Bài tập trắc nghiệm phần con kiến thức chương 1 hình học tập lớp 10 khá đa dạng. Bài viết dưới phía trên tổng hợp toàn bộ các câu hỏi, bài xích tập dưới dạng trắc nghiệm để tăng cường độ hiểu bài cũng tương tự thử thách sự gọi bài của những em. Cỗ tài liệu bao gồm các câu hỏi trọng tâm, đặc thù và cơ phiên bản cho chương 1 hình học 10, những em rất cần phải nắm rõ để áp dụng vào các chương sau.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 10 chương 1

TẢI XUỐNG PDF ↓

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hệ thống bài bác tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm kim chỉ nan hình học tập 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là một trong đoạn thẳng:

A. Bao gồm hướng. B. Có hướng dương, hướng âm.

C. Tất cả hai đầu mút. D. Thỏa cả ba đặc thù trên.

Câu 2. Nhị véc tơ bao gồm cùng độ dài với ngược hướng điện thoại tư vấn là:

A. Hai véc tơ bằng nhau.

B. Nhì véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ thuộc hướng.

D. Hai véc tơ thuộc phương.

Câu 3. Hai véctơ đều bằng nhau khi hai véctơ kia có:

A. Thuộc hướng và bao gồm độ dài bởi nhau.

B. Tuy nhiên song và bao gồm độ dài bằng nhau.

C. Thuộc phương và gồm độ dài bởi nhau.

D. Vừa lòng cả ba đặc thù trên.

Câu 4. Nếu như hai vectơ đều bằng nhau thì:

A. Thuộc hướng và thuộc độ dài. B. Cùng phương.

C. Cùng hướng. D. Có độ dài bằng nhau.

Câu 5. Điền từ phù hợp vào vết (…) và để được mệnh đề đúng. Nhị véc tơ ngược hướng thì …

A. Bằng nhau.

B. Cùng phương.

C. Thuộc độ dài.

D. Thuộc điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Nhì vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ cha thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương.

C. Nhì vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ ba thì thuộc hướng.

D. Nhì vectơ ngược hướng với một vectơ thứ tía thì thuộc hướng.

Câu 14. Chọn khẳng định đúng.

A. Nhị véc tơ thuộc phương thì bởi nhau.

B. Hai véc tơ ngược hướng thì gồm độ nhiều năm không bởi nhau.

C. Nhì véc tơ thuộc phương và cùng độ lâu năm thì bởi nhau.

D. Hai véc tơ cùng hướng và thuộc độ lâu năm thì bằng nhau.

Trắc nghiệm tổng hai véc tơ

Câu 93. Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn nhu cầu MA + MB + cm = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành nhấn AC cùng BC có tác dụng hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AB và AC làm cho hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AB và BC làm cho hai cạnh.

D. Trọng tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của nhì véc tơ

Câu 9. Cho tía vectơ a b c , và mọi khác vectơ – không. Trong những số ấy hai vectơ a b, cùng hướng, nhị vectơ a c, đối nhau. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng ?

A.Hai vectơ b và c thuộc hướng.

B.Hai vectơ b cùng c ngược hướng.

C.Hai vectơ b với c đối nhau.

D.Hai vectơ b với c bằng nhau.

Câu 34. Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành dìm AC với BC có tác dụng hai cạnh.

B. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành nhận AB và AC có tác dụng hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dìm AB cùng BC làm cho hai cạnh.

D. Giữa trung tâm tam giác ABC.

Câu 46. Mang đến tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn đk MA + MB – MC = 0 thì M phải vừa lòng mệnh đề nào?

A. M là vấn đề sao đến tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là trung tâm tam giác ABC . C. M là vấn đề sao mang đến tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M thuộc trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của nhị véc tơ với cùng 1 số

Câu 32: đến tam giác ABC, tập hợp những điểm M làm thế nào để cho độ lâu năm MA + MB + MC = 6 là:

A.một mặt đường thẳng đi qua trọng tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn có tâm là giữa trung tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 6 .

C.đường tròn gồm tâm là trung tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 2 .

D.đường tròn tất cả tâm là giữa trung tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ với hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nhì vectơ u = (2; 1) với v = (1;2) đối nhau.

B. Nhị vectơ u = (2; 1) và v = (1;2)đối nhau.

C. Hai vectơ u = (2; 1) và v = (2;1)đối nhau.

D. Nhị vectơ u = (1;2) với v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: trong hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: Giải Bài Tập Địa Lý Lớp 6 Kết Nối, Chân Trời, Cánh Diều, Giải Bài Tập Địa Lí 6

D. (1;1)

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn những em sẽ xem và tải xuống tài liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi mong muốn rằng bộ tài liệu này sẽ giúp ích cùng tạo kết quả lớn mang lại việc rèn luyện để hiểu thật rõ về chương vectơ này, trên đây đa số là các bài tập cơ bản và đặc thù của chương, với cũng là căn nguyên cho vấn đề tôi luyện kỹ năng làm các bài tập nâng cấp hơn.