hình bắt chữ.ppt – 2.7 MB xua hình bắt chữ.ppt – 2.7 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

14 . Giai cuu dai duong.ppt – 12.5 MB giai cuu dai duong.ppt – 12.5 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

15 . Giup qua uong nuoc.pptx – 2.1 MB giup qua uong nuoc.pptx – 2.1 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

16 . Hái hoa may mắn.ppt – 397.0 KB Hái hoa may mắn.ppt – 397.0 KBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

17 . Hái lộc đầu xuân.pptx – 10.7 MB Hái lộc đầu xuân.pptx – 10.7 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

18 . Hái hãng apple 9.ppt – 638.5 KB hái táo bị cắn 9.ppt – 638.5 KBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

19 . Hu go.pptx – 8.8 MB hu go.pptx – 8.8 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

20 . Lat manh ghep 2.pptx – 4.6 MB lat manh ghep 2.pptx – 4.6 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

21 . Ngo khong that ngo khong gia.pptx – 7.8 MB ngo khong that ngo khong gia.pptx – 7.8 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

22 . Ngoai khoa.ppt – 2.6 MB Ngoai khoa.ppt – 2.6 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

23 . Ngoi sao may man.pptx – 3.3 MB ngoi sao may man.pptx – 3.3 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

24 . O chu bi mat.ppt – 2.3 MB o chu bi mat.ppt – 2.3 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

25 . Ong non học tập việc( thắc mắc 4 đáp án).pptx – 7.5 MB Ong non học tập việc( thắc mắc 4 đáp án).pptx – 7.5 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

26 . Quay BAO LI XI co THUONG.ppt – 7.9 MB con quay BAO LI XI co THUONG.ppt – 7.9 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

27 . Rung chuong vang 9 – Tổng kết.ppt – 17.3 MB Rung chuong vang 9 – Tổng kết.ppt – 17.3 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

28 . Rung chuong vang 9.ppt – 16.9 MB Rung chuong vang 9.ppt – 16.9 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

29 . THIET KE TRO CHOI BUOM cất cánh TIM CHU.ppt – 3.0 MB THIET KE TRO CHOI BUOM cất cánh TIM CHU.ppt – 3.0 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

30 . Thu tai hieu biet.pptx – 7.5 MB thu tai hieu biet.pptx – 7.5 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

31 . Tra cứu mật mã.pptx – 16.5 MB tìm kiếm mật mã.pptx – 16.5 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

32 . Trac nghiem ai la trieu phu.pptx – 4.4 MB trac nghiem ai la trieu phu.pptx – 4.4 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

33 . Trò nghịch AI LÀ TRIỆU PHÚ 9 – 2.pptx – 4.4 MB Trò đùa AI LÀ TRIỆU PHÚ 9 – 2.pptx – 4.4 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

34 . Trò đùa AI LÀ TRIỆU PHÚ 9.pptx – 4.4 MB Trò đùa AI LÀ TRIỆU PHÚ 9.pptx – 4.4 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

35 . Trò chơi Ai la trieu phu lớp 7.pptx – 4.4 MB Trò đùa Ai la trieu phu lớp 7.pptx – 4.4 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

36 . Tro choi chao mung ngay 2011.ppt – 5.5 MB tro choi chao mung ngay 2011.ppt – 5.5 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

37 . Tro choi phân chia KHOA VAN NANG.ppt – 633.5 KB Tro choi chia KHOA VAN NANG.ppt – 633.5 KBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

38 . Tro choi mang đến bai tong ket cuoi nam.ppt – 3.3 MB tro choi đến bai tong ket cuoi nam.ppt – 3.3 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

39 . Tro choi DUNG DE DIEM ROI.ppt – 452.0 KB Tro choi DUNG DE DIEM ROI.ppt – 452.0 KBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

40 . Tro choi Em yeu lich su theo khối lớp.ppt – 690.0 KB Tro choi Em yeu lich su theo khối lớp.ppt – 690.0 KBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

41 . TRO CHOI GAN HOA MAI (1).ppt – 1.9 MB TRO CHOI GAN HOA MAI (1).ppt – 1.9 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

42 . TRO CHOI GAN HOA MAI.ppt – 1.9 MB TRO CHOI GAN HOA MAI.ppt – 1.9 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

43 . Trò đùa Hái lộc đầu xuân sử 7.pptx – 10.7 MB Trò đùa Hái lộc đầu xuân sử 7.pptx – 10.7 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

44 . Trò đùa Hái lộc đầu xuân sử 9.pptx – 10.7 MB Trò chơi Hái lộc đầu xuân sử 9.pptx – 10.7 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

45 . Trò đùa Hộp quà kín đáo sử 7 – 2.pptx – 13.8 MB Trò nghịch Hộp quà bí mật sử 7 – 2.pptx – 13.8 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

46 . Trò đùa Hộp quà kín đáo sử 9.pptx – 13.8 MB Trò nghịch Hộp quà kín đáo sử 9.pptx – 13.8 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

47 . Tro choi lich su_9 ki 2.ppt – 2.9 MB tro choi lich su_9 ki 2.ppt – 2.9 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

48 . TRO CHOI xoay VONG TU VI.ppt – 1.5 MB TRO CHOI tảo VONG TU VI.ppt – 1.5 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

49 . Tro choi Thi sút luân lưu.ppt – 1019.0 KB Tro choi Thi giảm luân lưu.ppt – 1019.0 KBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

50 . Vòng quay Kì diệu 7.ppt – 3.1 MB vòng xoay Kì diệu 7.ppt – 3.1 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

51 . Vòng quay may mắn 7 – 2.pptx – 7.1 MB Vòng quay may mắn 7 – 2.pptx – 7.1 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

52 .

Xem thêm: Ý Nghĩa Khoa Học Và Thực Tiễn Của Đề Tài Là Gì, Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

Vòng quây may mắn 9 – 2.pptx – 7.1 MB Vòng quây may mắn 9 – 2.pptx – 7.1 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

53 . Vòng quây may mắn thắc mắc 4 đáp án.pptx – 7.0 MB Vòng quây may mắn câu hỏi 4 đáp án.pptx – 7.0 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay