với mùa ướp đông lạnh lùng buốt giá Nỗi đơn độc riêng bản thân ta Và mùa đông một trời trắng xóa Cho tâm tư tình cảm năm tháng ngày hôm qua Đời còn nhiều nhung nhớ mặc dù tình mình đã lỡ Vẫn ý muốn cho nhẵn người quay về Về đây em tìm tới quá khứ Đã mang lại đôi ta mơ mộng Về phía trên em một trời như thơ Sẽ cho ta các kỷ niệm xưa Tình còn nhiều tha thiết cùng đời một màu xanh da trời biếc dĩ nhiên em không nỡ lòng ra đi Ta yêu thương em trong giấc mơ này Ta yêu em giữa những cơn say Một trời ân ái bản thân hãy sinh sống buông lơi thời hạn Ta với mọi người trong nhà quên hết u sầu Vui cùng cả nhà cho hết đêm thâu tình yêu sẽ với ta mang đến gần bên nhau.


Bạn đang xem: Trịnh nam sơn về đây em


Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Sự Phóng Xạ Là Phản Ứng Hạt Nhân Loại Nào ? Phóng Xạ ( Hay Và Đầy Đủ)

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.