Nhằm giúp các em hình dung rõ rộng về cấu trúc và câu chữ Đề thi hóa lớp 11 học tập kì 2, loài kiến Guru gửi tới những em mẫu Đề thi hóa 11 học tập kì 2 gồm đáp án 2020. Hi vọng sẽ giúp các em ghi nhớ với gắn kết những kiến thức hóa học 11 học kì 2 cùng có kết quả tốt trong kì thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp án

*

1. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 tất cả đáp án bao gồm những ngôn từ gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao hàm đầy đầy đủ nội dung của các phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một vài hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Những em ôn tập với ghi nhớ kỹ về công thức cấu tạo, đặc thù vật lí, tính chất hóa học, công dụng, biện pháp điều chế và hầu hết dạng toán liên quan để làm tốt bài bác thi tiếp đây nhé!

*

*

2. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 tinh giản hầu hết nội dung nào?

Nội dung tinh giản trong chương trình áp dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

- cấu tạo lớp vỏ khí và điểm sáng từng phần trong lớp vỏ khí.

- Trình bảy được đặc điểm cấu tạo, đặc điểm vật lí và tính chất hóa học tập của stiren.

- Thí nghiệm: làm phản ứng của axit axetic cùng với quỳ tím, natri cacbonat.

- ……..

3. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 có đáp án:

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: thu xếp nhiệt độ sôi của các chất sau theo chiều giảm dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH. B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH. D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: hàng đồng đẳng của ancol no, solo chức, mạch hở bao gồm công thức là:

A. ROH. B. CnH2n + 8. C. CnH2n + 1OH. D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy chất nào tiếp sau đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4. B. CH4 , C3H6 , C5H12.C. C2H6 , CH4 ,C5H12. D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta có thể dùng dung dịch thử như thế nào để sáng tỏ 2 bình đựng khí etan với etilen?

A. Nước. B. Dd brom. C. Khí HCl. D. Dd NaOH.

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 3g C2H6 rồi dẫn toàn thể sản phẩm khí qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy chiếm được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g. B. 4,4g. C. 10g. D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 7: cho 6g C3H7OH tác dụng với Na đầy đủ thấy có V (l) khí bay ra (ở đktc). Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 2,24l. B. 1,12l. C. 3,36l. D. 4,48l.

Câu 8: xảy ra phản ứng nào sau đây?

A. C2H5OH + sắt ? B. C6H5OH + NaOH ?C.C6H5OH + HCl ? D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: gọi tên hóa học sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol. B. 3-metylbutan - 1- ol.C. 3-metylbutan- 4 – ol. D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol nhiều chức thu được H2O với CO2 với tỉ lệ thành phần số mol lần lượt là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H8O2. D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình phản bội ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 B. C6H5OH + NaOHC. C2H2 + AgNO3/NH3 dư D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g các thành phần hỗn hợp A tất cả CH3OH với propan -1-ol tác dụng với natri dư nhận được 2,24 lít khí H2 sinh hoạt đktc.

a) Viết phương trình phản ứng.b) xác minh thành phần % cân nặng các hóa học trong tất cả hổn hợp đầu.c) mang lại 30 ml dung dịch C2H5OH 46 độ phản ứng không còn với kim loại Na (dư), nhận được V lít khí H2 (đktc). Biết cân nặng riêng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Tính V.

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

B

D

A

B

B

A

B

Giải ưng ý tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều bớt dần ánh nắng mặt trời sôi của các hợp chất hữu cơ bao gồm số C sấp sỉ nhau là:

Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Andehit > Dẫn xuất của halogen > Ete > Hidrocacbon.

Xem thêm: Bài Tập Về Hằng Đẳng Thức Lớp 8 : Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp Theo)

Câu 3: Công thức tổng thể của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất đi màu dung dịch Brom, Aken làm mất đi màu dung dịch Brom.

Câu 5:

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

Câu 7:

C3H7OH + mãng cầu → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ lệ thành phần nguyên tử C:H = 2:6

→ công thức phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình phản bội ứng:

Mỗi phương trình phản nghịch ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →< C2H4(OH)O >2Cu + 2 H2Ob. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2Oc. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br - CH2 Br

Câu 2: từng câu 1 điểm

a. Phương trình làm phản ứng:

2 CH3OH + 2 mãng cầu → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 na → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. điện thoại tư vấn số mol 2 ancol metanol và propanol theo lần lượt là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% trọng lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% khối lượng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên chất = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên chất = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đấy là mẫu đề thi hóa 11 học kì 2 tất cả đáp án. Mong muốn đề thi mẫu và tóm tắt nội dung phải học, nội dung tinh giản để giúp các em ôn tập với có hiệu quả tốt vào kì thi chất hóa học kì 2 sắp đến tới. Loài kiến Guru cập nhật liên tục những bài giảng hay, mẫu đề thi bám sát đít chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo tại con kiến Guru nhé!