Đề thi giữa kì 2 hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - 4 đề)

Với Đề thi thân kì 2 chất hóa học 12 tất cả đáp án (Trắc nghiệm - 4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Hoá học 12 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện trường đoản cú đó được điểm cao trong các bài thi Hoá học lớp 12.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 12 học kì 2 có đáp an

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi thân Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Hoá học tập lớp 12

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề số 1)

cho nguyên tử khối: H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, Mg = 24, sắt = 64, fe = 56, Cl = 35,5, Cr = 52, Al = 27, mãng cầu = 23, K = 39, Zn = 65, Mn = 55.

Câu 1: phương pháp hóa học của sắt (III) hiđroxit là

 A. Fe(OH)3.

 B. Fe(OH)2.

 C. Fe2O3.

 D. FeO.

Câu 2: Hai chất nào dưới đây đều là hiđroxit lưỡng tính?

 A. Fe(OH)3, Al(OH)3.

 B. Cr(OH)3, Al(OH)3.

 C. NaOH, Al(OH)3.

 D. Cr(OH)3, Fe(OH)3.

Câu 3: Để khử hoàn toàn 8,0g bột Fe2O3 bởi bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì trọng lượng bột nhôm đề xuất dùng là

 A. 5,4g.

 B. 8,1g.

 C. 1,35g.

 D. 2,7g.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Giá trị của V là

 A. 3,36.

 B. 2,24.

 C. 4,48.

 D. 1,12.

Câu 5: sắt kẽm kim loại Fe phản ứng được cùng với dung dịch

 A. KNO3.

 B. CuSO4.

 C. Na2CO3.

 D. CaCl2.

Câu 6: mang lại dãy kim loại: Na, Al, Fe, Cu, Cr, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

 A. 2.

 B. 3.

 C. 4.

 D. 5.

Câu 7: kim loại Fe phản bội ứng được với hỗn hợp nào sau đây tạo thành muối bột sắt (III) ?

 A. Hỗn hợp CuSO4.

 B. Dung dịch HNO3 loãng dư.

 C. Hỗn hợp H2SO4 loãng.

 D. Dung dịch HCl.

Câu 8: Số oxi hóa đặc trưng của crom vào hợp hóa học là

 A. +2, +4, +6.

 B. +2,+3,+6.

 C. +3, +4, +6.

 D. +2, +3, +4.

Câu 9: trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, thành phần 26Fe ở trong nhóm

 A. VIB.

 B. IA.

 C. IIA.

 D. VIIIB.

Câu 10: nhiệt độ phân trọn vẹn Fe(OH)3 ở ánh nắng mặt trời cao thu được hóa học rắn là

 A. Fe3O4.

 B. Fe.

 C. FeO.

 D. Fe2O3.

Câu 11: mang lại 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu bội nghịch ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Cân nặng của Cu vào 10,0 gam hỗn hợp X là

 A. 5,6g.

 B. 8,4g.

 C. 2,8g.

 D. 1,6g.

Câu 12: Trường hợp nào tiếp sau đây không gồm sự cân xứng giữa tên quặng fe và phương pháp hợp hóa học sắt chính có vào quặng?

 A. Hematit nâu đựng Fe3O4.

 B. Manhetit đựng Fe3O4.

 C. Xiđêrit đựng FeCO3.

 D. Pirit đựng FeS2.

Câu 13: Để khử trọn vẹn 16,6 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 mang đến Fe cần dùng toàn diện 2,24 lít khí co (đktc). Khối lượng Fe chiếm được là

 A. 15g.

 B. 16g.

 C. 17g.

 D. 18g.

Câu 14: ngâm một đinh fe trong hỗn hợp CuSO4, sau một thời gian lấy đinh fe ra, sấy khô, đem cân thấy cân nặng tăng 1g. Khối lượng Fe tham gia phản ứng là

 A. 7g.

 B. 8g.

 C. 5,6g.

 D. 8,4g.

Câu 15: cho dãy các chất: FeO, Fe, Cr(OH)3, Cr2O3. Số chất trong dãy phản ứng được với hỗn hợp HCl là

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 16: đến 5,6g sắt chức năng hết với khí Cl2 dư thu được m(g) muối. Giá trị của m là

 A. 10,2g.

 B. 7,9g.

 C. 16,25g.

 D. 14,6g.

Câu 17: Khử hoàn toàn 16g Fe2O3 bởi khí co ở ánh sáng cao, khí hình thành sau làm phản ứng được đưa vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trọng lượng kết tủa thu được là

 A. 10g.

 B. 15g.

 C. 20g.

 D. 30g.

Câu 18: các thành phần hỗn hợp A có FeO, Fe2O3, Fe3O4. Trong các thành phần hỗn hợp A, mỗi oxit đều sở hữu 0,1 mol. Cân nặng hỗn hòa hợp A là

 A. 23,2g.

 B. 46,4g.

 C. 232g.

 D. 464g.

Câu 19:Biết Cr (z = 24) thông số kỹ thuật electron của Cr3+ là

 A. 3d54s1

 B. 3d3

 C. 3d44s2

 D. 3d64s2

Câu 20: phân phát biểu nào sau đó là sai?

 A. Cr(OH)3 tung trong hỗn hợp NaOH.

 B. Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr.

 C. Photpho bốc cháy lúc tiếp xúc với CrO3.

 D. Trong môi trường thiên nhiên kiềm, Br2 thoái hóa CrO2- thành CrO42- .

Câu 21: lúc thêm axit HCl với muối K2CrO4 thì dung dịch chế tác thành gồm màu

 A. Màu vàng.

 B. Màu domain authority cam.

 C. Color lục.

 D. Không màu.

Câu 22: Nhóm sắt kẽm kim loại nào không tính năng với HNO3 sệt nguội ?

 A. Al, Fe, Cu.

 B. Al, Fe, Cr.

 C. Al, Cr, Zn.

 D. Fe, Cu, Zn.

Câu 23: đến 5,6 gam Fe công dụng hết cùng với 400ml dd HNO3 1M ta thu được dd X với khí NO (sản phẩm khử duy nhất) lúc cô cạn X, khối lượng Fe(NO3)3 chiếm được là

 A. 26,44g.

 B. 24,2g.

 C. 4,48g.

 D. 21,6g.

Câu 24: trọng lượng K2Cr2O7 nên dùng để tính năng đủ cùng với 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch (có H2SO4 làm môi trường) là

 A. 26,4g.

 B. 29,4g.

 C. 27,4g.

 D. 58,8g.

Câu 25: mang đến phương trình: Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag. Phạt biểu sai về bội nghịch ứng trên là ?

 A. Ag+ thoái hóa được Fe2+.

 B. Tính khử của Ag+ bạo gan hơn Fe3+.

 C. Fe2+ khử được Ag+.

 D. Tính khử Fe2+ mạnh hơn Ag.

Câu 26: cho phản ứng sau:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Tổng hệ số của những chất thâm nhập phản ứng vào phương trình bên trên là:

 A. 13.

 B. 20.

 C. 25.

 D. 27.

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 14,7g láo hợp gồm Al, Cu, sắt (có số mol bởi nhau) trong dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp Y và 1,344 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí bao gồm NO cùng N2O. Cô cạn cẩn trọng dung dịch Y được 69,37g muối khan. Số mol HNO3 sẽ tham gia bội nghịch ứng là

 A. 1,00935.

 B. 0,2639.

 C. 0,32265.

 D. 0,9745.

Câu 28: cho các chất sau: (1) Cl2, (2) H2SO4 loãng, (3) HNO3 loãng, (4) H2SO4 đặc, nguội. Khi cho Fe công dụng với hóa học nào trong số các chất trên đều tạo ra hợp chất trong đó sắt (III) ?

 A. (1) , (2).

 B. (1), (3) , (4).

 C. (1), (2) , (3).

 D. (1), (3).

Câu 29: dung dịch muối FeCl3 không công dụng với sắt kẽm kim loại nào sau đây ?

 A. Zn.

 B. Fe.

 C. Cu.

 D. Ag.

Câu 30: mang lại 13,6g tất cả hổn hợp Fe cùng Cr tác dụng hết với dung dịch HCl lạnh thấy bao gồm 5,6 lít khí H2 thoát ra (đktc). Đem cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng chiếm được m gam muối bột khan. Cực hiếm m là

 A. 31,35.

 B. 31,75.

 C. 22,48.

 D. 22,45.

Đáp án và Thang điểm

Câu 1. A

Sắt (III) hiđroxit: Fe(OH)3.

Câu 2. B

Cr(OH)3, Al(OH)3 là những hiđroxit lưỡng tính.

Câu 3. D

*

Câu 4. B

Bảo toàn electron có: nkhí = nFe = 0,1 mol → V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Câu 5. B

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

Câu 6. C

Kim một số loại phản ứng được với HCl là những kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học.

→ Những sắt kẽm kim loại phản ứng là: Na, Al, Fe, Cr.

Câu 7. B

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O.

Câu 8. B

Crom có các số thoái hóa từ +1 mang lại +6. Trong số ấy số oxi hóa thông dụng là: +2,+3,+6.

Câu 9. D

Fe (z = 26): 3d63s2

→ sắt thuộc đội VIIIB (8 electron hóa trị, thành phần d).

Câu 10. D

*

Câu 11. D

Cho Fe với Cu phản bội ứng cùng với HCl loãng chỉ có Fe bội nghịch ứng

*

Câu 12. A

Hemantit nâu chứa Fe2O3.nH2O.

Câu 13. A

*

Câu 14. A

*

Câu 15. D

 FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

 Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O.

Câu 16. C

Muối là FeCl3

Bảo toàn Fe có nmuối = nFe = 0,1 mol

mmuối = 0,1.162,5 = 16,25 gam.

Câu 17. D

*

Câu 18. B

mA = 0,1 (72 + 160 + 232) = 46,4 gam.

Câu 19. B

Cr (Z = 24): 3d54s1 → Cr3+: B. 3d3.

Câu 20. B

Trong môi trường thiên nhiên axit: 2Cr3+ + Zn → 2Cr2+ + Zn2+.

Câu 21. B

2CrO42- (vàng) + 2H+ Cr2O72- (da cam) + H2O

Câu 22. A

Al, Fe, Cr bị tiêu cực hóa trong HNO3 đặc, nguội.

Câu 23. B

*

Câu 24. B

Áp dụng định chế độ bảo toàn electron có: nK2Cr2O7 = nFeSO4 → nK2Cr2O7 = 0,1 mol

Khối lượng K2Cr2O7 là: m = 0,1.294 = 29,4 gam.

Câu 25. B

Tính oxi hóa của Ag+ táo tợn hơn Fe3+.

Câu 26. C

Tổng hệ số = 2 + 3 + 8 + 2 + 6 + 4 = 25.

Câu 27. A

Gọi số mol Al, Cu, Fe cân nhau và bởi x mol

→ 27x + 64x + 56x = 14,7 → x = 0,1 (mol)

Do HNO3 dư đề nghị muối vào Y gồm: Al(NO3)3: 0,1 mol; Cu(NO3)2: 0,1 mol; Fe(NO3)3 0,1 mol với NH4NO3 (có thể có) y mol.

mmuối = 69,37 (gam) → 213.0,1 + 188.0,1 + 242.0,1 + 80y = 69,37

→ y = 0,063375 mol

Gọi số mol NO và N2O lần lượt là a cùng b (mol)

*

Bảo toàn electron có: 3.nAl + 2nCu + 3.nFe = 3a + 8b + 0,063375.8

→ 3a + 8b = 0,293 (2)

Từ (1) và (2) có a = 0,0374 với b = 0,0226.

Bảo toàn N có:

nAxit = 3.nAl + 2nCu + 3.nFe = 0,0374 + 2.0,0226 + 2. 0,063375 = 1,00935 mol.

Câu 28. D

*

Câu 29. D

Ag + FeCl3 → không phản ứng.

Câu 30. A

Bảo toàn H có: nAxit = 2.nkhí = 0,5 mol

→ mmuối = mKL + mgốc axit = 13,6 + 0,5.35,5 = 31,35 gam.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi giữa Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Hoá học tập lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 2)

mang đến nguyên tử khối: H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, Mg = 24, sắt = 64, fe = 56, Cl = 35,5, Cr = 52, Al = 27, na = 23, K = 39, Zn = 65, Mn = 55.

Câu 1: cho một lá sắt vào dung dịch đựng 1 một trong những muối sau: ZnCl2 (1); CuSO4 (2); Pb(NO3)2 (3); NaNO3 (4); MgCl2 (5); AgNO3 (6). Số ngôi trường hợp xẩy ra phản ứng là

 A. 5.

 B. 3.

 C. 2.

 D. 4.

Câu 2: cần thiết điều chế trực tiếp FeCl3 trong chống thí nghiệm bằng cách thực hiện tại phản ứng nào dưới đây ?

 A. Fe2O3 + HCl.

 B. FeCl2 + Cl2.

 C. Sắt + HCl.

 D. Fe + Cl2.

Câu 3: đến sơ đồ chuyển hoá:

*
(mỗi mũi thương hiệu ứng với một phản bội ứng). Hai chất X, Y thứu tự là

 A. HCl, Al(OH)3.

 B. NaCl, Cu(OH)2.

 C. Cl2, NaOH.

 D. HCl, NaOH.

Câu 4: Hoà tan trọn vẹn một oxit sắt vào dung dịch HNO3 đặc, rét thu được dung dịch X và không thấy gồm khí thoát ra. Oxit kia là

 A. Fe2O3.

 B. FeO.

 C. Fe3O4.

 D. A và C.

Câu 5: cho dãy các chất: Fe, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3. Số chất trong dãy khi tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng sinh ra thành phầm khí (chứa nitơ) là

 A. 4.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 5.

Câu 6: lúc hòa tan sắt vào hỗn hợp HNO3 loãng sinh ra NO thì chất bị khử là

 A. Fe.

 B. Ion NO3-.

 C. Ion H+.

 D. H2O.

Câu 7: Quặng fe nào dưới đây có các chất sắt lớn nhất ?

 A. Manhetit.

 B. Hematit.

 C. Pirit sắt.

 D. Xiđerit.

Câu 8: cho những chất sau: Cr, CrO, Cr(OH)2, CrO3, Cr(OH)3. Có bao nhiêu hóa học thể hiện đặc điểm lưỡng tính ?

 A. 3.

 B. 1.

 C. 4.

 D. 2.

Câu 9: cho chuỗi phản nghịch ứng : MCl2 → M(OH)2 → M(OH)3 → Na .Vậy M là sắt kẽm kim loại nào sau đây:

 A. Cr.

 B. Zn.

 C. Fe.

 D. Al.

Câu 10: Thêm rảnh rỗi dung dịch NaOH mang đến dư vào dung dịch Na2Cr2O7 được dd X, ta quan cạnh bên được sự chuyển màu của hỗn hợp như sau:

 A. Từ xoàn sang domain authority cam.

 B. Từ domain authority cam sang trọng vàng.

 C. Từ không màu sang domain authority cam.

 D. Từ ko màu sang trọng vàng.

Câu 11: Để riêng biệt dung dịch CrCl3 cùng dung dịch FeCl2 fan ta sử dụng lượng dư dung dịch

 A. Na2SO4.

 B. KHSO4.

 C. KOH.

 D. NaNO3.

Câu 12: Thêm hỗn hợp NaOH dư vào hỗn hợp muối CrCl3, nếu thêm tiếp dung dịch brom thì thu được sản phẩm có cất crom là

 A. CrO2.

 B. Cr(OH)3.

 C. Na2Cr2O7.

 D. Na2CrO4.

Câu 13: mang đến Cu tính năng với:

 (1) dd HCl + NaNO3;

 (2) dd KNO3;

 (3) khí clo;

 (4) dd AgNO3;

 (5) dd FeCl2;

 (6) dd KOH;

 (7) dd FeCl3;

 (8) dd HNO3;

 (9)(H2SO4 (l) + O2) .Cu tính năng được với bao nhiêu chất?

 A. 6.   B. 5.   C. 3.   D. 4.

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn x mol sắt vào dung dịch cất y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ đựng một hóa học tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là

 A. 2x = y + 2z.

 B. X = y – 2z.

 C. 2x = y + z.

 D. Y = 2x.

Câu 15: Cho các thành phần hỗn hợp Fe cùng Cu vào dung dịch FeCl3 sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch X và chất rắn Y. Mang đến Y công dụng với HCl không thấy khí bay ra. Vậy nên trong hỗn hợp X bao gồm chứa:

 A. FeCl2, FeCl3, H2O.

 B. CuCl2, FeCl2, H2O.

 C. CuCl2, H2O, FeCl3.

 D. FeCl3, H2O.

Câu 16: Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 65 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là

 A. 40,5 gam.

 B. 67,5 gam.

 C. 33,75 gam.

 D. 54,0 gam.

Câu 17: mang đến m gam bột crom bội phản ứng trọn vẹn với dung dịch HCl (nóng, dư) chiếm được V lít khí H2 (đktc). Khía cạnh khác, cũng m gam bột crom trên bội phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư), chiếm được 45,6 gam oxit duy nhất. Cực hiếm của V là

 A. 6,72.

 B. 20,16

 C. 13,44.

 D. 3,36.

Câu 18: Khử 16g Fe2O3 bằng CO ở ánh nắng mặt trời cao chiếm được một tất cả hổn hợp rắn X bao gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe. Mang lại X chức năng hết với H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y. Sau khoản thời gian cô cạn hỗn hợp Y, khối lượng muối khan thu được là

 A. 18g.

 B. 30g.

 C. 40g.

 D. 25g.

Câu 19: Khử trọn vẹn 17,6 gam tất cả hổn hợp X có Fe, FeO, Fe2O3 bắt buộc 1,792 lít co (ở đktc). Trọng lượng sắt nhận được là

 A. 16,0 gam.

 B. 8,0 gam.

 C. 5,6 gam.

 D. 16,32 gam.

Câu 20: các thành phần hỗn hợp A gồm Fe3O4, FeO, Fe2O3 từng oxit đều phải sở hữu 0,6 mol. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trả tan hoàn toàn hỗn hòa hợp A là

 A. 9,62 lit.

 B. 8 lit.

 C. 14,4 lit.

 D. 9,6 lit.

Câu 21: đến 28 gam láo lếu hợp bao gồm MgO, Fe2O3, CuO công dụng hoàn toàn cùng vừa đủ với 200ml hỗn hợp H2SO4 2,5M. Trọng lượng muối nhận được là

 A. 67,0 gam.

 B. 86,8 gam.

 C. 43,4 gam.

 D. 68,0 gam.

Câu 22: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp có 0,1 mol Fe2O3 cùng 0,2 mol FeO vào dd HCl dư chiếm được dd A. Mang lại NaOH dư vào dd A thu được kết tủa B. Lọc đem kết tủa B rồi rước nung trong bầu không khí đến khối lượng không thay đổi được m(g) chất rắn, m có giá trị là

 A. 16g.

 B. 32g.

 C. 48g.

 D. 52g.

Câu 23: kết hợp 2,24 gam Fe bằng 300 ml hỗn hợp HCl 0,4 M , thu được hỗn hợp X với khí H2. Mang lại dung dịch AgNO3 dư vào X, chiếm được khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của

*
) với m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là

 A. 18,3.

 B. 8,61.

 C. 7,36.

 D. 9,15.

Câu 24. mang đến phương trình phản nghịch ứng : a X + b Y(NO3)a → a X(NO3)b + b Y. Biết hỗn hợp Y(NO3)a bao gồm màu xanh. Hai kim loại X, Y theo thứ tự là

 A. Cu, Fe.

 B. Cu, Ag.

 C. Zn, Cu.

 D. Ag, Cu.

Câu 25: hỗn hợp nào sau đây không hoà rã được Cu?

 A. Hỗn hợp FeCl3.

 B. Hỗn hợp H2SO4 loãng.

 C. Dung dịch tất cả hổn hợp NaNO3 + HCl.

 D. Hỗn hợp HNO3 đặc, nguội.

Câu 26: Phương trình hoá học nào tiếp sau đây thể hiện bí quyết điều chế Cu theo cách thức thuỷ luyện ?

 A. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4.

 B. H2 + CuO → Cu + H2O.

 C. CuCl2 → Cu + Cl2.

 D. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2.

Câu 27: cho 150ml dd FeCl2 1M vào dung dịch AgNO3 dư, rung lắc kĩ mang đến phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là

 A. 43,05.

 B. 59,25.

 C. 16,20.

 D. 57,4.

Câu 28: Hoà tung 12,8 gam Cu bởi axit H2SO4 đặc, lạnh (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Quý hiếm của V là

 A. 2,24.

 B. 3,36.

 C. 4,48.

 D. 6,72.

Câu 29: mang đến 28,8g Cu vào 500ml dd NaNO3 1M tiếp nối thêm vào 500ml dd HCl 2M thấy có khí NO cất cánh ra, thể tích NO (đkc) là

 A. 2,24 l.

 B. 4,48 l.

 C. 6,72 l.

 D. 5,6 l.

Câu 30: hòa tan hết 8,65g hỗn kim loại tổng hợp loại tất cả Mg, Al, Zn, Fe bằng dd H2SO4 loãng, dư nhận được V lít khí ngơi nghỉ đktc cùng 37,45g muối bột sunfat khan. Quý giá của V là

 A. 1,344.

 B. 1,008.

 C. 1,12.

 D. 6,72.

Đáp án và Thang điểm

Câu 1. B

 Fe + ZnCl2 → ko phản ứng.

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

 Fe + NaNO3 → ko phản ứng

 Fe + MgCl2 → ko phản ứng

 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Câu 2. C

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 3. C

*

Câu 4. A

Do vào Fe2O3, sắt đã chiếm lĩnh số lão hóa cao nhất.

 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 5. A

Các hợp hóa học của Fe, trong các số ấy Fe không đạt số oxi hóa tối đa khi tác dụng với HNO3 loãng sinh ra thành phầm khí (chứa nitơ).

→ những chất thỏa mãn yêu cầu bài bác toán: Fe, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2.

Câu 6. B

*

Câu 7. A

Manhetit: Fe3O4 tất cả hàm lượng sắt khủng nhất.

Câu 8. B

Chất bao gồm tính lưỡng tính là: Cr(OH)3.

Câu 9. A

 CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)2 ↓ + 2NaCl

 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3

 Cr(OH)3 + NaOH → Na

Câu 10. B

 Cr2O72- (da cam) + OH- ⇌ 2CrO42- (vàng) + H+

Câu 11. C

Dùng NaOH có tác dụng thuốc thử

+ xuất hiện thêm kết tủa trắng xanh, trong ko khí gửi dần sang gray clolor đỏ → FeCl2

 FeCl2 + 2KOH → Fe(OH)2 ↓ trắng xanh + 2KCl

 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ

+ Xuất hiến kết tủa lục xám, kế tiếp KOH dư, kết tủa tan dần dần → CrCl3

 CrCl3 + 3KOH → Cr(OH)3 ↓lục xám + 3KCl

 Cr(OH)3 + KOH → K

Câu 12. D

CrCl3 + 3NaOH → Cr(OH)3 ↓lục xám + 3NaCl

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Câu 13. A

Các trường vừa lòng phản ứng cùng với Cu là: dd HCl + NaNO3 (1); khí clo (3); dd AgNO3 (4); dd FeCl3(7); dd HNO3(8); (H2SO4(l) + O2) (9).

Câu 14. C

Theo bài bác ra, sắt hết, hóa học tan độc nhất vô nhị thu được là FeCl2.

*

→ x = 0,5 y + 0,5 z hay 2x = y + z.

Câu 15. B

Theo bài bác ra, dứt phản ứng còn Cu dư. Vậy X bắt buộc chứa FeCl3

→ các loại A, C cùng D

Câu 16. C

*

Câu 17. C

*

Câu 18. C

Cho X tính năng hết cùng với lượng dư H2SO4 đặc, nóng phải muối chiếm được chỉ có: Fe2(SO4)3

Bảo toàn fe có:

*

Câu 19. D

*

Câu 20. D

Ta có: nO(A) = 0,6.4 + 0,6 + 0,6.3 = 4,8 mol

nHCl = 2.nO = 2.4,8 = 9,6 mol

*

Câu 21. D

Ta có: nO (oxit) = naxit = 0,5 mol

→ mmuối = mKL + mgốc axit = (28 – 0,5.16) + 0,5.96 = 68 gam.

Câu 22. B

Theo bài bác ra, khi nung chất rắn B xung quanh không khí thu được chất rắn là Fe2O3.

Bảo toàn fe có: 0,1 + 0,1 = 0,2 mol

*

Câu 23. A

*

Dung dịch X gồm: HCl dư = 0,04 mol cùng FeCl2: 0,04 mol

Cho AgNO3 dư vào X có phản ứng:

*

Câu 24. C

Dung dịch Y(NO3)a có màu xanh → Y là Cu

Theo phương trình hóa học gồm tính khử của X > Y.

Vậy X cùng Y thứu tự là Zn và Cu.

Câu 25. B

Cu không công dụng với H2SO4 loãng.

Câu 26. A

Phương pháp thủy luyện: dùng sắt kẽm kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối.

Câu 27. B

*

Câu 28. C

Bảo toàn electron có:

2.nCu = 2.nkhí → nkhí = nCu = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít.

Câu 29. D

*

Câu 30. D

Ta có: mmuối = mKL + mgốc axit → mgốc axit = 37,45 – 8,65 = 28,8 gam.

nkhí = naxit = gàn axit = mol

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi giữa Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Hoá học lớp 12

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề số 3)

đến nguyên tử khối: H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, Mg = 24, sắt = 64, sắt = 56, Cl = 35,5, Cr = 52, Al = 27, na = 23, K = 39, Zn = 65, Mn = 55.

Câu 1: Crom không chảy được trong dung dịch

 A. H2SO4 đặc, nguội.

 B. HNO3 đặc, nóng.

 C. HCl đặc.

 D. HBr đặc, nguội.

Câu 2: Đốt fe trong khí clo thiếu hụt thu được lếu láo hợp gồm 2 hóa học rắn. Nhân tố của hóa học rắn kia là

 A. FeCl2 cùng FeCl3.

 B. Fe, FeCl2, FeCl3.

 C. FeCl2 cùng Fe.

 D. FeCl3 cùng Fe.

Câu 3: thuốc thử độc nhất để nhận ra các dung dịch: FeCl2, FeCl3, CrCl3, CuCl2 là

 A. Dung dịch H2SO4 loãng.

 B. Quỳ tím.

 C. Hỗn hợp Ba(OH)2 dư.

 D. Hỗn hợp HCl.

Câu 4: Hoà rã 5,6 gam Fe bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X phản nghịch ứng trọn vẹn với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Quý giá của V là

 A. 20.

 B. 80.

 C. 60.

 D. 40.

Câu 5: khối lượng K2Cr2O7 tính năng vừa đầy đủ với 0,6 mol FeSO4 trong môi trường xung quanh H2SO4 loãng là

 A. 26,4 gam.

 B. 29,4agam.

 C. 27,4 gam.

 D. 28,4 gam.

Câu 6: Khi mang đến 41,4 gam các thành phần hỗn hợp X có Fe2O3, Cr2O3 với Al2O3 chức năng với hỗn hợp NaOH sệt (dư), sau phản bội ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử trọn vẹn 41,4 gam X bởi phản ứng nhiệt độ nhôm, yêu cầu dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo cân nặng của Cr2O3 trong tất cả hổn hợp X là

 A. 50,67%.

 B. 36,71%.

 C. 66,67%.

 D. 20,33%.

Câu 7: cho 5,2 gam Cr chức năng với HNO3 loãng dư, chiếm được V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc). V có giá trị là

 A. 3,36.

 B. 6,72.

 C. 2,24.

 D. 4,48.

Câu 8: Cần từng nào tấn quặng manhetit đựng 80% Fe3O4 để rất có thể luyện được 800 tấn gang có hàm lượng 95%? Biết lượng sắt hao hụt trong chế tạo là 1%.

 A. 5213,61 tấn.

 B. 1325,16 tấn.

 C. 3512,61 tấn.

 D. 2351,16 tấn.

Câu 9: đặc thù nào sau đây là tính chất chung của những hợp chất: FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3?

 A. Tính khử.

 B. Tính bazơ.

 C. Tính oxi hoá.

 D. Tính axit.

Câu 10: Hoà tan hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại gồm Al, Fe và Cr vào dung dịch NaOH dư, thu được 6,72L khí với 10,8g chất rắn. Cho hóa học rắn này công dụng với dung dịch HCl (dư) nhận được 4,48L khí. Những chất khí đo sống đktc. Hàm vị %Cr gồm trong hỗn hợp lúc đầu là

 A. 35,21.

 B. 33,33.

 C. 32,1.

 D. 34,57.

Câu 11: Có những kim một số loại Cu, Ag, sắt và những dung dịch muối bột Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 . Kim loại nào tác dụng được đối với tất cả 3 hỗn hợp muối ?

 A. Cu, Fe.

 B. Cu.

 C. Ag .

 D. Fe.

Câu 12: Khi mang đến bột fe dư vào dd AgNO3, hãy cho thấy có gần như phản ứng nào tiếp sau đây xảy ra?

 Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag↓(1)

 Fe + 3Ag+ → Fe3+ + 3Ag↓(2)

 Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ (3)

 Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag↓(4)

 A. (1) (4) cùng (3).

 B. (2) cùng (3).

 C. (1).

 D. Đáp án khác.

Câu 13: đến 6,72 gam sắt vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch X. Dung dịch X rất có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Quý hiếm của m là

 A. 3,20.

 B. 3,84.

 C. 1,92.

 D. 0,64.

Câu 14: tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí của sắt?

 A. Có tính lan truyền từ.

 B. Màu trắng xám, giòn, dễ rèn.

 C. Kim loại nặng.

 D. Dẫn điện cùng dẫn sức nóng tốt.

Câu 15: các số oxi hoá đặc thù của Crom trong hợp hóa học là

 A. +2, +4, +6.

 B. +2, +3, +6.

 C. +3, +4, +6.

 D. +1, +2, +4, +6.

Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam lếu láo hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản bội ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là

 A. 5,81 gam.

 B. 6,81 gam.

 C. 4,81 gam.

 D. 3,81 gam.

Câu 17:Dãy hóa học nào sau đây phản ứng đối với cả 2 dung dịch HCl và KOH?

 A. ZnO, CrO3, Cr(OH)2.

 B. ZnO, CrO3, Cr(OH)3.

 C. ZnO, Cr2O3, Cr(OH)2.

 D. Cr2O3, ZnO, Cr(OH)3.

Câu 18: Trường hợp nào dưới đây không gồm sự tương xứng giữa tên quặng sắt và bí quyết hợp chất bao gồm có vào quặng?

 A. Pirit chứa FeS2.

 B. Manhetit đựng Fe3O4.

 C. Xiđerit đựng FeCO3.

 D. Hematit nâu cất Fe2O3.

Câu 19: làm phản ứng nào tiếp sau đây không đúng?

 A. 2FeO + 4H2SO4 sệt → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.

 B. Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + 4H2O.

 C. 2Fe + 6H2SO4 sệt → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

 D. 6FeCl2 + 3Br2 → 2FeBr3 + 4FeCl3.

Câu 20: đến sơ vật phản ứng sau : hóa học X + H2SO4 → FeSO4 + SO2 + H2O. Hãy cho biết, chất X có thể là hóa học nào trong các các hóa học sau:

 A. FeSO3.

 B. Fe.

 C. FeS.

 D. Toàn bộ đều thoả mãn.

Câu 21: lựa chọn câu đúng:

 A. Lúc thêm dung dịch bazơ vào muối cromat color vàng sẽ tạo nên thành đicromat có màu domain authority cam.

 B. Lúc thêm dung dịch bazơ vào muối cromat màu da cam sẽ tạo nên thành đicromat gồm màu vàng.

 C. Khi thêm hỗn hợp axit vào muối hạt cromat màu da cam sẽ tạo nên thành đicromat bao gồm màu vàng.

 D. Khi thêm hỗn hợp axit vào muối hạt cromat màu sắc vàng sẽ khởi tạo thành đicromat gồm màu domain authority cam.

Câu 22: Biết cấu hình của sắt là: 1s22s22p63s23p63d64s2. Vị trí của fe trong bảng tuần trả là

 A. Ô: 20, chu kì: 3, nhóm VIIIA.

 B. Ô: 26, chu kì: 4, team VIIIB.

 C. Ô: 26, chu kì: 4, team IIA.

 D. Ô: 25, chu kì: 3, nhóm IIB.

Câu 23: khi đốt fe với bột diêm sinh trong điều kiện không có oxi thu được chất X. Hãy cho biết thêm công thức của X.

 A. FeS.

 B. FeS2.

 C. Fe2S3.

 D. Cả các thành phần hỗn hợp 3 chất.

Câu 24: các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu gồm số mol bằng nhau. Các thành phần hỗn hợp X tan trọn vẹn trong

 A. AgNO3 dư.

 B. NaOH dư.

 C. HCl dư.

 D. NH3 dư.

Câu 25: Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng khí teo ở nhiệt độ cao. Sau bội phản ứng khối lượng khí thu được tạo thêm so với trọng lượng khí lúc đầu 4,8 gam. Cách làm của oxit sắt là

 A. Fe2O3.

 B. FeO.

 C. FeO2.

 D. Fe3O4.

Câu 26: đồ vật tự một vài cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Hàng chỉ gồm các chất, ion công dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là

 A. Mg, Fe2+, Ag.

 B. Fe, Cu, Ag+.

 C. Mg, Cu, Cu2+.

 D. Mg, Fe, Cu.

Câu 27: phản nghịch ứng nào sau đây đã được viết không đúng?

*

Câu 28: Xét phương trình bội nghịch ứng:

*
Hai chất X, Y theo lần lượt là

 A. HCl, FeCl3.

 B. AgNO3 dư, Cl2.

 C. FeCl3 , Cl2.

 D. Cl2 , FeCl3.

Câu 29: Hoà tan hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong lượng dư hỗn hợp HNO3 thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất(đktc). Số mol Fe và Mg trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là

 A. 0,03 mol và 0,03 mol.

 B. 0,01 mol cùng 0,03 mol.

 C. 0,03 mol và 0,02 mol.

 D. 0,02 mol và 0,03 mol.

Câu 30: tìm kiếm câu phát biểu đúng:

 A. Fe chỉ tất cả tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp hóa học sắt (II) chỉ có tính khử.

 B. Sắt chỉ bao gồm tính khử, hợp hóa học sắt (III) chỉ gồm tính oxi hoá, hợp hóa học sắt (II) chỉ có tính khử và tính oxi hoá.

 C. Fe chỉ bao gồm tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ bao gồm tính oxi hoá, hợp hóa học sắt (II) chỉ có tính oxi hoá .

 D. Sắt chỉ có tính oxi hoá, hợp hóa học sắt (III) chỉ tất cả tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ bao gồm tính khử.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1. A

Crom bị tiêu cực hóa trong H2SO4 đặc, nguội.

Câu 2. D

*

Do Cl2 thiếu đề nghị Fe dư, các thành phần hỗn hợp sau bội phản ứng gồm: FeCl3 và Fe dư.

Câu 3. C

Dùng Ba(OH)2 dư

+ bao gồm kết tủa xanh → CuCl2

 Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 (↓ xanh)

+ gồm kết tủa nâu đỏ → FeCl3

 Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 (↓ nâu đỏ)

+ tất cả kết tủa trắng khá xanh, để trong ko khí đưa dần sang màu nâu đỏ.

 Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2 (↓ white xanh)

 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3 (↓ nâu đỏ)

+ tất cả kết tủa color lục xám xuất hiện, kế tiếp kết tủa tan dần trong Ba(OH)2 dư.

 Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3 (↓ lục xám)

 Cr(OH)3↓ + OH- → CrO2- + 2H2O

Câu 4. D

*

Câu 5. B

Bảo toàn electron có:

*

Khối lượng KMnO4 là: m = 0,1.294 = 29,4 (gam)

Câu 6. B

Gọi số mol Fe2O3, Cr2O3 với Al2O3 vào X theo lần lượt là x, y với z (mol)

mx = 41,4 gam → 160x + 152y + 102z = 41,4 (1)

Cho X công dụng với NaOH quánh dư, tất cả Fe2O3 ko phản ứng

*

Khử X bởi Al có Fe2O3 cùng Cr2O3 phản ứng:

*

Câu 7. C

Bảo toàn electron có: 3.nCr = 3.nkhí → nkhí = nCr = 0,1 (mol)

→ Vkhí = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Câu 8. B

Lượng sắt hao hụt trong cấp dưỡng là 1% yêu cầu H = 99%.

Khối lượng sắt có trong 800 tấn gang cất 95% fe là : 800.95% = 760 (tấn).

Khối lượng sắt thực tế cần phải tất cả là :

*
= 767,68 (tấn).

*

Khối lượng quặng manhetit nên dùng là :

*
= 1325,163 (tấn).

Câu 9. B

 FeO; Fe2O3: oxit bazơ

 Fe(OH)2, Fe(OH)3: bazơ.

Câu 10. C

Gọi số mol Al, Fe và Cr trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là x, y và z (mol)

Cho hỗn hợp kim loại vào NaOH dư chỉ gồm Al làm phản ứng

*

→ x = 0,2 (mol) (1)

Chất rắn sau phản ứng gồm Fe với Cr

→ 56y + 52z = 10,8 (2)

Cho Fe cùng Cr tính năng với HCl tất cả phản ứng:

*

Câu 11. B

 Cu + Cu(NO3)2 → không phản ứng

 Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

Câu 12. C

Do bột fe dư, nên sản phẩm thu được là Fe2+ với Ag.

Câu 13. C

Ta có những phương trình:

*

Dung dịch X có: Fe(NO3)2: 0,06 mol với Fe(NO3)3 0,06 mol

Cho Cu vào X tất cả phản ứng:

*

Câu 14. B

Sắt dẻo.

Câu 15. B

Crom bao gồm số lão hóa từ +1 đến +6 trong các số ấy số oxi hóa đặc trưng là +2; +3; +6.

Câu 16. B

Ta có: nO (oxit) = naxit = 0,05 (mol)

mKL (oxit) = moxit – mO (oxit) = 2,81 – 0,05.16 = 2,01 (gam)

mmuối = mKL + mgốc axit = 2,01 + 0,05.96 = 6,81 (gam).

Câu 17. D

A, B sai do CrO3 là oxit axit không công dụng với HCl.

C sai bởi Cr(OH)2 không tồn tại tính lưỡng tính, không tác dụng được với NaOH.

Câu 18. D

Hemantit nâu: Fe2O3.nH2O.

Câu 19. B

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O.

Câu 20. A

FeSO3 + H2SO4 loãng → FeSO4 + SO2 + H2O.

Câu 21. D

2CrO42- (vàng) + 2H+ ⇌ Cr2O72- (da cam) + H2O

Câu 22. B

Fe làm việc ô 26 vì (z = 26); chu kỳ luân hồi 4 (do bao gồm 4 lớp electron); team VIIIB (do gồm 8 electron hóa trị, yếu tố d).

Câu 23. A

*

Câu 24. C

*

Câu 25. A

Khối lượng khí tăng lên so với ban đầu chính là cân nặng O trong oxit.

*

Đặt công thức oxit sắt là FexOy. Ta có:

x : y = nFe : nO = 0,2 : 0,3 = 2 : 3.

Vậy oxit sắt là: Fe2O3.

Câu 26. D

Câu 27. C

*

Câu 28. C

*

Câu 29. D

Gọi số mol Fe với Mg trong hỗn hợp lần lượt là x và y (mol)

nhh = 1,04 gam → 56x + 24y = 1,84 (1)

Bảo toàn electron có: 3.nFe + 2.nMg = 3.nNO → 3x + 2y = 0,12 (2)

Từ (1) với (2) có: x = 0,02 với y = 0,03.

Câu 30. B

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi giữa Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Hoá học tập lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 4)

mang đến nguyên tử khối một trong những nguyên tố: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, mãng cầu = 23, Mg = 24, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, tía = 137, Cu = 64, Ag = 108.

Câu 1: Trường thích hợp nào sau đây không có sự cân xứng giữa tên quặng sắt và bí quyết hợp chất bao gồm có trong quặng?

 A. Manhetit đựng Fe2O3.

 B. Pirit sắt đựng FeS2 .

 C. Hematit nâu cất Fe2O3.nH2O

 D. Xiđerit đựng FeCO3.

Câu 2: Điện phân lạnh chảy Al2O3 cùng với anot than chì (hiệu suất năng lượng điện phân 100%) thu được m kg Al làm việc catot với 67,2 m3 (ở đktc) tất cả hổn hợp khí X gồm tỉ khối so với hiđro bằng 16. Mang 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào hỗn hợp nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 108,0.

 B. 67,5.

 C. 54,0.

 D. 75,6.

Câu 3: Để luyện được 500 tấn thép cacbon (thành phần bao gồm Fe và C) chứa 1,4% C, bắt buộc dùng x tấn quặng hematit đỏ cất 0% tạp chất trơ. Hiệu suất quá trình là 75%. Giá trị của x là

 A. 939,05.

 B. 528,21.

 C. 1878,10.

 D. 1056,43.

Câu 4: các thành phần hỗn hợp X gồm: Al, Al2O3, Al(OH)3. X tan hoàn toàn trong

 A. H2SO4 đặc, nguội, dư.

 B. Dd NaOH dư.

 C. Dd CuCl2 dư.

 D. HNO3 đặc, nguội.

Câu 5: đến phản ứng sau: a Al + b HNO3 → c Al(NO3)3 + d N2O + e H2O. Sau thời điểm cân bằng, tổng mức của (a + b + d) là

 A. 41.

 B. 23.

 C. 25.

 D. 14.

Câu 6: Nung nóng m gam tất cả hổn hợp Al cùng Fe2O3 (trong môi trường không tồn tại không khí) đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 công dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), ra đời 3,08 lít khí H2 (ở đktc).

- Phần 2 chức năng với dung dịch NaOH (dư), có mặt 0,84 lít khí H2 (ở đktc). Quý giá của m là

 A. 22,75

 B. 21,40.

 C. 29,40.

 D. 29,43.

Câu 7: Nhôm bền vào môi trường không khí và nước là do

 A. Nhôm là kim loại bị động trong HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc, nguội.

 B. Nhôm có tính dẫn điện tốt.

 C. Có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.

 D. Có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ.

Câu 8: Phèn chua được sử dụng trong ngành công nghiệp ở trong da, công nghiệp giấy, chất cụ màu trong nhuộm vải vóc … bí quyết hoá học tập của phèn chua là

 A. Na2SO4.2Al2(SO4)3.24H2O.

 B. 2K2SO4.FeSO4.24H2O.

 C. NaFe(SO4)2.12H2O.

 D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 9: sắt phản ứng được với toàn bộ các hóa học trong team nào sau đây?

 A. NaOH; C; CuCl2; Cl2.

 B. H2SO4 (đặc, nguội); FeCl3.

 C. HNO3 loãng; S.

 D. Al2O3; HNO3 đặc.

Câu 10: Quặng nào dưới đây là rất tốt để luyện Gang?

 A. Fe2O3.

 B. FeS2.

 C. Fe2O3.nH2O.

 D. Fe3O4.

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây đúng?

 A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính.

 B. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

 C. AlCl3, Al2O3 số đông là hóa học lưỡng tính.

 D. Al(OH)3 tung trong hỗn hợp NH3 dư.

Câu 12: phản bội ứng hóa học xẩy ra trong trường vừa lòng nào tiếp sau đây không thuộc các loại phản ứng nhiệt độ nhôm?

 A. Al chức năng với Fe2O3 nung nóng.

 B. Al chức năng với CuO nung nóng.

 C. Al chức năng với Fe3O4 nung nóng.

 D. Al công dụng với axit H2SO4 quánh nóng.

Câu 13: tính chất vật lí nào tiếp sau đây không phải là đặc thù vật lí của Al?

 A. Dẫn điện cùng dẫn nhiệt tốt.

 B. Sắt kẽm kim loại nhẹ.

 C. Có tính lây nhiễm từ.

 D. Color trắng, dẻo.

Câu 14: lúc nung fe với iốt trong môi trường thiên nhiên trơ thu được thành phầm X. Cách làm của X là

 A. Fe3O4 .

 B. Fe2I.

 C. FeI2.

 D. FeI3.

Câu 15: Xét 2 phương trình phản ứng theo sơ đồ dùng sau:

*
.Hai hóa học X, Y theo vật dụng tự theo lần lượt là

 A. HCl, FeCl3.

 B. Cl2 , HCl.

 C. CuCl2 , Cl2.

 D. Cl2 , FeCl3.

Câu 16: Có những kim nhiều loại Cu, Al, fe và những dung dịch muối bột CuCl2, Fe(NO3)3, AgNO3 . Kim loại chức năng được cùng với 2 vào 3 dung dịch muối là

 A. Cu.

 B. Al .

 C. Fe.

 D. Al, Fe.

Câu 17: Khi đến bột fe vào dd AgNO3 dư, hãy cho thấy thêm có phần lớn phản ứng nào dưới đây xảy ra trong thí nghiệm?

 Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag↓(1)

 Fe + 3Ag+ → Fe3+ + 3Ag↓(2)

 Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ (3)

 Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag↓(4)

 A. (2) cùng (3).

 B. (1) và (3).

 C. (1).

 D. (1) với (4).

Câu 18: Quặng chính để phân phối Al là?

 A. Boxit.

 B. Saphia.

 C. Đất sét.

 D. Mica.

Câu 19: Al ko tan trong dung dịch nào sau đây?

 A. H2SO4 đặc, nóng.

 B. NaOH.

 C. H2SO4 loãng.

 D. HNO3 đặc, nguội.

Câu 20: Đốt fe dư trong khá Brom thu được lếu hợp có 2 chất rắn. Hãy cho thấy thêm thành phần của hóa học rắn đó:

 A. FeBr2 với Fe.

 B. FeBr3, Br2.

 C. FeBr3 và Fe.

 D. FeBr2 với FeBr3.

Câu 21:Biết thông số kỹ thuật của Fe3+ là: 3d5. Toàn bô e trong nguyên tử của sắt là

 A. 26.

 B. 23.

 C. 15.

 D. 56.

Câu 22: Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe3O4 trong bình bí mật (không gồm không khí) cho đến lúc phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp X. Mang đến X vào nước vôi trong dư, thấy không có khí thoát ra. Vậy hỗn hợp X gồm

 A. Al2O3, Fe2O3, Fe.

 B. Al2O3, Fe.

 C. Al2O3, Fe3O4, Al.

 D. Al2O3, Fe, Al.

Câu 23: mang đến các kim loại tổng hợp sau: Al-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Lúc tiếp xúc với dung dịch hóa học điện li, số kim loại tổng hợp Fe bị làm mòn trước là

 A. 3.

 B. 1.

 C. 2.

 D. 4.

Câu 24: mang lại m gam hỗn hợp G gồm: Na, Al, fe vào nước dư nhận được 4,48 lít khí (ở đktc).

Mặt khác mang đến m gam G làm việc trên vào hỗn hợp NaOH dư thu được 7,84 lít khí (ở đktc) cùng dung dịch X, hóa học rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào H2SO4 đặc, rét thu được 5,04 lít khí (ở đktc).

Giá trị của m là

 A. 23,9.

 B. 47,8.

 C. 16,1.

 D. 32,2

Câu 25: quá trình tạo Gang và tạo thành xỉ xẩy ra ở phần tử nào của Lò cao?

 A. Thân lò.

 B. Bên trên của nồi lò.

 C. Bụng lò.

 D. Nồi lò.

Câu 26: mang lại các khẳng định sau:

(1)Al là sắt kẽm kim loại nặng rộng Ba.

(2) Al là kim loại dẫn điện bằng 2/3 Cu và nhẹ bằng 1/3 Cu.

(3)Al là kim loại dẻo nhất trong các kim loại.

(4)Trong năng lượng điện phân Al2O3 lạnh chảy, Al hình thành ở tâm trạng lỏng.

Khẳng định đúng là

 A. (2) cùng (4).

 B. (1) với (4).

 C. (2) với (3).

 D. (1), (3) với (4).

Câu 27: đến m gam fe vào hỗn hợp HCl dư chiếm được 5,04 lít khí sinh hoạt đktc. Quý hiếm của m là

 A. 8,4.

 B. 12,6.

 C. 6,3.

 D. 5,04.

Câu 28: mang đến 0,01 mol sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M lúc phản ứng kết thúc khối lượng AgNO3 thu được là

 A. 3,6.

 B. 3,24.

 C. 2,16.

 D. 1,08.

Câu 29: đặc thù nào sau đấy là tính hóa học chung của các hợp chất: FeO, Fe3O4, Fe2O3?

 A. Tính lưỡng tính.

 B. Tính oxi hóa với tính khử.

 C. Tính khử.

 D. Tính oxi hoá.

Câu 30: cho 5,6 gam Fe chức năng với HNO3 loãng dư, chiếm được V lít khí NO (sản phẩm khử nhất ở đktc). Quý giá của V là

 A. 3,36.

 B. 6,72.

 C. 1,493.

 D. 2,24.

Đáp án và Thang điểm

Câu 1. A

Manhetit chứa Fe3O4.

Câu 2. D

*

Vậy khí X hoàn toàn có thể có: CO; CO2 với O2

Đặt số mol của CO; CO2 cùng O2 bao gồm trong 2,24 lít khí X theo thứ tự là a, b với c (mol)

*

Có MX = 16.2 = 32 → mX = 28a + 44b + 32c = 32.0,1 = 3,2 (gam) (2)

Sục X vào Ca(OH)2 dư:

*

→ n↓ = b = 0,02 (mol) (3)

Từ (1); (2) cùng (3) có: a = 0,06; b = 0,02 và c = 0,02.

Bảo toàn O bao gồm số mol O2thu được sau năng lượng điện phân là:

*

→ mAl = 2800.27 = 75600 gam = 75,6 kg.

Câu 3. A

 Ta có sơ đồ:

 Fe2O3 → 2Fe

 160g → 2.56g

 x tấn → 500.98,6% tấn

*

Câu 4. B

 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Câu 5. A

 8 Al + 30 HNO3 → 8 Al(NO3)3 + 3 N2O + 15 H2O

 → a + b + d = 8 + 30 + 3 = 41.

Câu 6. A

Hỗn phù hợp sau bội nghịch ứng phản nghịch ứng cùng với NaOH → sau khi nung nóng lếu hợp tất cả Al dư. Hóa học rắn Y có Al dư; Fe; Al2O3

Phần 2: Áp dụng định khí cụ bảo toàn electron:

*

Phần 1: Áp dụng định phương pháp bảo toàn electron:

*

Câu 7. C

Nhôm bền trong môi trường thiên nhiên không khí cùng nước bởi vì nhôm bao gồm màng oxit Al2O3 bảo vệ.

Câu 8. D

Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 9. C

*

Câu 10. D

Quặng gồm hàm lượng sắt tối đa khi luyện gang sẽ có tác dụng cao nhất.

→ Quặng tốt nhất có thể đề luyện gang là Fe3O4.

Câu 11. B

A sai vì không có khái niệm kim loại lưỡng tính.

C sai do AlCl3 chưa hẳn là hóa học lưỡng tính.

D sai vì Al(OH)3 ko tan vào NH3 dư.

Câu 12. D

Phản ứng nhiệt độ nhôm là phản ứng của nhôm cùng với oxit kim loại

→ Al chức năng với axit H2SO4 quánh nóng chưa phải là làm phản ứng sức nóng nhôm.

Câu 13. C

Nhôm không tồn tại tính nhiễm từ.

Câu 14. C

*

Câu 15. C

*

Câu 16. A

 Cu + CuCl2 → ko phản ứng

 2Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

Câu 17. D

Câu 18. A

Quặng chính để tiếp tế nhôm là quặng boxit.

Câu 19. D

Al bị tiêu cực hóa vào HNO3 đặc, nguội.

Câu 20. C

*

Câu 21. A

 Fe → Fe3+ + 3e

→ thông số kỹ thuật electron của sắt là: 3d64s2.

Vậy số electron vào nguyên tử fe là: 26.

Câu 22. B

Do khi mang lại X vào nước vôi vào dư ko thấy có khí thoát ra bắt buộc trong X không có Al dư.

Lại có phản ứng hoàn toàn nên X là Al2O3 với Fe.

Câu 23. C

Fe bị nạp năng lượng mòn trước khi điện cực còn sót lại là chất tất cả tính khử yếu hèn hơn

Hợp kim trong số ấy Fe bị bào mòn trước là: Fe-C (III); Sn-Fe (IV).

Câu 24.

Xem thêm: 43 Cap Về Bản Thân, Stt Tự Thương Bản Thân Mình Hơn, Hay, Ý Nghĩa, Mạnh Mẽ

C

Gọi số mol Na, Al và Fe có trong m gam G theo thứ tự là x, y cùng z (mol)

Do khi mang đến G vào nước chiếm được số mol khí ít hơn khi mang lại G vào NaOH dư nên những lúc cho G vào nước dư chỉ có Na bội nghịch ứng hết.