Nhằm hỗ trợ ngân hàng thắc mắc và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 giúp học viên rèn luyện trong quá trình học tập với ôn thi THPT quốc gia môn Toán, trabzondanbak.com reviews đến những em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 12. Tài liệu bao gồm 1408 trang cùng với các thắc mắc và bài tập trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong công tác Giải tích 12 và Hình học 12.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 12

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 12:I. GIẢI TÍCH 12Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.+ Dạng toán 1. Tính 1-1 điệu của hàm số.+ Dạng toán 2. Rất trị của hàm số.+ Dạng toán 3. Giá chỉ trị lớn số 1 và giá trị nhỏ tuổi nhất của hàm số.+ Dạng toán 4. Đồ thị của hàm số cùng phép tịnh tiến hệ toạ độ.+ Dạng toán 5. Đường tiệm cận của thiết bị thị hàm số.+ Dạng toán 6. Khảo sát điều tra sự trở thành thiên và vẽ vật thị của một số trong những hàm đa thức.+ Dạng toán 7. Khảo sát điều tra sự biến hóa thiên và vẽ đồ gia dụng thị của một trong những hàm phân thức hữu tỉ.+ Dạng toán 8. Một số bài toán thường gặp về thứ thị.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương I.Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.+ Dạng toán 1. Luỹ quá với số nón hữu tỉ.+ Dạng toán 2. Luỹ vượt với số mũ thực.+ Dạng toán 3. Lôgarit.+ Dạng toán 4. Số e cùng lôgarit từ nhiên.+ Dạng toán 5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.+ Dạng toán 6. Hàm số luỹ thừa.+ Dạng toán 7. Phương trình mũ cùng lôgarit.+ Dạng toán 8. Hệ phương trình mũ cùng lôgarit.+ Dạng toán 9. Bất phương trình mũ cùng lôgarit.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương II.Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.+ Dạng toán 1. Nguyên hàm.+ Dạng toán 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm.+ Dạng toán 3. Tích phân.+ Dạng toán 4. Một số cách thức tính tích phân.+ Dạng toán 5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng.+ Dạng toán 6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích đồ dùng thể.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương III.Chương IV. SỐ PHỨC.+ Dạng toán 1. Số phức.+ Dạng toán 2. Căn bậc nhì của số phức với phương trình bậc hai.+ Dạng toán 3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương IV.II. HÌNH HỌC 12Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.+ Dạng toán 1. định nghĩa về khối đa diện.+ Dạng toán 2. Phép đối xứng qua phương diện phẳng với sự bằng nhau của những khối nhiều diện.+ Dạng toán 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối nhiều diện. Các khối nhiều diện đều.+ Dạng toán 4. Thể tích của khối đa diện.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương I.Chương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN. + Dạng toán 1. Khía cạnh cầu, khối cầu.+ Dạng toán 2. định nghĩa về mặt tròn xoay.+ Dạng toán 3. Khía cạnh trụ, hình trụ cùng khối trụ.+ Dạng toán 4. Phương diện nón, hình nón cùng khối nón.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương II.Chương III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ trong KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Đầu Số 0585 Là Mạng Gì - Nên Kết Hợp Với Đuôi Số Nào

+ Dạng toán 1. Hệ toạ độ trong không gian.+ Dạng toán 2. Phương trình khía cạnh phẳng.+ Dạng toán 3. Phương trình mặt đường thẳng.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương III.

sở hữu tài liệu