Nhằm hỗ trợ ngân hàng thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 giúp học viên rèn luyện trong quá trình học tập, trabzondanbak.com reviews đến những em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 11. Tài liệu có 697 trang với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 11 gồm đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong công tác Đại số cùng Giải tích 11 và Hình học tập 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 11

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 11:I. ĐẠI SỐChương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Lý thuyết.II. Tính tuần hoàn.III. Sự biến đổi thiên với đồ thị của hàm số lượng giác.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN.I. Phương trình sin x = a.II. Phương trình cos x = a.III. Phương trình tung x = a.IV. Phương trình cot x = a.V. Bài bác tập trắc nghệm.3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.I. Phương trình bậc nhất đối với cùng 1 hàm con số giác.II. Phương trình hàng đầu đối với sin x với cos x.III. Phương trình bậc hai đối với một hàm con số giác.IV. Phương trình sang trọng bậc hai so với sin x với cos x.V. Phương trình cất sin x ± cos x với sin x cos x.VI. Bài bác tập trắc nghệm.Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT.1 QUY TẮC ĐẾM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Những dạng toán.III. Bài tập trắc nghiệm.2 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 NHỊ THỨC NIU-TƠN.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 BIẾN CỐ & XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN.1 DÃY SỐ.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc ngihệm.2 CẤP SỐ CỘNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 CẤP SỐ NHÂN.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 4. GIỚI HẠN.1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 HÀM SỐ LIÊN TỤC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 5. ĐẠO HÀM.1 ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.4 VI PHÂN.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.5 ĐẠO HÀM CẤP 2.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.II HÌNH HỌCChương 1. PHÉP BIẾN HÌNH.1 PHÉP BIẾN HÌNH.I. Nắm tắt lí thuyết.2 PHÉP TỊNH TIẾN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.5 PHÉP QUAY.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.6 PHÉP DỜI HÌNH.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.7 PHÉP VỊ TỰ.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.8 PHÉP ĐỒNG DẠNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 2. Quan tiền HỆ tuy vậy SONG trong KHÔNG GIAN.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.I. Bắt đầu về hình học tập không gian.II. Các đặc điểm thừa nhận.III. Điều kiện khẳng định mặt phẳng.IV. Hình chóp và tứ diện.V. Thắc mắc trắc nghiệm.2 hai ĐƯỜNG THẲNG song SONG – nhì ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.I. Lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG song SONG.I. Vị trí kha khá của đường thẳng với mặt phẳng.II. Điều kiện để một mặt đường thẳng song song với một mặt phẳng.III. Tính chất.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.4 hai MẶT PHẲNG tuy vậy SONG.I. Vị trí tương đối của nhì mặt phẳng phân biệt.II. Điều kiện để hai khía cạnh phẳng tuy vậy song.III. Tính chất.IV. Hình lăng trụ và hình hộp.V. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. Quan HỆ VUÔNG GÓC vào KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Trò Chơi Ninja Siêu Tốc Miễn Phí Cho Android, Game Ninja Siêu Hạng

1 VÉC-TƠ trong KHÔNG GIAN.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 hai ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.4 hai MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.5 KHOẢNG CÁCH.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.

tải tài liệu