Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 10 học kì 1 có đáp an

**Xem thêm: Phát Triển Đề Minh Họa Toán, Đề Minh Họa 2022 Môn Toán Thi Tốt Nghiệp Thpt

Chương 1: buôn bản hội nguyên thủy bài xích 1: Sự xuất hiện loài fan và bầy người nguyên thủy bài bác 2: làng mạc hội nguyên thủy Chương 2: thôn hội cổ đại bài xích 3: Các nước nhà cổ đại phương đông bài xích 4: Các quốc gia cổ đại châu mỹ - Hi Lạp cùng Rô - Ma Chương 3: trung hoa thời phong kiến bài 5: trung quốc thời phong loài kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến bài 6: Các nước nhà Ấn Độ và văn hóa truyền thống cuội nguồn Ấn Độ bài bác 7: Sự phân phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng và phong phú của Ấn Độ Chương 5: Đông nam Á thời phong loài kiến bài bác 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính sống Đông phái mạnh Á bài bác 9: vương quốc Cam-pu-chia và quốc gia Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài bác 10: Thời kì xuất hiện và cách tân và phát triển của cơ chế phong loài kiến Tây Âu (từ nắm kỉ V đến nắm kỉ XIV) bài xích 11: Tây Âu thời gian trung đại bài xích 12: Ôn tập: lịch sử dân tộc thế giới fan nguyên thủy, cổ kính và trung đại Chương 1: vn từ thời nguyên thủy đến gắng kỉ X bài 13: nước ta thời kì nguyên thủy bài xích 14: Các quốc gia cổ đại trên nước nhà Việt phái nam bài xích 15: Thời Bắc nằm trong và các cuộc chống chọi giành hòa bình dân tộc (từ rứa kỉ II TCN mang lại đầu nuốm kỉ X) bài 16: Thời Bắc nằm trong và những cuộc đương đầu giành chủ quyền dân tộc (từ cố gắng kỉ II TCN mang đến đầu cố gắng kỉ X) Chương 2: nước ta từ chũm kỉ X đến gắng kỉ XV bài bác 17: quy trình hình thành và phát triển trong phòng nước phong kiến (từ cố gắng kỉ X đến thay kỉ XV) bài 18: Công cuộc xây đắp và phạt triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV bài xích 19: đông đảo cuộc binh lửa chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV bài xích 20: xuất bản và cách tân và phát triển văn hóa dân tộc trong số thế kỉ X-XV Chương 3: vn từ nạm kỉ XVI đến nỗ lực kỉ XVIII bài xích 21: Những biến đổi của công ty nước phong kiến trong những thế kỉ XVI-XVIII bài bác 22: Tình hình tài chính ở các thế kỉ XVI-XVIII bài xích 23: trào lưu Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất đất nước, đảm bảo tổ quốc cuối vậy kỉ XVIII bài xích 24: tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: nước ta ở nửa đầu cụ kỉ XIX bài xích 25: thực trạng chính trị, ghê tế, văn hóa truyền thống dưới triều Nguyễn (nửa đầu rứa kỉ XIX) bài 26: tình trạng xã hội ngơi nghỉ nửa đầu nỗ lực kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân Chương 5: Sơ kết lịch sử dân tộc Việt phái mạnh từ nguồn gốc đến giữa nạm kỉ XIX bài bác 27: quá trình dựng nước cùng giữ nước bài xích 28: truyền thống lâu đời yêu nước của dân tộc nước ta thời phong loài kiến Chương 1: những cuộc phương pháp mạng tứ sản (Từ giữa núm kỉ XVI đến cuối chũm kỉ XVIII) bài xích 29: biện pháp mạng Hà Lan và giải pháp mạng bốn sản Anh bài 30: cuộc chiến tranh giành chủ quyền của các thuộc địa Anh nghỉ ngơi Bắc Mĩ bài bác 31: giải pháp mạng tứ sản Pháp cuối cố kỉ XVIII Chương 2: các nước Âu - Mĩ (Từ giữa cầm cố kỉ XVI mang lại cuối cầm cố kỉ XVIII) bài 32: cách mạng công nghiệp ngơi nghỉ châu Âu bài xích 33: hoàn thành cách mạng tư sản sinh sống châu Âu với Mĩ giữa thế kỉ XIX bài bác 34: những nước tư bản chuyển sang tiến trình đế quốc công ty nghĩa Chương 3: phong trào công nhân (Từ đầu chũm kỉ XIX đến đầu ráng kỉ XX) bài bác 36: Sự sinh ra và cải tiến và phát triển của trào lưu công nhân bài bác 37: Mác và Ăng-ghen. Sự thành lập và hoạt động của chủ nghĩa làng hội công nghệ bài 38: Quốc tế trước tiên và công xã Pa-ri 1871 bài 39: nước ngoài thứ nhì bài xích 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu vậy kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử 10 Đề thi lịch sử dân tộc 10 Đề thi lịch sử dân tộc 10 học tập kì 1 có đáp án Đề thi lịch sử hào hùng 10 học tập kì 2 gồm đáp án