Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Trắc nghiệm technology 9 bài 1: ra mắt nghề điện dân dụng có đáp án - lắp ráp mạng điện trong nhà

Câu hỏi trắc nghiệm technology 9 bài xích 1: trình làng nghề điện gia dụng có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm công nghệ lớp 9 bài xích 1: reviews nghề điện gia dụng có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm technology 9.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm nghề điện dân dụng 11 có đáp an

Câu 1. Nghề điện gia dụng có mấy đối tượng người sử dụng lao động chính?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 5

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nghề điện gia dụng có 5 đối tượng người tiêu dùng lao cồn chính:

1. Sản phẩm công nghệ bảo vệ, đóng giảm và đem điện.

2. Nguồn điện áp một chiều cùng xoay chiều

3. Thiết bị thống kê giám sát điện

4. Vật tư và dụng cụ thao tác làm việc của nghề điện

5. Những loại đồ dùng điện


Câu 2. Đối tượng lao động thứ nhất của nghề điện dân dụng là:

A. Thứ bảo vệ, đóng giảm và lấy điện.

B. Nguồn tích điện một chiều cùng xoay chiều

C. Thiết bị đo lường điện

D. Vật liệu và dụng cụ thao tác của nghề điện

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Nghề điện gia dụng có 5 đối tượng lao động chính:

1. Lắp thêm bảo vệ, đóng giảm và lấy điện.

2. Nguồn điện áp một chiều với xoay chiều

3. Thiết bị thống kê giám sát điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện


Câu 3. Đối tượng lao đụng thứ hai của nghề điện gia dụng là:

A. đồ vật bảo vệ, đóng cắt và đem điện.

B. điện áp nguồn một chiều và xoay chiều

C. Thiết bị đo lường và thống kê điện

D. Vật tư và dụng cụ làm việc của nghề điện

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng lao rượu cồn chính:

1. Vật dụng bảo vệ, đóng cắt và rước điện.

2. Nguồn điện áp một chiều với xoay chiều

3. Thiết bị tính toán điện

4. Vật tư và dụng cụ thao tác của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện


Câu 4. Đối tượng lao hễ thứ bố của nghề điện gia dụng là:

A. Vật dụng bảo vệ, đóng giảm và mang điện.

B. Nguồn điện áp một chiều với xoay chiều

C. Thiết bị giám sát và đo lường điện

D. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng người dùng lao hễ chính:

1. Lắp thêm bảo vệ, đóng giảm và đem điện.

2. Nguồn điện áp một chiều cùng xoay chiều

3. Thiết bị giám sát điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại vật dụng điện


Câu 5. Đối tượng lao động thứ tứ của nghề điện dân dụng là:

A. đồ vật bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

B. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

C. Thiết bị đo lường và thống kê điện

D. Vật tư và dụng cụ thao tác của nghề điện

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nghề điện gia dụng có 5 đối tượng lao hễ chính:

1. Sản phẩm bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

2. Nguồn tích điện một chiều với xoay chiều

3. Thiết bị thống kê giám sát điện

4. Vật tư và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện


Câu 6. Người lao rượu cồn trong nghề điện dân dụng cần bảo đảm mấy yêu cầu?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người lao rượu cồn trong nghề điện gia dụng cần đảm bảo 4 yêu thương cầu:

1. Loài kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Mức độ khỏe


Câu 7. Yêu cầu trước tiên đối với người lao hễ trong nghề điện gia dụng là:

A. Kỹ năng B. Kĩ năng

C. Thể hiện thái độ D. Mức độ khỏe

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần bảo vệ 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Mức độ khỏe


Câu 8. Yêu cầu thứ hai đối với người lao cồn trong nghề điện dân dụng là:

A. Kiến thức B. Kĩ năng

C. Cách biểu hiện D. Sức khỏe

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Người lao rượu cồn trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo an toàn 4 yêu cầu:

1. Loài kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Sức khỏe


Câu 9. Yêu cầu thứ ba so với người lao rượu cồn trong nghề điện dân dụng là:

A. Kiến thức B. Kĩ năng

C. Cách biểu hiện D. Sức khỏe

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Người lao hễ trong nghề điện dân dụng cần bảo đảm an toàn 4 yêu thương cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Mức độ khỏe


Câu 10. Yêu ước thứ tư so với người lao cồn trong nghề điện gia dụng là:

A. Kỹ năng và kiến thức B. Kĩ năng

C. Thể hiện thái độ D. Sức khỏe

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người lao cồn trong nghề điện gia dụng cần bảo đảm an toàn 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Mức độ khỏe


Câu 11. Đâu là yêu ước về kỹ năng với người lao rượu cồn trong nghề điện?

A. Tối thiểu có trình độ văn hóa giỏi nghiệp cấp Trung học tập cơ sở.

B. Có năng lực đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện với mạng điện.

C. Yêu thương thích công việc của nghề điện dân dụng, đảm bảo môi trường và an ninh lao động.

D. Có đủ đk về mức độ khỏe.

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: tín đồ lao cồn trong nghề điện dân dụng cần bảo đảm 4 yêu thương cầu:

1. Kiến thức: buổi tối thiểu có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp Trung học tập cơ sở.

2. Kĩ năng: Có kỹ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và mạng điện.

3. Thái độ: yêu thương thích quá trình của nghề năng lượng điện dân dụng, bảo đảm môi ngôi trường và an toàn lao động.

4. Sức khỏe: gồm đủ đk về mức độ khỏe.


Câu 12. Đâu là yêu cầu về năng lực với fan lao động trong nghề điện?

A. Buổi tối thiểu có trình độ văn hóa giỏi nghiệp cung cấp Trung học cơ sở.

B. Có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế thiết bị điện với mạng điện.

C. Yêu thích các bước của nghề năng lượng điện dân dụng, bảo vệ môi ngôi trường và an ninh lao động.

D. Có đủ điều kiện về mức độ khỏe.

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: người lao cồn trong nghề điện gia dụng cần bảo đảm an toàn 4 yêu thương cầu:

1. Con kiến thức: buổi tối thiểu có trình độ chuyên môn văn hóa xuất sắc nghiệp cấp Trung học cơ sở.

2. Kĩ năng: Có kỹ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, thay thế thiết bị điện cùng mạng điện.

3. Thái độ: yêu thích công việc của nghề năng lượng điện dân dụng, đảm bảo an toàn môi trường và an ninh lao động.

4. Sức khỏe: bao gồm đủ điều kiện về mức độ khỏe.


Câu 13. Đâu là yêu cầu về thái độ với những người lao cồn trong nghề điện?

A. Về tối thiểu có trình độ chuyên môn văn hóa giỏi nghiệp cấp cho Trung học tập cơ sở.

B. Có khả năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện cùng mạng điện.

C. Yêu thương thích các bước của nghề điện dân dụng, đảm bảo an toàn môi trường và an ninh lao động.

D. Gồm đủ điều kiện về mức độ khỏe.

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: tín đồ lao rượu cồn trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Con kiến thức: về tối thiểu có chuyên môn văn hóa tốt nghiệp cung cấp Trung học cơ sở.

2. Kĩ năng: Có năng lực đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế thiết bị điện với mạng điện.

3. Thái độ: yêu thích quá trình của nghề năng lượng điện dân dụng, đảm bảo môi trường và an ninh lao động.

4. Mức độ khỏe: gồm đủ đk về sức khỏe.


Câu 14. Đâu là yêu ước về sức mạnh với fan lao hễ trong nghề điện?

A. Buổi tối thiểu có trình độ văn hóa giỏi nghiệp cung cấp Trung học tập cơ sở.

B. Có khả năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, thay thế thiết bị điện và mạng điện.

C. Yêu thương thích công việc của nghề năng lượng điện dân dụng, bảo đảm môi ngôi trường và an ninh lao động.

D. Gồm đủ đk về sức khỏe.

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: bạn lao hễ trong nghề điện gia dụng cần đảm bảo an toàn 4 yêu cầu:

1. Kiến thức: buổi tối thiểu có chuyên môn văn hóa giỏi nghiệp cung cấp Trung học cơ sở.

2. Kĩ năng: Có khả năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và mạng điện.

3. Thái độ: yêu thích công việc của nghề năng lượng điện dân dụng, bảo đảm môi trường và an toàn lao động.

4. Mức độ khỏe: bao gồm đủ đk về sức khỏe.

Xem thêm: Ký Hiệu Biển Số Xe 84 Ở Tỉnh Nào ? Biển Số 84 Của Tỉnh Nào


Câu 15. Người mắc bệnh dịch nào sau đây không thể lao rượu cồn trong nghề năng lượng điện dân dụng?

A. Tim mạch

B. Huyết áp

C. Phải chăng khớp

D. Cả 3 giải đáp trên

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người mắc các bệnh về tim mạch, tiết áp, tốt khớp phần lớn không thể lao hễ trong nghề điện dân dụng.


Giới thiệu kênh Youtube trabzondanbak.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, trabzondanbak.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 đến con, được tặng ngay miễn phí tổn khóa ôn thi học kì. Bố mẹ hãy đăng ký học test cho con và được support miễn phí. Đăng ký kết ngay!