Bài tập trắc nghiệm vật dụng lý 11 bài xích 1 về Điện tích với định chính sách Cu-lông - vật dụng lý 11 online đầy đủ đáp án và giải thuật giúp những em tự luyện tập và củng cố kiến thức và kỹ năng bài học.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1


Câu 1:

Hai trái cầu nhỏ mang hai điện tích tất cả độ lớn bởi nhau, đặt bí quyết nhau 10cm vào chân ko thì tính năng lên nhau một lực là9.10-3N. Khẳng định điện tích của hai quả ước đó.


A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2:

Hai điện tích điểm tất cả độ lớn đều bằng nhau được đặt trong không khí giải pháp nhau 12 cm. Lực hệ trọng giữa hai năng lượng điện đó bởi 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và chuyển chúng cách nhau 8 centimet thì lực can hệ giữa chúng vẫn bởi 10 N. Tính độ lớn những điện tích với hằng số năng lượng điện môi của dầu.


Câu 3:

Chọn câu đúng.

Khi tăng đôi khi độ béo của hai năng lượng điện điểm vàkhoảng phương pháp giữa bọn chúng lên gấp đôi thì lực tươngtác giữa chúng.


A.tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.B.tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.C.tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.D.tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 6:

Có tư vật A, B, C, D kích thước nhỏ, lây lan điện. Hiểu được vật A hút vật B nhưng mà lại đẩy C. Thiết bị C hút thiết bị D. Khẳng định nào sau đấy là không đúng?


A.Điện tích của vật dụng A và D trái dấu.B.Điện tích của vật dụng A và D thuộc dấu.C.Điện tích của đồ dùng B cùng D thuộc dấu.D.Điện tích của thứ A và C thuộc dấu.

Câu 7:

Hai năng lượng điện điểm quận 1 = +3 (μC) và q2 = -3 (μC),đặt trong dầu (ε = 2) biện pháp nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực liên hệ giữa hai điện tích đó là:


A.lực hút với độ to F = 45 (N).B.lực đẩy cùng với độ lớn F = 45 (N).C.lực hút với độ khủng F = 90 (N).D.lực đẩy với độ béo F = 90 (N).
A.Khi lây nhiễm điện vày tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm năng lượng điện sang vật dụng không lây nhiễm điện.B.Khi lan truyền điện vì tiếp xúc, electron luôn di chuyển từ thiết bị không nhiễm năng lượng điện sang đồ nhiễm điện.C.Khi lây nhiễm điện vày hưởng ứng, electron chỉ di chuyển từ đầu này thanh lịch đầu tê của thiết bị bị lây truyền điện.D.Sau lúc nhiễm điện bởi hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm năng lượng điện vẫn không vậy đổi.

Xem thêm: Các Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Gia Đình Văn Hóa ❤️️ Hay Và Ý Nghĩa


Câu 9:

Tổng điện tích dương và tổng năng lượng điện âm vào một 1 cm3 khí Hiđrô ở đk tiêu chuẩn là:


A.4,3.103(C) và - 4,3.103(C).B.8,6.103(C) cùng - 8,6.103(C).C.4,3 (C) và - 4,3 (C).D.8,6 (C) và - 8,6 (C).

Câu 10:

Hai quả cầu nhỏ dại có năng lượng điện 10-7 (C) và 4.10-7 (C), cửa hàng với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là: