Home/ Môn học/Văn/Câu 6Trạng ngữ có thể đứng ở vị trí nào trong câu?AĐầu câuBGiữa câuCCuối câuDCả A, B, C đều đúngCâu 7Tách trạng ngữ thành câu riêng, người

Câu 6Trạng ngữ có thể đứng ở vị trí nào trong câu?AĐầu câuBGiữa câuCCuối câuDCả A, B, C đều đúngCâu 7Tách trạng ngữ thành câu riêng, người


Câu 6Trạng ngữ có thể đứng ở vị trí nào trong câu?AĐầu câuBGiữa câuCCuối câuDCả A, B, C đều đúngCâu 7Tách trạng ngữ thành câu riêng, người nói, người viết nhằm mục đích gì?ALàm cho câu ngắn hơn.BĐể nhấn mạnh, chuyển ý hoặc thể hiện những cảm xúc nhất định.CLàm cho nòng cốt câu được chặt chẽDLàm cho nội dung của câu dễ hiểu hơn.Câu 8Trong các câu sau, câu nào là câu đặc biệt?ATrên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây.BLan được tham quan nhiều nơi nên bạn hiểu biết rất nhiều.CHoa sim!DMưa rất to.Câu 9Thêm trạng ngữ vào trong câu có tác dụng gì?ALàm cho câu hay hơn.BLàm cho câu gọn hơn.CXác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, cách thức, phương tiện…DNgụ ý hành động, đặc điểm trong câu là của chung mọi người.Câu 10Trong các dòng sau, dòng nào KHÔNG nói lên tác dụng của việc sử dụng câu đặc biệt?ABộc lộ cảm xúcBGọi đápCLàm cho lời nói được ngắn gọnDLiệt kê nhằm thông báo sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

Bạn đang xem: Trạng ngữ đứng ở vị trí nào trong câu


in progress0

Answers ( )


*

ngocquynh
0
Reply

Câu 6;D

Câu 7;B

Câu 8;C

Câu 9;C

Câu 10;C


*

kimlien
0
Reply

Câu 6 Trạng ngữ có thể đứng ở vị trí nào trong câu?

A Đầu câu

B Giữa câu

C Cuối câu

D Cả A, B, C đều đúng

Câu 7 Tách trạng ngữ thành câu riêng, người nói, người viết nhằm mục đích gì?

A Làm cho câu ngắn hơn.

B Để nhấn mạnh, chuyển ý hoặc thể hiện những cảm xúc nhất định.

C Làm cho nòng cốt câu được chặt chẽ

D Làm cho nội dung của câu dễ hiểu hơn.

Câu 8 Trong các câu sau, câu nào là câu đặc biệt?

A Trên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

B Lan được tham quan nhiều nơi nên bạn hiểu biết rất nhiều.

C Hoa sim!

D Mưa rất to.

Câu 9 Thêm trạng ngữ vào trong câu có tác dụng gì?

A Làm cho câu hay hơn.

B Làm cho câu gọn hơn.

C Xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, cách thức, phương tiện…

D Ngụ ý hành động, đặc điểm trong câu là của chung mọi người.

Câu 10 Trong các dòng sau, dòng nào KHÔNG nói lên tác dụng của việc sử dụng câu đặc biệt?

A Bộc lộ cảm xúc

B Gọi đáp

C Làm cho lời nói được ngắn gọn

D Liệt kê nhằm thông báo sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Bầu Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Cuối Năm Học Mới


Leave an answer


Name*

E-Mail*

Website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Madeline
*

About Madeline
Đặt Câu Hỏi