Trắc nghiệm GDQP 11 bài xích 2. Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học tập sinh

*

1. Căn cứ vào độ tuổi, hạ sĩ quan lại và binh sĩ được phân thành mấy nhóm?

a. 01 nhóm

b. 02 nhóm

c. 03 nhóm

c. 04 nhóm

2. Hạ sĩ quan, chiến binh dự bị hạng 1 đề nghị tham gia đào tạo tổng thời hạn nhiều độc nhất vô nhị là mấy tháng?

a. 03 tháng

b. 06 tháng

c. 09 tháng

d. 12 tháng

3. Việc kiểm tra sức mạnh cho quân nhân dự bị vày cơ quan liêu y tế cung cấp nào phụ trách?

a. Bệnh xá cấp xã.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm quốc phòng 11 bài 2 có đáp an

b. Phòng ban y tế cấp cho huyện cùng tương đương

c. Quân y cung cấp trung đoàn.

d. Cơ quan y tế cấp cho tỉnh hoặc tương đương

4. Hạ sĩ quan, binh sỹ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì thừa kế thêm 250% phụ cấp cho quân hàm hiện nay hưởng hàng tháng?

a. Từ thời điểm tháng thứ 22

b. Từ tháng thứ 25

c. Từ tháng thứ 27

d. Từ tháng thứ 30

5. Hạ sĩ quan lại và binh sĩ tại ngũ thừa kế các cơ chế nào?

a. Được nghỉ phép theo khí cụ của thiết yếu phủ

b. Được nghỉ mát theo quy định của chính phủ.

c. Được cấp đất ở, nhà ở theo chính sách của bao gồm phủ

d. Được tuyển trực tiếp vào học đại học

6. Hạ sĩ quan lại và binh sỹ khi phục viên được hưởng phần lớn khoản trợ cấp nào sau đây?

a. Tiền hao mòn tuổi thanh xuân

b. Trợ cấp cho đất ở, bên ở

c. Trợ cấp tạo việc làm do chính phủ quy định

d. Trợ cấp khó khăn cho mái ấm gia đình và phiên bản thân

7. Việc sẵn sàng cho nam thanh niên đủ 17 tuổi nhập ngũ bao gồm những ngôn từ nào?

a. Học tập thiết yếu trị, giảng dạy quân sự

b. Huấn luyện và đào tạo quân sự cùng diễn tập

c. Đăng kí nhiệm vụ quân sự và kiểm tra sức khỏe

d. Tiếp thụ Đảng hoặc thu nạp Đoàn mang đến thanh niên

8. Câu hỏi tính thời điểm ban đầu và xong thời hạn ship hàng tại ngũ của hạ sĩ quan và chiến binh do cấp cho nào quy định?

a. Thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên

b. Thủ trưởng đối chọi vi cấp sư đoàn và tương tự trở lên

c. Thủ trưởng Quân chủng, Quân khu vực và tương đương trở lên

d. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng

9. Hạ sĩ quan và binh sĩ xong xuôi nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương được hưởng quyền hạn nào sau đây?

a. Ưu tiên trong tuyển sinh, tuyển dụng hoặc giải quyết việc làm

b. Được khuyến mãi bằng khen của Thủ tướng chủ yếu phủ

c. Được đơn vị cho đi ngủ mát, du ngoạn theo yêu cầu

d. Được chọn vào học một trường đại học mà bản thân yêu cầu

10. Hạ sĩ quan, binh sỹ đang trên ngũ thì bố, mẹ, vk và bé được hưởng trọn những chế độ gì?

a. Cung cấp nhà ở, khu đất ở cho cha mẹ theo quy định

b. Được khám dịch theo cơ chế bảo hiểm y tế nếu không thuộc đối tượng người sử dụng tham gia bảo đảm y tế bắt buộc

c. Được trợ cung cấp tiền tàu xe pháo và bố trí nơi nạp năng lượng nghỉ khi đến thăm solo vị

d. Được miễn đóng thuế nhà đất bđs theo luật của thiết yếu phủ

11. đều trường vừa lòng nào sau đây được hoãn tòng ngũ trong thời bình?

a. Đang nghiên cứu và phân tích công trình khoa học cung cấp Bộ

b. Có các bạn em ruột là hạ sĩ quan, binh sỹ đang giao hàng tại ngũ

c. Là lao động chính trong gia đình

d. Tất cả anh, mẹ ruột là sĩ quan tiền quân đội quần chúng. # Việt Nam

12. Bảo đảm Tổ quốc việt nam xã hội công ty nghĩa là:

a. Vấn đề làm tiếp tục của phần lớn công dân

b. Là trách nhiệm quan trọng đặc biệt của từng công dân

c. Là nhiệm vụ thiêng liêng và quyền cao tay của công dân

d. Là quyền lợi chính trị của từng công dân

13. Kiểm tra sức khỏe cho những người đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu là từng nào tuổi?

a. 16 tuổi

b. 17 tuổi

c. 18 tuổi

d. 19 tuổi

14. Luật nhiệm vụ quân sự năm 2005 bao gồm mấy Chương, Điều?

a. 10 chương 72 điều

b. 11 chương 71 điều

c. 10 chương 75 điều

d. 11 chương 77 điều

15. Câu hỏi miễn call nhập ngũ vào thời chiến vì ai hoặc cấp cho nào qui định?

a. Bộ Quốc phòng quy định

b. Bên nước quy định

c. Cơ quan chính phủ quy định

d. Ủy ban quần chúng. # tỉnh quy định

16. Đối tượng nào sau đây phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

a. Phần đa công dân vn từ 18 mang đến 25 tuổi

b. Học tập sinh, sinh viên nước ta từ đôi mươi đến 25 tuổi

c. Tất cả thanh niên vn từ 18 mang đến 25 tuổi

d. Nam thanh niên vn từ 18 mang đến 25 tuổi

17. Thời hạn ship hàng tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan lại chỉ huy, hạ sĩ quan liêu và chiến binh chuyên môn kỹ thuật bởi vì quân team đào tạo, hạ sĩ quan binh sỹ trên tàu hải quân mấy tháng?

a. 18 tháng

b. 22 tháng

c. 24 tháng

d. 36 tháng

18. Bài toán tính thời điểm bắt đầu và xong thời hạn giao hàng tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sỹ do ai quy định?

a. Chủ tịch nước quy định

b. Thủ tướng chính phủ nước nhà quy định

c. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống quy định

d. Thủ trưởng đơn vị quy định

19. Khi đề xuất thiết, bộ trưởng Bộ Quốc chống được quyền duy trì hạ sĩ quan, binh sĩ ship hàng tại ngũ thêm một thời hạn là mấy tháng so với thời hạn quy định?

a. Không thực sự 3 tháng.

b. Không thực sự 6 tháng.

c. Không thực sự 9 tháng.

d. Không thực sự 12 tháng.

20. Vấn đề hoãn hotline nhập ngũ với miễn làm nhiệm vụ quân sự theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005 vày Ủy ban nhân dân cấp cho nào quyết định?

a. Cung cấp xã

b. Cung cấp huyện.

c. Cấp tỉnh.

d. Cấp thành phố

21. Theo lệnh của bộ trưởng cỗ Quốc chống thì người chỉ huy đơn vị từ cấp nào và tương tự trở lên gồm trách nhiệm triển khai việc xuất ngũ mang lại hạ sĩ quan, binh lực thuộc quyền?

a. Tè đoàn

b. Trung đoàn

c. Lữ đoàn

d. Sư đoàn, Vùng Hải quân

22. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã mất hạn giao hàng tại ngũ rất có thể tình nguyện ngơi nghỉ lại phục vụ trên hạn định thêm một thời hạn ít nhất là mấy tháng?

a. 6 tháng

b. 9 tháng

c. 12 tháng

d. 18 tháng

23. Việc khám sức khỏe cho hầu như công dân trong diện được call nhập ngũ vì chưng Hội đồng khám sức mạnh cấp như thế nào phụ trách?

a. Cung cấp huyện, quận, thành phố, thị làng trực thuộc tỉnh

b. Cung cấp xã, phường, thị trấn trực trực thuộc huyện

c. Căn bệnh xá đơn vị quân đội

d. Khám đa khoa trực ở trong tỉnh, bộ, ngành.

24. Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan lại và chiến binh ở ngạch dự bị so với nam giới là bao nhiêu?

a. 38 tuổi

b. 42 tuổi

c. 45 tuổi

d. 48 tuổi

25. Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan liêu và binh sỹ ở ngạch dự bị đối với nữ giới là bao nhiêu?

a. 35 tuổi

b. 38 tuổi

c. 40 tuổi

d. 42 tuổi

26. Quân nhân chuyên nghiệp hóa có thể ship hàng tại ngũ từng thời hạn hoặc lâu dài đến bao nhiêu tuổi?

a. 42 tuổi

b. 45 tuổi

c. 48 tuổi

d. 50 tuổi.

27. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ thời điểm tháng thứ mấy thì thừa kế thêm 200% phụ cấp quân hàm hiện hưởng mặt hàng tháng?

a. 15 tháng

b. 17 tháng

c. 19 tháng

d. 21 tháng

28. Hồ hết trường thích hợp nào không được trợ thời hoãn điện thoại tư vấn nhập ngũ trong thời bình?

a. Học tập sinh, sinh viên chỉ ghi danh đóng tiền học phí nhưng không học tập tại trường

b. Con trai của yêu mến binh hạng 2

c. Học sinh trường trung học tập phổ thông, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú

d. Sv trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề

29. Đối tượng công dân nào sau đây được miễn gọi nhập ngũ vào thời bình?

a. Bạn trẻ xung phong, thanh niên xung phong đã ship hàng từ 24 mon trở lên sinh hoạt vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương hải đảo, vùng quan trọng khó khăn do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định.

Xem thêm: Pathways 2 - National Geographic

b. Học tập sinh, sinh viên không còn thời hạn học hành tại trường một khóa học.

c. Học sinh, sinh viên tự vứt học hoặc chấm dứt học tập 1 thời gian liên tiếp từ 12 mon trở lên

d. Sv được đi du học tại các trường ở quốc tế có thời gian đào tạo nên từ 12 mon trở lên

30. Quân nhân dự bị cùng công dân chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ khi nắm đổi địa chỉ nơi học tập, công tác sau từng nào ngày bắt buộc đến cơ quan quân sự để