Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 10 học kì 2 có đáp án

**Xem thêm: Bất Đẳng Thức Cauchy Schwarz Dạng Engel, Bất Đẳng Thức Cauchy

Chương 1: thôn hội nguyên thủy bài bác 1: Sự lộ diện loài bạn và bè đảng người nguyên thủy bài bác 2: thôn hội nguyên thủy Chương 2: thôn hội thượng cổ bài xích 3: Các nước nhà cổ đại phương đông bài 4: Các giang sơn cổ đại châu mỹ - Hi Lạp cùng Rô - Ma Chương 3: china thời phong loài kiến bài xích 5: trung hoa thời phong loài kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến bài xích 6: Các đất nước Ấn Độ cùng văn hóa truyền thống lịch sử Ấn Độ bài 7: Sự vạc triển lịch sử dân tộc và nền văn hóa đa dạng chủng loại của Ấn Độ Chương 5: Đông nam giới Á thời phong kiến bài 8: Sự ra đời và cách tân và phát triển các vương quốc chính ở Đông nam giới Á bài 9: vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài xích 10: Thời kì xuất hiện và phát triển của chính sách phong loài kiến Tây Âu (từ núm kỉ V đến núm kỉ XIV) bài xích 11: Tây Âu thời kì trung đại bài 12: Ôn tập: lịch sử hào hùng thế giới fan nguyên thủy, cổ đại và trung đại Chương 1: vn từ thời nguyên thủy đến cố kỉ X bài xích 13: nước ta thời kì nguyên thủy bài xích 14: Các giang sơn cổ đại trên nước nhà Việt phái nam bài xích 15: Thời Bắc trực thuộc và các cuộc đấu tranh giành hòa bình dân tộc (từ vắt kỉ II TCN đến đầu cầm kỉ X) bài bác 16: Thời Bắc nằm trong và các cuộc tranh đấu giành độc lập dân tộc (từ cố kỉnh kỉ II TCN cho đầu cụ kỉ X) Chương 2: nước ta từ chũm kỉ X đến vắt kỉ XV bài xích 17: quá trình hình thành cùng phát triển ở trong phòng nước phong loài kiến (từ nuốm kỉ X đến nắm kỉ XV) bài 18: Công cuộc gây ra và phân phát triển kinh tế tài chính trong các thế kỉ X-XV bài 19: đầy đủ cuộc tao loạn chống ngoại xâm ở những thế kỉ X-XV bài xích 20: thi công và trở nên tân tiến văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV Chương 3: nước ta từ cụ kỉ XVI đến nạm kỉ XVIII bài 21: Những chuyển đổi của bên nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII bài xích 22: Tình hình kinh tế ở những thế kỉ XVI-XVIII bài bác 23: trào lưu Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất khu đất nước, bảo đảm tổ quốc cuối thế kỉ XVIII bài xích 24: tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: vn ở nửa đầu vậy kỉ XIX bài bác 25: tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa truyền thống dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) bài xích 26: tình hình xã hội sinh hoạt nửa đầu rứa kỉ XIX và trào lưu đấu tranh của quần chúng Chương 5: Sơ kết lịch sử hào hùng Việt phái nam từ bắt đầu đến giữa chũm kỉ XIX bài xích 27: quy trình dựng nước cùng giữ nước bài bác 28: truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc vn thời phong kiến Chương 1: các cuộc giải pháp mạng tư sản (Từ giữa nuốm kỉ XVI đến cuối nắm kỉ XVIII) bài xích 29: cách mạng Hà Lan và phương pháp mạng tư sản Anh bài xích 30: chiến tranh giành hòa bình của những thuộc địa Anh sinh sống Bắc Mĩ bài xích 31: giải pháp mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Chương 2: các nước Âu - Mĩ (Từ giữa cố kỉ XVI cho cuối cố kỉnh kỉ XVIII) bài xích 32: giải pháp mạng công nghiệp sinh sống châu Âu bài xích 33: hoàn thành cách mạng tứ sản nghỉ ngơi châu Âu và Mĩ giữa thay kỉ XIX bài xích 34: những nước tư bạn dạng chuyển sang tiến độ đế quốc công ty nghĩa Chương 3: trào lưu công nhân (Từ đầu cố kỉnh kỉ XIX mang lại đầu gắng kỉ XX) bài bác 36: Sự hiện ra và cách tân và phát triển của phong trào công nhân bài 37: Mác với Ăng-ghen. Sự thành lập của công ty nghĩa xã hội công nghệ bài 38: Quốc tế thứ nhất và công buôn bản Pa-ri 1871 bài bác 39: thế giới thứ nhị bài 40: Lê-nin và trào lưu công nhân Nga đầu rứa kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử hào hùng 10 Đề thi lịch sử dân tộc 10 Đề thi lịch sử hào hùng 10 học tập kì 1 gồm đáp án Đề thi lịch sử vẻ vang 10 học kì 2 tất cả đáp án