Để học giỏi Hình học lớp 11, tư liệu 500 bài xích tập trắc nghiệm Hình học 11 và thắc mắc trắc nghiệm Hình học 11 gồm đáp án được biên soạn bám đít nội dung sgk Hình học tập lớp 11 giúp cho bạn giành đạt điểm cao trong những bài thi và bài kiểm tra Hình học tập 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 11 chương 1 có đáp án

Mục lục bài bác tập trắc nghiệm Hình học 11

Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng

15 câu trắc nghiệm Phép vươn lên là hình. Phép tịnh tiến tất cả đáp án19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng trục gồm đáp án (phần 1)19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng trục gồm đáp án (phần 2)19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng tâm tất cả đáp án (phần 1)19 câu trắc nghiệm Phép đối xứng tâm bao gồm đáp án (phần 2)14 câu trắc nghiệm Phép quay có đáp án 7 câu trắc nghiệm khái niệm về phép dời hình cùng hai hình đều nhau có câu trả lời 20 câu trắc nghiệm Phép vị tự tất cả đáp án (phần 1)20 câu trắc nghiệm Phép vị tự có đáp án (phần 2)5 câu trắc nghiệm Phép đồng dạng bao gồm đáp án25 câu trắc nghiệm Ôn tập chương I có đáp án (phần 1)25 câu trắc nghiệm Ôn tập chương I bao gồm đáp án (phần 2)Đề kiểm tra chương I gồm đáp án

Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

29 câu trắc nghiệm Đại cưng cửng về con đường thẳng và mặt phẳng có đáp án (phần 1)29 câu trắc nghiệm Đại cương cứng về đường thẳng với mặt phẳng gồm đáp án (phần 2)28 câu trắc nghiệm hai tuyến phố thẳng chéo nhau và hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song bao gồm đáp án (phần 1)28 câu trắc nghiệm hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng tuy nhiên song có đáp án (phần 2)26 câu trắc nghiệm Đường thẳng tuy vậy song với phương diện phẳng tất cả đáp án (phần 1)26 câu trắc nghiệm Đường thẳng tuy nhiên song với mặt phẳng bao gồm đáp án (phần 2)16 câu trắc nghiệm nhì mặt phẳng song song bao gồm đáp án10 câu trắc nghiệm Phép chiếu tuy vậy song. Hình màn biểu diễn của một hình không khí có lời giải (phần 1)21 câu trắc nghiệm Ôn tập chương II có đáp án (phần 1)21 câu trắc nghiệm Ôn tập chương II tất cả đáp án (phần 2)Đề soát sổ chương II gồm đáp án

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong không gian

11 câu trắc nghiệm Vectơ trong không khí có đáp án10 câu trắc nghiệm hai tuyến đường thẳng vuông góc với nhau gồm đáp án20 câu trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng gồm đáp án (phần 1)20 câu trắc nghiệm Đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng bao gồm đáp án (phần 2)9 câu trắc nghiệm khía cạnh phẳng vuông góc bao gồm đáp án13 câu trắc nghiệm Ôn tập chương III có đáp ánĐề soát sổ chương III có đáp án30 câu trắc nghiệm Ôn tập cuối năm có câu trả lời (phần 1)30 câu trắc nghiệm Ôn tập cuối năm có đáp án (phần 2)

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng

Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): Phép phát triển thành hình. Phép tịnh tiếnTrắc nghiệm bài bác 3 (có đáp án): Phép đối xứng trục (phần 1)Trắc nghiệm bài xích 3 (có đáp án): Phép đối xứng trục (phần 2)Trắc nghiệm bài xích 4 (có đáp án): Phép đối xứng trung khu (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 4 (có đáp án): Phép đối xứng trung tâm (phần 2)Trắc nghiệm bài 5 (có đáp án): Phép quay (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 6 (có đáp án): tư tưởng về phép dời hình cùng hai hình cân nhau (phần 1)Trắc nghiệm bài xích 7 (có đáp án): Phép vị trường đoản cú (phần 1)Trắc nghiệm bài 7 (có đáp án): Phép vị từ bỏ (phần 2)Trắc nghiệm bài 8 (có đáp án): Phép đồng dạng (phần 1)Ôn tập chương I (phần 1)Ôn tập chương I (phần 2)

Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ song song

Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): Đại cương về mặt đường thẳng cùng mặt phẳng (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): Đại cương cứng về mặt đường thẳng cùng mặt phẳng (phần 2)Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): hai tuyến phố thẳng chéo cánh nhau và hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song (phần 1)Trắc nghiệm bài 2 (có đáp án): hai tuyến đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (phần 2)Trắc nghiệm bài 3 (có đáp án): Đường thẳng tuy nhiên song với phương diện phẳng (phần 1)Trắc nghiệm bài bác 3 (có đáp án): Đường thẳng tuy nhiên song với mặt phẳng (phần 2)Trắc nghiệm bài 4 (có đáp án): nhị mặt phẳng song song (phần 1)Trắc nghiệm bài xích 5 (có đáp án): Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không khí (phần 1)Ôn tập chương II (phần 1)Ôn tập chương II (phần 2)

Chương 3: Vectơ trong không gian. Dục tình vuông góc trong ko gian

Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): Vectơ trong không gian (phần 1)Trắc nghiệm bài 2 (có đáp án): hai tuyến đường thẳng vuông góc cùng nhau (phần 1)Trắc nghiệm bài xích 3 (có đáp án): Đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng (phần 1)Trắc nghiệm bài 3 (có đáp án): Đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng (phần 2)Trắc nghiệm bài 4 (có đáp án): mặt phẳng vuông góc (phần 1)Ôn tập chương III (phần 1)Ôn tập cuối năm (phần 1)Ôn tập thời điểm cuối năm (phần 2)

Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): Phép phát triển thành hình. Phép tịnh tiến

Bài 1: Trong phương diện phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(1;1) biến điểm A(0;2) thành A’ và biến điểm B(-2;1) thành B’, lúc đó:

A. A’B’ = √5 B. A’B’ = √10

C. A’B’ = √11 D. A’B’ = √12

Bài 2: Trong phương diện phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(1;0) đổi mới đường trực tiếp d: x – 1 = 0 thành đường thẳng d’ bao gồm phương trình:

A. X – 1 = 0 B. X – 2 = 0

C. X – y – 2 = 0 D. Y – 2 = 0

Bài 3: Trong phương diện phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(3;1) trở nên đường thẳng d: 12x – 36y + 101 = 0 thành đường thẳng d’ có phương trình:

A. 12x – 36y – 101 = 0 B. 12x + 36y + 101 = 0

C.12x + 36y – 101 = 0 D. 12x – 36y + 101 = 0.

Bài 4: Trong phương diện phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(-2;-1) trở thành parabol (P): y = x2 thành parabol (P’) có phương trình:

A. Y = x2 + 4x – 5

B. Y = x2 + 4x + 4

C. Y = x2 + 4x + 3

D. Y = x2 – 4x + 5

Bài 5: Trong khía cạnh phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(-3;-2) trở thành đường tròn tất cả phương trình (C): x2 + (y – 1)2 = 1 thành đường tròn (C’) bao gồm phương trình:

A. (x – 3)2 + (y + 1)2 = 1

B. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 1

C. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 4

D. (x – 3)2 + (y – 1)2 = 4

Bài 6: Phép vươn lên là hình biến điểm M thành điểm M’ thì với từng điểm M có:

A. Ít duy nhất một điểm M’ tương ứng

B. Không thật một điểm M’ tương ứng

C. Vô số điểm M’ tương ứng

D. Duy nhất một điểm M’ tương ứng

Bài 7: mang lại tam giác ABC nội tiếp con đường trong (O). Qua O kẻ mặt đường thẳng d. Quy tắc như thế nào sau đó là một phép đổi mới hình.

A. Quy tắc biến hóa O thành giao điểm của d với các cạnh tam giác ABC

B. Quy tắc thay đổi O thành giao điểm của d với mặt đường tròn O

C. Quy tắc biến hóa O thành các hình chiếu của O trên các cạnh của tam giác ABC

D. Quy tắc biến hóa O thành trực trung tâm H, trở thành H thành O và những điểm khác H với O thành chính nó.

Xem thêm: Soạn Bài Tiếng Mẹ Đẻ Nguồn Giải Phóng Các Dân Tộc Bị Áp Bức, Tiếng Mẹ Đẻ

*

Bài 8: Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của BC. Phép tịnh tiến theo vecto v→ đổi thay M thành A thì v→ bằng:

*
*

Bài 9: mang lại tam giác ABC bao gồm trực chổ chính giữa H, nội tiếp đường tròn (O), BC chũm định, I là trung điểm của BC. Khi A cầm tay trên (O) thì quỹ tích H là mặt đường tròn (O’) là hình ảnh của O qua phép tịnh tiến theo vecto v→ bằng:

A. IH→ B. AO→ C. 2OI→ D. 50% BC→

*

Bài 10:Mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(2; -3) biến đổi đường trực tiếp d: 2x + 3y – 1 = 0 thành mặt đường thẳng d’ gồm phương trình

A. 3x + 2y – 1 = 0

B. 2x + 3y + 4 = 0

C. 3x + 2y + 1 = 0

D. 2x + 3y + 1 = 0

Trắc nghiệm bài bác 3 (có đáp án): Phép đối xứng trục

Bài 1: Trong phương diện phẳng, hình nào dưới đây có trục đối xứng?

A. Hình thang vuông

B. Hình bình hành

C. Hình tam giác vuông không cân

D. Hình tam giác cân

*

Bài 2: Trong phương diện phẳng, mang lại hình thang cân ABCD có AD = BC. Tìm kiếm mệnh đề đúng :

A. Có phép đối xứng trục vươn lên là AD→ thành BC→ đề xuất AD→ = BC→

B. Tất cả phép đối xứng trục biến đổi AC→ thành BD→ buộc phải AC→ = BD→

C. Bao gồm phép đối xứng trục vươn lên là AB thành CD cần AB // CD

D. Bao gồm phép đối xứng trục thay đổi DA thành CB buộc phải DA = CB

Bài 3: Trong phương diện phẳng cho hai tuyến phố thẳng a cùng b tạo ra với nhau góc 600. Có bao nhiêu phép đối xứng trục trở nên a thành b.

A. Một B. Hai

C. Bố D. Bốn

*

Bài 4: Cho hình vuông ABCD trung tâm I. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh DA, AB, BC, CD. Phép đối xứng trục AC biến:

*

A. ∆IED thành ∆IGC B. ∆IFB thành ∆IGB

C. ∆IBG thành ∆IDH D. ∆IGC thành ∆IFA

Bài 5: Trong phương diện phẳng Oxy mang đến điểm M(-1;3). Phép đối xứng trục Ox trở thành M thành M’ thì tọa độ M’ là:

A. M’(-1;3) B. M’(1;3)

C. M’(-1;-3) D. M’(1;-3)

Bài 6: Trong khía cạnh phẳng Oxy mang lại đường thẳng d gồm phương trình : x – 2y + 4 = 0. Phép đối xứng trục Ox biến đổi d thành d’ có phương trình:

A. X – 2y + 4 = 0

B. X + 2y + 4 = 0

C. 2x + y + 2 = 0

D. 2x – y + 4 = 0

Bài 7: Trong khía cạnh phẳng Oxy cho đường tròn (C) bao gồm phương trình:

(x – 3)2 + (y – 1)2 = 6. Phép đối xứng trục Oy thay đổi (C) thành (C’) bao gồm phương trình

A. (x + 3)2 + (y – 1)2 = 36

B. (x + 3)2 + (y – 1)2 = 6

C.(x – 3)2 + (y + 1)2 = 36

D. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 6

Bài 8: Trong phương diện phẳng Oxy mang đến điểm M(2;3). Điểm M là hình ảnh của điểm nào trong tư điểm sau qua phép đối xứng trục Oy?

A. A(3;2) B. B(2; -3)

C. C(3;-2) D. D(-2;3)

Bài 9: trong những mệnh đề sau mệnh đề như thế nào đúng?

A. Tam giác đều có vô số trục đối xứng

B. Một hình bao gồm vô số trục đối xứng thì hình đó phải là mặt đường tròn

C. Hình gồm hai tuyến phố thẳng vuông góc có vô số trục đối xứng

D. Hình tròn trụ có vô vàn trục đối xứng

Bài 10: Trong mặt phẳng, hình vuông vắn có mấy trục đối xứng?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

*

Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giácChương 2: tổng hợp – Xác suấtChương 3: dãy số – cấp cho số cùng và cung cấp số nhânChương 4: Giới hạnChương 5: Đạo hàm

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 trên trabzondanbak.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm vật lý 11 có đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác