Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính. Trung trung tâm gia sư kế toán trưởng trình làng đến chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính tài chính, giúp các bạn học Kế toán tài chính tập trung vào các nhu cầu cụ thể của những người bên phía ngoài doanh nghiệp, chẳng hạn như các cổ đông, nhà cung cấp hàng hóa, ngân hàng cho vay mượn và các cơ quan làm chủ nhà nước, cùng biết thâu tóm tất cả về : Bảng bằng vận kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính….Bạn đang xem: Trắc nghiệm kế toán tài chính tài thiết yếu 1 bao gồm đáp án


*

1. Thông tin tài khoản dùng để: 

A. Ghi nhận tình hình biến động của gia tài (đúng).

Bạn đang xem: Trắc nghiệm kế toán tài chính 1 có đáp án

B. Ghi nhận tình trạng biến rượu cồn tài chính.

C. Ghi nhận thực trạng biến rượu cồn kinh tế.

D. Toàn bộ đều đúng.

2. Vật liệu thừa vào cuối kỳ trước từ cung cấp để lại phân xưởng thêm vào kỳ này sử dụng để cung ứng sản phẩm,kế toán ghi:

A. Nợ TK 621, bao gồm TK 152 (ghi âm).

B. Nợ TK 621, bao gồm TK 152 (đúng).

C. Nợ TK 152, có TK 627.

D. Nợ TK 152 , tất cả TK 154.

3. Vật liệu thừa vào cuối kỳ từ thêm vào để lại xưởng kế toán tài chính ghi :

A. Nợ TK 621, bao gồm TK 152 (ghi âm) (đúng).

B. Nợ TK 621 ,Có TK 152.

C. Nợ TK 152, bao gồm TK 627.

D. Nợ TK 152, có TK 154.

4. Tổng chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp tạo nên trong kỳ để cấp dưỡng hai loại sản phẩm A với B là 120tr được phân bổ theo tiêu thức số lượng SP,Biết rằng SPA dứt 1000SP,SPB kết thúc 500SP.chi phí tổn NVL trực tiếp phân chia cho spa làm đẹp là: 

A. 40tr.

B. 50tr.

C. 80tr(đúng).

D. 70tr.

5. Doanh nghiệp trích trước tiền lương nghỉ ngơi phép mang đến công nhân trực tiếp sản xuất, kế toán ghi: 

A. Nợ TK 622/ tất cả TK 335 (đúng).

B. Nợ TK 622/ bao gồm TK 334.

C. Nợ TK 334/ tất cả TK 335.

D. Nợ TK 335 /có TK 334.

6. Doanh nghiệp lớn đã trích trước chi phí lương nghỉ ngơi phép cho công nhân trực tiếp thêm vào SP nay thực tiễn phát sinh,ghi:

A. Nợ TK 622/có TK 335.

B. Nợ TK 335/ có TK 622.

C. Nợ TK 334/ bao gồm TK 335.

D. Nợ TK 335/ gồm TK 334 (đúng).

7. Quý giá phế liệu thu hồi ước tính tịch thu từ sản xuất nhập kho ghi: 

A. Nợ TK 152/ gồm TK 627.

B. Nợ TK 152/ bao gồm TK 154 (đúng).

C. Nợ TK 152/ gồm TK 632.

D. Nợ TK152/ có TK 811.

8. Tiền ăn uống giữa ca của người công nhân trực tiếp sản xuất: 

A. Nợ TK 622 (đúng).

B. Nợ TK 627.

C. Nợ TK 334.

D. Nợ TK 431.

9. Cuối kỳ,khi tính được ngân sách thực tế thành phẩm nhập kho,kế toán ghi:

A. Nợ TK 155/ có TK 154.

B. Nợ TK 632/ có TK 154.

C. Nợ TK 632/ bao gồm TK 631.

D. Câu a và c những đúng (đúng)

10. Khi hàng hóa A được trao đổi để mang hàng hóa B cùng một giá trị (biết A không giống B) thì việc trao đổi này được nhìn nhận là:

A. Một giao dịch tạo ra lợi nhuận (đúng).

B. Một giao dịch thanh toán không tạo nên doanh thu.

C. Một giao dịch tạo ra thu nhập khác.

D. Ko câu làm sao đúng.

11. Trên Cty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng Tiến,trong kỳ gồm phát sinh doanh thu bán hàng,kế toán hạch toán vào:

A. TÀI KHOẢN 5111.

B. TÀI KHOẢN 5112 (đúng).

C. TÀI KHOẢN 5113.

D. TÀI KHOẢN 5114.

12. Tại Cty yêu mến mại du lịch & vận tải,khi gồm phát sinh doanh thu,kế toán hạch toán vào: 

A. Tài khoản 5111.

B. Thông tin tài khoản 5112.

C. 5113 (đúng).

D. Toàn bộ đều đúng.

13. Hoa hồng thừa kế do bán sản phẩm nhận ký kết gửi,kế toán đại lý phân phối ghi 

A. Tài khoản 511 (đúng).

B. Tài khoản 711.

C. Tài khoản 3387.

D. Thông tin tài khoản 515.

14. Trên cty cp á châu,mua trái phiếu bao gồm kỳ hạn 02 năm.kế toán ghi nhận tiền lãi dìm trước vào: 

A. Tài khoản 511.

B. Thông tin tài khoản 711.

C. Thông tin tài khoản 3387 (đúng).

D. Tài khoản 515.

15. Các ngân sách liên quan đến việc bán,thanh lý BĐS chi tiêu sẽ được ghi dấn vào: 

A. Tài khoản 811.

B. Thông tin tài khoản 632 (đúng).

C. Tài khoản 642.

D. Tài khoản 635.

16. Vày một lý do khách quan,hợp đồng hỗ trợ dịch vụ dịch vụ thuê mướn BĐS đầu tư chi tiêu không được liên tục thực hiện,kế toán hạch toán số tiền buộc phải trả lại cho người sử dụng vào: 

A. Nợ TK 811.

B. Nợ TK 3387.

C. Nợ TK 531.

D. Nợ TK 3387/Nợ TK 531 (đúng).

17. Khuyến mãi thương mại đối với người bán là một trong khoản: 

A. Giảm giá vốn sản phẩm bán.

B. Ngân sách bán hàng.

C. Ngân sách chi tiêu khác.

D. Giảm doanh thu (đúng).

18. Doanh nghiệp bán sản phẩm trả chậm,lãi trả chậm rãi được hưởng trọn hạch toán vào :

A. Doanh thu chưa tiến hành (đúng) .

B. Doanh thu chuyển động tài chính.

C. Lợi nhuận khác.

D. Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ.

19. Khoản hoa hồng chi cho đại lý, doanh nghiệp hạch toán vào:

A. TK 811.

B. TK 642.

C. TK 641 (đúng).

D. TK 635.

20. Những giá thành nào tiếp sau đây không được ghi dấn là khoản giảm lệch giá ? 

A. Thuế XK.

B. Thuế TTĐB.

C. Thuế GTGT khấu trừ (đúng).

D. Giảm giá hàng bán.

21. Doanh nghiệp lớn thu nợ quý khách hàng bằng tiền mặt,tổng số nợ bắt buộc thu là 55tr,nhưng công ty lớn cho quý khách hàng hưởng phân tách khấu thanh toán giao dịch là 3%/tổng nợ.kế toán lập định khoản:

A. NỢ 111:53.35tr, NỢ 521:1.65tr/CÓ 131:55tr.

B. NỢ 111:53.35tr, NỢ 635:1.65tr/CÓ 131:55tr (đúng).

C. NỢ 111:53.35tr, NỢ 811:1.65tr/CÓ 131:55tr.

D. NỢ 111:53.35tr, NỢ 515:1.65tr/CÓ 131:55tr.

22. Nhận ra tiền phương diện do đại lý giao về khoản bán sản phẩm bao bao gồm 3000sp,giá chưa thuế 50.000/sp.GTGT 10%.doanh nghiệp vẫn trừ cho cửa hàng đại lý hoa hồng bán hàng 3%/giá chưa thuế.kế toán ghi: 

A. NỢ 111:160.5tr, NỢ 641: 4.5tr/CÓ 511:150tr, CÓ 3331:15tr (đúng)

B. NỢ 111:160.5/CÓ 511:150tr, CÓ 3331:15t

C. NỢ 111:160.5tr, NỢ 635: 4.5tr/CÓ 511:150tr, CÓ 3331:15tr

D. NỢ 111:160.5tr, NỢ 811: 4.5tr/CÓ 511:150tr, CÓ 3331:15tr

23. Đại lý cung cấp đúng giá,hoa hồng thừa kế hạch toán vào: 

A. TK 515.

B. TK 711.

C. TK 511 (đúng).

D. TK 641.

24. Doanh nghiệp nhận tối ưu được ghi dìm là: 

A. Cục bộ giá trị đồ tư hàng hóa gia công.

B. Toàn cục phí gia công (đúng).

C. Là quý giá vật tư hàng hóa theo giá thị phần tại thơi điểm gia công.

D. Là mặt hàng hóa tương tự như theo giá thị phần trừ cực hiếm SP thô nhấn gia công.

25. Khoản hoàn nhập bởi lập ngân sách dự chống sản phẩm đối với doanh nghiệp xây lắp hạch toán vào :

A. Bao gồm TK 641.

B. Tất cả TK 642.

C. Bao gồm TK 515.

D. Có TK 711 (đúng).

26. Khi thừa nhận hàng cam kết gửi địa thế căn cứ giá trị ghi trong vừa lòng đồng: 

A. Nợ TK 156/có TK 641.

B. Nợ TK 156/có TK 3387.

C. Nợ TK 156/có TK 131.

D. Nợ TK 003 (đúng).

27. Phản chiếu thuế Xk,TTĐB yêu cầu nộp,kế toán hạch toán: 

A. NỢ TK 511/CÓ TK 3332,3333 (đúng).

B. NỢ TK 711/CÓ TK 3332,3333.

C. NỢ TK 3332,3333/CÓ TK 642.

D. NỢ TK 641/CÓ TK 3332,3333.

28. Thừa nhận tiền của khách hàng trả trước về chuyển động cho mướn BĐS đầu tư chi tiêu cho các kỳ,doanh nghiệp tiến hành phân bổ kỳ đầu tiên,GTGT khấu trừ : 

A. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387, 3331, NỢ TK 3387/CÓ TK 5113.

B. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387,333, NỢ TK 3387/ CÓ TK 5117 (đúng).

C. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387,3331, NỢ TK 3387/CÓ TK 5112.

D. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387,3331, NỢ TK 3387/CÓ TK 515.

29. Dìm tiền của khách hàng về cho mướn BĐS đầu tư theo từng kỳ,GTGT khấu trừ : 

A. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387,3331, NỢ TK 3331,3387/CÓ TK 5117.

B. NỢ TK 111,112/CÓ TK 5117,3331 (đúng).

C. NỢ TK 131/CÓ TK 5117,3331, NỢ TK 111/CÓ TK 131.

D. NỢ TK 111,112/CÓ TK 3387,3331 ,NỢ TK 3387/CÓ TK 515.

30. Chi tiêu có tương quan đến cho mướn BĐS đầu tư chi tiêu ghi nhấn vào:

A. TK 632 (đúng).

B. TK 641.

C. TK 642.

D. TK 811.

31. Xuất 1000Sp giữ hộ đại lý,giá xuất kho 100.000đ/sp.Giá bán chưa thuế hình thức cho đại lý phân phối 150.000đ/sp.thuế GTGT 10%.hoa hồng cho cửa hàng đại lý 5%/giá chưa thuế,kế toán ghi: 

A. NỢ TK 632:100tr/CÓ TK 155:100tr, NỢ TK 111:157.5tr/NỢ TK 641: 7.5tr/CÓ 511:150tr,CÓ 3331:15tr.

B. NỢ 157:100tr/CÓ 155:100tr NỢ 111:157.5tr/NỢ TK641: 7.5tr/CÓ TK 511:150tr,CÓ TK 3331:15tr.

C. NỢ 157:100tr/CÓ 155:100tr (đúng).

D. Nợ 632:100tr/CÓ 155:100tr..

32. Doanh nghiệp xuất 1000Sp giá bán xuất kho 500.000đ/Sp,giá phân phối 700.000đ/Sp.Góp vốn liên doanh.Sãn phẩm này được hội đồng liên kết kinh doanh định giá chỉ là 450.000đ/sp,kế toán hạch toán: 

A. NỢ 222:700tr/CÓ 155:700tr.

B. NỢ 222:500tr/CÓ 155:500tr.

C. NỢ 222:450tr,NỢ 811:250tr/CÓ 155:700tr.

D. NỢ 222:450tr,NỢ 811:50tr/CÓ 155:500tr (đúng).

33. Công ty lớn là đại lý chi tiền mặt trả cho cty tiền buôn bán hộ SP.sau lúc trừ đi hòa hồng được hưởng,kế toán ghi: 

A. NỢ 3388/CÓ 511,CÓ 111 (đúng).

B. NỢ 641/CÓ 511,CÓ 3331,CÓ 111.

C. NỢ 3388/CÓ 641,CÓ 111.

D. NỢ 3388/CÓ 111.

34. Kiểm kê sản phẩm phát hiện nay thiếu,kế toán bội phản ánh: 

A. NỢ 411/CÓ 155.

B. NỢ 1381/CÓ 155 (đúng).

C. NỢ 511/CÓ 155.

D. NỢ 1381/CÓ 632.

35. Cuối niên độ kế toán ,doanh nghiệp bao gồm số dư đầu kỳ 159:20tr.Giá trị thuần có thể thực hiện tại được của mặt hàng tồn kho nhỏ dại hơn giá nơi bắt đầu 10tr.kế toán lập cây bút toán liên quan đến dự phòng giảm ngay hàng tồn kho:

A. NỢ 632:10tr/CÓ 159:10tr.

B. NỢ 159:10tr/CÓ 632:10tr (đúng)..

C. NỢ 632: 20tr/có 159: 20t.

D. NỢ 159: 20tr/CÓ 632:20tr.

36. Thu tiền phạm luật hợp đồng của khách hàng bằng phương pháp cấn trừ vào khoản ký kết cược,ký quỹ ngắn hạn là: 2.000.000đ,kế toán hạch toán:

A. NỢ 338:2.000.000/CÓ 711:2.000.000 (đúng).

B. NỢ 338:2.000.000/CÓ 511:2.000.000.

C. NỢ 144:2.000.000/CÓ 515:2.000.000.

D. NỢ 144:2.000.000/CÓ 711:2.000.000.

37. Khoản nợ khó đòi xóa sổ nay đòi được,kế toán ghi nhận: 

A.TK 511.

B. TK 515.

C. TK 711 (đúng).

D. TK 642.

38. Bán TSCĐ thu bằng TGNH,giá không thuế 40tr,thuế GTGT 10%:

A. NỢ 112:44tr/CÓ 711:40tr,CÓ 3331:4tr (đúng).

B. NỢ 112:44tr/CÓ 511:40tr,CÓ 3331:4tr.

C. NỢ 112:44tr/CÓ 515:40tr,CÓ 3331:4tr.

39. Doanh nghiệp lớn nhận khoản bồi hoàn từ cty bảo hiểm là 100tr.về khoản bảo hiểm hỏa hoạn bằng TGNH,kế toán ghi: 

A. NỢ TK 112:100tr/CÓ TK 711:100tr (đúng).

B. NỢ TK 112:100tr/CÓ TK 511:100tr.

C. NỢ TK 112:100tr/CÓ TK 515:100tr.

D. 03 câu phần nhiều sai.

40. Doanh nghiệp lớn được khuyến mãi một lô đất trị giá bán 2 tỷ.chi tầm giá doanh nghiệp ném ra để đền bù gpmb lô đất này là 100tr.kế toán ghi: 

A. NỢ TK 213:2 tỷ/CÓ TK 711:2 tỷ.

B. NỢ TK 213:2.1 tỷ/CÓ TK 711:2.1 tỷ (đúng).

C. NỢ TK 213:2 tỷ/CÓ TK 511:2 tỷ.

D. NỢ TK 213:2.1 tỷ/CÓ TK 511:2.1 tỷ.

41. Một khoản doanh thu bán hàng chưa nhận được tiền trị giá 20tr(chưa GTGT 10%) bị vứt sót trong thời gian trước,nay mới phát hiện tại ra,kế toán hạch toán:

A. NỢ TK 131:22tr/CÓ TK 511:22tr.

B. NỢ TK 131:22tr/CÓ TK 511:20tr, CÓ TK 3331:2tr.

C. NỢ TK 131:22tr/CÓ TK 711:22tr.

D. NỢ TK 131:22tr/CÓ TK 711:20tr, CÓ TK 3331:2tr (đúng).

42. đưa ra bồi thường vì chưng vi phạm cam đoan giao sản phẩm cho quý khách bằng TGNH 5tr.kế toán ghi: 

A. NỢ TK 627:5tr/CÓ TK 112:5tr.

B. NỢ TK 642:5tr/CÓ TK 112:5tr.

C. NỢ TK 811:5tr/CÓ TK 112:5tr (đúng).

D. NỢ TK 635:5tr/CÓ TK 112:5tr.

43. Thuế TNDN hiện nay hành trợ thì nộp to hơn số thuế cần nộp,kế toán ghi dấn vào: 

A. 3334/CÓ 8211 (đúng).

B. NỢ 8211/CÓ 3334.

C. NỢ 3334/CÓ 421.

D. NỢ 421/CÓ 3334.

44. Ngôi trường hợp gia tài thuế các khoản thu nhập hoãn lại tạo ra trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại được hoàn nhập trong năm,kế toán ghi nhận: 

A. NỢ 421/CÓ 8212.

B. NỢ 243/CÓ 8212.

C. NỢ 8212/CÓ 243 (đúng).

D. NỢ 8212/CÓ 421.

45. Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành trợ thời nộp bé dại hơn số yêu cầu nộp,kế toán ghi thừa nhận vào: 

A. NỢ TK 3334/CÓ TK 821.

B. NỢ TK 8211/CÓ TK 3334 (đúng).

C. NỢ TK 3334/CÓ TK 421.

D. NỢ TK 421/CÓ TK 3334.

46. Thuế thu nhập doanh nghiệp cần tạm nộp hàng quý được hạch toán:

A. NỢ TK 421/CÓ TK 3334.

B. NỢ TK 3334/CÓ TK8211.

C. NỢ TK 8211/CÓ TK 3334 (đúng).

D. NỢ TK 3334/CÓ TK 421.

47. Số thuế GTGT năm trước không được đồng ý khấu trừ được hạch toán: 

A. NỢ TK 811/CÓ TK 3331.

B. NỢ TK 632,627,641,642/CÓ TK 133.

C. NỢ TK 632,627,641,642/CÓ TK 3331 (đúng).

D. NỢ TK 111,112/CÓ TK 133.

48. Thời gian trước doanh nghiệp trích trước giá thành sửa chữa khủng TSCĐ 10tr nhưng chưa phát sinh.năm nay thực hiện thay thế và gây ra 8tr.Ngoài ra,trong năm nay doanh nghiệp lập dự phòng chi phí bảo hành sp là 10tr.chi giá tiền này chưa phát sinh,kế toán khẳng định tài sản thuế TNDN hoãn lại năm nay và hạch toán: 

A. NỢ TK 243 / CÓ TK 8212:0.56tr.

B. NỢ TK 8212 / CÓ TK 243: 0.56tr.

C. NỢ TK 243 / CÓ TK 8212: 5.04tr.

D. NỢ TK 8212 / CÓ TK 243: 2.8tr.

49. Vay ngắn hạn là những khoản vay bao gồm thời hạn vào vòng……………sản xuất marketing bình thường: 

A. 1 chu kỳ (đúng).

B. 1 năm.

C. 1 tháng.

D. 1 quý.

50. Số nợ dài hạn mang đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo 40tr,hạch toán sao đây hả? 

A. NỢ TK 311/CÓ TK 315 : 40tr.

B. NỢ TK 338/CÓ TK 315 : 40tr.

C. NỢ TK 342/CÓ TK 315 : 40tr (đúng).

D. NỢ TK 341/CÓ TK 315 : 40tr.

51. Cuối kỳ,kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ ghi: 

A. NỢ TK 3331/có TK 133 (đúng).

B. NỢ TK 133/CÓ TK 33311.

C. NỢ TK 133/CÓ TK 33311.

D. 03 câu đều sai.

52. Xác định số thuế tài nguyên buộc phải nộp tính vào ngân sách sản xuất cùng ghi nhấn vào: 

A. TK 627.

B. TK 3336 (đúng).

C. TK 642.

D. TK 641.

53. Công ty lớn vay bằng hình thức phát hành trái khoán thu bởi tiền mặt,bao tất cả 500 trái phiếu,mệnh giá chỉ 500.000đ/TP.giá xây dừng 480.000đ/thời hạn 02 năm.lãi suất 9%/năm trả lãi định kỳ.kế toán lập cây bút toán sản xuất trái phiếu: 

A. NỢ TK 111: 240tr, NỢ TK 242: 10tr /CÓ TK 3431: 250tr.

B. NỢ TK 111/CÓ TK 3431: 240tr.

C. NỢ TK 111/CÓ TK 3431: 250tr.

D. NỢ TK 111: 240tr, NỢ TK 3432: 10tr /CÓ TK 3431: 250tr (đúng).

54. Thu tiền phát do người tiêu dùng vi phạm hợp đồng.doanh nghiệp khấu trừ vào tiền cam kết quỹ cam kết cược,kế toán ghi: 

A. NỢ TK 344/CÓ TK 711.

B. NỢ TK 3386/CÓ TK 711.

C. NỢ TK 344,3386/CÓ TK 711.

D. 03 câu đều đúng (đúng).

55. Vốn của các nhà chi tiêu gồm: 

A. Vốn của nhà doanh nghiệp.

B. Vốn góp,vốn cổ phần,vốn đơn vị nước.

C. 02 câu các đúng (đúng).

D. 02 câu rất nhiều sai.

56. Quỹ dự phòng tài chủ yếu trích lập từ: 

A. Lợi nhuận từ vận động SXKD (đúng).

B. Nguồn ngân sách KD.

C. 02 câu mọi đúng.

D. 02 câu những sai.

57. Trường hợp tạm trích quỹ khen thưởng an sinh từ roi sau thuế,ghi: 

A. NỢ TK 4211/CÓ TK 431.

B. NỢ TK 4212/CÓ TK 431.

C. NỢ TK 431/CÓ TK 4211.

D. A,b đầy đủ đúng (đúng).

58. Dùng quỹ khn thưởng an sinh để trợ cung cấp cho người công nhân viên,kế toán ghi:

A. NỢ TK 4312/CÓ TK 334 (đúng).

B. NỢ TK 4313/CÓ TK 334.

C. NỢ TK 4311/CÓ TK 334.

D. NỢ TK 4212/CÓ TK 334.

59. Bán buôn TSCĐ bởi nguồn vốn đầu tư XDCB: 

A. NỢ TK 211/CÓ TK 111,112,331.

B. NỢ TK 441/CÓ TK 411 (đúng).

C. NỢ TK 214/CÓ TK 411.

D. NỢ TK 211/CÓ TK 414.

60. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm so với cty TNHH,cty bao gồm vốn đầu tư chi tiêu nước không tính là: 

A. 90 ngày (đúng).

B. 45 ngày.

C. 60 ngày.

D. 30 ngày.

61. Số liệu để ghi vào chỉ “tiêu & những khoản tương đương tiền ” là tổng thể dư Nợ: 

A. TK 111,112.

B. TK 111,112,113 (đúng).

C. TK 111,112,131.

D. Toàn bộ đều đúng.

62. Những khoản tương đương tiền trong bảng CDKT là các khoản đầu tư ngắn hạn gồm thời hạn: 

A. Không quá 1 năm.

B. Không quá 6 tháng.

C. Không thật 3 tháng (đúng).

D. Không thực sự 9 tháng.

63.Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn “Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá đầu tứ ngắn hạn” là số dư có của: 

A. TK 129 (đúng).

B. TK 229.

C. TK 139.

D. TK 214.

64. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Trả trước cho người bán” là căn cứ phụ thuộc tổng số dư nợ của: 

A. TK 1381.

B. TK 141.

C. TK 144.

D. Toàn bộ tài khoản trên (đúng).

65. Số liệu để ghi vào tiêu chí “chi phí buộc phải trả” là căn cứ vào số dư gồm của: 

A. TK 335 (đúng).

B. TK 352.

C. TK 334.

D. TK 336.

66. Khoản ứng trước cho tất cả những người bán,khi lập bảng bằng vận kế toán được ghi: 

A. Ghi tăng “phải thu khách hàng”.

B. Ghi sút “phải trả fan bán”.

C. Ghi tăng “Trả trước cho người bán” (đúng).

D. Toàn bộ đều sai.

67. Report lưu chuyển tiền tệ tất cả có: 

A. 2 phần.

B. 3 phần (đúng).

C. 4 phần.

D. 5 phần.

68. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn “Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ” trong report KQHDKD là lũy kế số tạo nên bên có của: 

A. TK 511.

B. TK 512.

C. TK 511,512 (đúng).

D. TK 511,521.

69. Thông thường cty trách nhiệm hữu hạn có nghĩa vụ phải nộp BCTC đến cơ thuế quan theo thời gian: 

A. 1 năm 1 lần (đúng).

B. 6 mon 1 lần.

C. 3 tháng 1 lần.

D. 1 tháng 1 lần.

70. Điều kiện nhằm ghi nhận vào “đầu tư vào cty bé ” là nhà chi tiêu phải nắm giữ số vốn chủ tải trên: 

A. 20%.

B. 60%.

C. 70%.

D. Một nửa (đúng).

71. Điều kiện nhằm ghi nhận “Đầu bốn vào 2 cty liên kết” là nha đầu tư chi tiêu phải sở hữu số vốn chủ download : 

A. 20% – một nửa (đúng).

B. 30% – 60%.

C. 20% – 70%.

D. Bên trên 50%.

72. 01 trong những Điều kiện để ghi nhấn 1 gia tài là TSCD: 

A. Có thời hạn sử dụng không thật 01 năm.

B. Có mức giá trị to hơn 1.000.000đ.

C. Có thời hạn sử dụng trên một năm (đúng).

D. Ko câu nào đúng.

73. Bỏ ra phí bán hàng là: 

A. Toàn bộ giá thành phát sinh tạo cho giá trị thành phẩm.

B. Toàn bộ giá thành phát sinh trong quá trình tiêu thụ thành phẩm,hàng hóa,dịch vụ.

C. Chi tiêu để đã đạt được hàng hóa.

D. Bỏ ra phí bao hàm chi phí nhân viên phân xưởng.

74. Khi báng mặt hàng trả chậm,trả góp,kế toán ghi: 

A. NỢ 111,112,131/CÓ 511,3331.

B. NỢ 131/CÓ 511,CÓ 3331,CÓ 3387 (đúng).

C. NỢ 131/CÓ 711,CÓ 3331.

D. NỢ 111,112,131/CÓ 711,CÓ 3331.

75.Nội dung của lợi nhuận chưa triển khai bao gồm: 

A. Số chi phí phạt của công ty ký về phạm luật hợp đồng.

Xem thêm: Bình Dương Công Bố Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2017 Bình Dương Năm Học 2016

B. Khoản chênh lệch giữa tiền phương diện với sổ kế toán.