Câu hỏi Trắc nghiệm Sinh 11 Chương 4 có đáp án tốt nhất. Tuyển tập Trắc nghiệm Sinh 12 Chương 4 bao gồm đáp án và lời giải bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh học 11 chương 4 có đáp án

ÔN TẬP CHƯƠNG 4. SINH SẢN

Câu 1:Cho những ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật như sau

1. Rau xanh má sinh sản bằng thân bò.

2. Rêu sinh sản bằng thân rễ.

3. Cỏ gấu sinh sản bằng thân bò.

4. Khoai tây sinh sản bằng rễ củ.

5. Cây sống đời sinh sản bằng lá.

Có bao nhiêu phương án đúng?

A.3

B.2

C.4

D.5

Lời giải:

Phát biểu đúng là: 1, 5

2 sai. Rêu sinh sản bằng bào tử

3 sai, cỏ gấu sinh sản bằng thân rễ

4 sai, Khoai tây sinh sản bằng thân củ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2:Khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng

A.lá.

B.rễ củ.

C.thân củ.

D.thân rễ.

Lời giải:

Khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằngthân củ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3:Nhóm thực vật chủ yếu sinh sản tự nhiên bằng thân

A.Lúa mạch, lúa mì, ngô.

B.Củ mì (sắn), rau củ má, chuối

C.Cam. Bưởi, chanh.

D.Khoai lang, đậu phộng, đu đủ

Lời giải:

Nhóm thực vật chủ yếu sinh sản tự nhiên bằng thân: Củ mì (sắn), rau củ má, chuối

Các nhóm còn lại đều sinh sản hữu tính là chủ yếu

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4:Trong kỹ thuật giâm cành để tất cả kết quả tốt người ta thường dùng hormone sinh trưởng

A.Auxin và GA

B.Auxin và xitokinin

C.Auxin

D.GA với xitokinin

Lời giải:

Kỹ thuật giâm cành: giâm 1 đoạn cành xuống đất ẩm, sau đó cành sẽ mọc rễ và phát triển thành cây mới.

Để kích mê thích cành giâm ra rễ người ta sử dụng auxin.

Sử dụng ở nồng độ cao 1000 – 2000 ppm hoặc nồng độ thấp 500ppm.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5:Trong kỹ thuật giâm cành để tất cả kết quả tốt người ta thường dùng

A.hormone kích ưa thích sinh trưởng

B.chất ức chế sinh trưởng

C.Dung dịch dưỡng chất

D.Bón thêm phân vào chỗ vừa giâm

Lời giải:

Để kích thích cành giâm ra rễ người ta dùng auxin.

Sử dụng ở nồng độ cao 1000 – 2000 ppm hoặc nồng độ thấp 500ppm.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6:Sự tạo cơ thể mới từ rễ, thân hoặc lá được gọi đúng mực là

A.Quá trình sinh sản

B.Sinh sản sinh dưỡng

C.Sinh sản vô tính

D.Sinh sản hữu tính

Lời giải:

Câu nhỏ phát triển từ một phần của cơ quan liêu sinh dưỡng của cơ thể mẹ (rễ, thân, lá) là sinh sản sinh dưỡng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7:Trong sự có mặt hạt phấn, từ 1 tế bào mẹ (2n) vào bao phấn giảm phân hình thành:

A.hai tế bào nhỏ (n)

B.ba tế bào bé (n)

C.bốn tế bào con (n)

D.năm tế bào bé (n)

Lời giải:

Trong sự hình thành hạt phấn, từ 1 tế bào mẹ (2n) vào bao phấn giảm phân sinh ra bốn tế bào bé (n)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8:Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa gồm mấy lần phân bào?

A.1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

B.1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

C.2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân

D.2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

Lời giải:

Quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật tất cả hoa có một lần giảm phân tạo 4 bào tử đực đơn bội và 2 lần nguyên phân, lần 1 tạo ra 1 tế bào sinh sản cùng 1 tế bào ống phân, lần 2 thì nhân tế bào sinh sản nguyên chia thành 2 tinh tử.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9:Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật, sau giảm phân, tế bào sinh sản (n) nguyên phân mấy lần?

A.2 lần.

B.1 lần.

C.3 lần.

D.Không nguyên phân.

Lời giải:

Quá trình có mặt giao tử đực ở thực vật bao gồm hoa tế bào sinh sản (n) có một lần giảm phân với 1 lần nguyên phân

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10:Tế bào được hiện ra qua giảm phân (ở quy trình hình thành hạt phấn)

A.Chính là giao tử đực

B.Là thể giao tử.

C.Tiếp tục nguyên phân mới hiện ra giao tử đực

D.Tiếp tục giảm phân mới xuất hiện giao tử đực

Lời giải:

Hạt phấn được ra đời sau giảm phân là các bào tử đơn bội, các bào tử này tiếp tục nguyên phân xuất hiện hạt phấn.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11:Tế bào được xuất hiện qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn) là:

A.giao tử đực

B.Hạt phấn.

C.Tinh tử

D.Bào tử đơn bội

Lời giải:

Tế bào được sinh ra sau giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn) là những bào tử đơn bội.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12:Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:

A.phân bào giảm nhiễm

B.phân bào nguyên nhiễm

C.phân bào giảm nhiễm với phân bào nguyên nhiễm

D.phân bào giảm nhiễm, phân bào nguyên nhiễm với thụ tinh

Lời giải:

Sinh sản vô tính dựa bên trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13:Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật ?

A.Tạo ra số lượng lớn bé cháu trong thời gian ngắn.

B.Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua những thế hệ cơ thể.

C.Cá thể tất cả thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.

D.Có khả năng mê thích nghi cao với sự chũm đổi của điều kiện môi trường

Lời giải:

Phát biểu không đúng là D.

Các cá thể sinh ra từ sinh sản vô tính gồm kiểu gene giống nhau với giống cơ thể mẹ nên những khi môi trường vắt đổi gồm thể bị chết mặt hàng loạt→không mê say nghi tốt với môi trường.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14:Ưu điểm của sinh sản vô tính là

A.tạo ra những cá thể nhỏ đa dạng và phong phú.

B.tạo ra các cá thể con thích nghi cao với điều kiện môi trường.

C.sinh sản dễ dàng vào điều kiện quần thể tất cả số lượng nhỏ.

D.sinh sản vô tính đóng vai trò quan liêu trọng vào tiến hóa.

Lời giải:

Ưu điểm của sinh sản vô tính là sinh sản dễ dàng trong điều kiện quần thể có số lượng nhỏ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15:Hạn chế của sinh sản vô tính là ?

A.tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, cần thích ứng khác biệt trước điểu kiện môi trường cố đổi.

B.tạo ra những thế hệ nhỏ cháu đồng nhất về mặt di truyền, buộc phải thích ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường chũm đổi.

C.tạo ra những thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng nhát trước điều kiện môi trường rứa đổi.

D.tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, phải thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường cố kỉnh đổi.

Lời giải:

Sinh sản vô tính tạo ra những cá thể nhỏ cháu đồng nhất về mặt di truyền, đề xuất thích ứng nhát trước điều kiện môi trường vậy đổi, tất cả thể dẫn đến chết sản phẩm loạt.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16:Bản chất của thụ tinh là?

A.Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh dịch của con đực với trứng của con cái để tạo thành cá thể mới

B.Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng của nhỏ đực cùng thể cực của con cháu để tạo thành cá thể mới .

C.Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp tế bào sinh tinh của nhỏ đực với tế bào sinh trứng của con cái để tạo thành cá thể mới

D.Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng của con đực với trứng của con cháu để tạo thành thể cực.

Lời giải:

Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh dịch của con đực cùng trứng của con cháu để tạo thành cá thể mới.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17:Thế nào là thụ tinh ngoài?

A.Là hình thức những tinh trùng gặp nhau ở môi trường nước

B.Động vật đẻ trứng với xuất tinh trùng vào môi trường nước và những giao tử gặp gỡ nhau một giải pháp ngẫu nhiên.

C.Hình thức thụ tinh nhờ cơ quan sinh dục phụ

D.Hình thức thụ tinh xảy ra vào cơ thể động vật

Lời giải:

Thụ tinh không tính là hình thức thụ tinh xảy ra phía bên ngoài cơ thể nhỏ cái, con cháu sẽ đẻ trứng vào môi trường nước sau đó nhỏ đực sẽ xuất tinh để thụ tinh cho trứng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18:Thế nào là thụ tinh trong?

A.Là hình thức thụ tinh không tính cơ thể động vật.

B.Là hình thức thụ tinh nhờ cơ quan liêu sinh dục vận chuyển tinh dịch.

C.Là hình thức thụ tinh nhờ cơ quan lại sinh dục phụ vận chuyển tinh dịch từ cơ thể con đực vào cơ thể con cái để tất cả sự kết hợp nhân giữa hai giao tử với tổ hợp vật chất di truyền.

D.Cả A, B và C đều đúng.

Lời giải:

Thụ tinh vào là hình thức thụ tinh cơ mà trứng gặp tinh trùng với thụ tinh ở trong cơ quan liêu sinh dục của nhỏ cái.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19:Điều nào ko đúng lúc nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

A.Thụ tinh quanh đó là sự kết hợp của nhì giao tử đực và mẫu diễn ra ở quanh đó cơ thể nhỏ cái.

B.Thụ tinh kế bên là sự kết hợp của hai loại giao tử đực và dòng diễn ra ở vào cơ thể nhỏ cái.

C.Thụ tinh trong có tác dụng tăng tỉ lệ sống sót của nhỏ non

D.Thụ tinh ngoại trừ làm hiệu quả thụ tinh thấp.

Lời giải:

Phát biểu không nên là B

Thụ tinh kế bên diễn ra bên ngoài cơ thể nhỏ cái.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20:Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

A.ống sinh tinh sản ra đời tinh trùng

B.tế bào kẽ sản ra đời testosteron

C.phát triển ống sinh tinh với sản hiện ra tinh trùng

D.tuyến yên ổn sản sinh LH

Lời giải:

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích phù hợp ống sinh tinh sản hình thành tinh trùng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21:Testosteron kích thích

A.tuyến lặng sản sinh LH

B.tế bào kẽ sản hiện ra FSH

C.phát triển ống sinh tinh với sản có mặt tinh trùng

D.ống sinh tinh sản xuất hiện tinh trùng

Lời giải:

Testosteron kích phù hợp ống sinh tinh sản hiện ra tinh trùng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22:Testosteron nồng độ cao sẽ

A.ức chế tuyến yên cùng vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH cùng LH

B.ức chế tuyến im tiết GnRH, FSH và LH

C.kích ưng ý tuyến yên với vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH với LH

D.ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH cùng LH

Lời giải:

Khi nồng độ testosteron trong ngày tiết tăng cao gây ức chế ngược lên tuyến yên với vùng dưới đồi, làm 2 bộ phận này giảm tiết GnRH, FSH với LH dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testosteron.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23:Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích

A.phát triển nang trứng

B.nang trứng chín với rụng trứng, ra đời và gia hạn hoạt động của thể vàng

C.dạ con phát triển chuẩn bị mang lại hợp tử làm tổ

D.tuyến lặng tiết ra hoocmôn

Lời giải:

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích ưa thích nang trứng chín với rụng trứng, ra đời và duy trì hoạt động của thể vàng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 24:Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích

A.phát triển nang trứng

B.tuyến yên tiết hoocmôn

C.nang trứng chín và rụng trứng, có mặt và bảo trì hoạt động của thể vàng

D.dạ nhỏ phát triển chuẩn bị mang lại hợp tử làm cho tổ

Lời giải:

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích yêu thích phát triển nang trứng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25:Trong các các biện pháp né thai, nữ vị thành niên tránh việc sử dụng biện pháp:

A.Thắt ống dẫn trứng.

B.Tính ngày rụng trứng

C.Uống viên kiêng thai

D.Dùng dụng cụ tử cung

Lời giải:

Nữ vị thành niên tránh việc sử dụng biện pháp thắt ống dẫn trứng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 26:Điều nào sau đâykhôngđúng lúc nói về hậu quả của việc nạo phá thai?

A.Gây mất nhiều máu, viêm nhiễm cơ quan liêu sinh dục

B.Là một trong những biện pháp sinh đẻ gồm kế hoạch

C.Có thể khiến tử vong

D.Có thể khiến vô sinh

Lời giải:

Việc nạo phá thai không phải là một vào những biện pháp sinh đẻ gồm kế hoạch.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 27:Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:

A.Để né gió, mưa làm cho lay cành ghép.

B.Để tập trung nước nuôi các cành ghép.

C.Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp mang đến lá.

D.Cả B cùng C

Lời giải:

Khi mới ghép cành, cành chưa được nhận chất dinh dưỡng cùng nước từ gốc ghép đề nghị phải loại bỏ lá để tiết kiệm nước, chất dinh dưỡng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 28:Khi ghép cành phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép vì:

A.giảm mất nước qua lá.

B.tập trung nước nuôi tế bào cành ghép.

C.để cành khỏi bị héo.

D.cả A cùng B.

Lời giải:

Khi mới ghép cành, cành chưa được nhận chất dinh dưỡng với nước từ gốc ghép phải phải loại bỏ lá để tiết kiệm nước, chất dinh dưỡng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 29:Sai không giống cơ bản của ghép cành so với giâm với chiết cành

A.Không tạo thêm cá thể mới

B.Có thể tạo được những giống mang đặc tính của 2 cơ thể khác nhau

C.Ghép cành nhanh cho thu hoạch

D.Tất cả đều đúng

Lời giải:

Ghép cành: thêm một đoạn cành lên cây gốc ghép, ghép cành tất cả đặc điểm:

Không tạo thêm cá thể mớiCó thể tạo được những giống mang đặc tính của 2 cơ thể khác nhauGhép cành nhanh cho thu hoạch

Đáp án cần chọn là: D

Câu 30:Hình thức sinh sản vô tính nào tất cả cả ở động vật đơn bào và đa bào?

A.Trinh sinh.

B.Phân mảnh.

C.Nảy chồi.

D.Phân đôi.

Lời giải:

Hình thức sinh sản vô tính có cả ở động vật đơn bào và đa bào (giun dẹp) là phân đôi.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 31:Hình thức sinh sản vô tính nào gồm ở động vật không xương sống và tất cả xương sống ?

A.Phân đôi.

B.Nảy chồi.

C.Trinh sinh.

Xem thêm: Điểm Cực Đại Của Đồ Thị Hàm Số, Cực Trị Của Hàm Số

D.Phân mảnh.

Lời giải:

Trinh sinh tất cả ở ong, bò sát, lưỡng cư nên bao gồm ở cả ở động không xương sống và tất cả xương sống