Câu hỏi 1 :

fx=sinx,x≤π2ax+b,x>π2 liên tục bên trên R . Khi đó giá trị của a và b là:" href="https://trabzondanbak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/872146-cho-ham-so-fx-sinx-x-p2ax-b-x-gt-p2-lien-tuc-tren-r-khi-do-gia-tri-cua-a-va-b-la.html">Cho hàm số fx=sinx,x≤π2ax+b,x>π2 liên tục bên trên R . Khi ấy giá trị của a với b là:


Bạn đang xem: Trắc nghiệm hàm số liên tục

Câu hỏi 2 :

2x4−5x2+x+1=0(1). Trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?" href="https://trabzondanbak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/872147-cho-phuong-trinh-2x4-5x2-x-1-0-1-trong-cac-menh-de-sau-menh-de-nao-dung-2.html">Cho phương trình 2x4−5x2+x+1=0(1). Trong số mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Phương trình (1) chỉ bao gồm một nghiệm trong (-2;1)

B. Phương trình (1) có tối thiểu hai nhiệm trong khoảng (2;0)

C. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (-2;0)

D. Phương trình (1) không có nghiệm trong vòng (-1;1)


Câu hỏi 3 :

f(x)=−4x3+4x−1. Mệnh đề nào sai?" href="https://trabzondanbak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/872148-cho-phuong-trinh-f-x-4x3-4x-1-menh-de-nao-sai.html">Cho phương trình f(x)=−4x3+4x−1. Mệnh đề như thế nào sai?

A. Hàm số vẫn cho thường xuyên trên R

B. Phương trình f(x)=0 không có nghiệm trên khoảng −∞;1

C. Phương trình f(x)=0 tất cả nghiệm bên trên khoảng −2;0

D. Phương trình f(x)=0 có tối thiểu hai nghiệm bên trên khoảng −3;12


Câu hỏi 4 :

f(x)=2x−4+3,x≥2x+1x2−2mx+3m+2,x2. Tìm toàn bộ các quý giá của tham số m để hàm số tiếp tục trên R." href="https://trabzondanbak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/872149-cho-ham-so-f-x-2x-4-3-x-2x-1x2-2mx-3m-2-x-lt-2-tim-tat-ca-cac-gia-tri-cua-tham-so-m-de-ham-so-lien-tuc-tren-r.html">Cho hàm số f(x)=2x−4+3,x≥2x+1x2−2mx+3m+2,x2. Tìm toàn bộ các quý giá của thông số m nhằm hàm số tiếp tục trên R.

Câu hỏi 5 :

f(x)=ax+1bx+13−1x,x≠0a+b,x=0" href="https://trabzondanbak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/872150-cho-a-b-la-cac-so-thuc-khac-0-tim-he-thuc-lien-he-giua-a-va-b-de-ham-so-sau-lien-tuc-tai-x-0-f-x-ax-1bx-13-1x-x-0a-b-x-0.html">Cho a, b là các số thực không giống 0. Tìm kiếm hệ thức liên hệ giữa a cùng b để hàm số sau tiếp tục tại x=0: f(x)=ax+1bx+13−1x,x≠0a+b,x=0

Câu hỏi 6 :

x3−3x2+(2m−2)x+m−3=0 có tía nghiệm x1,x2,x3 thỏa mãn x1−1x2x3" href="https://trabzondanbak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/872151-tim-tat-ca-cac-gia-tri-cua-tham-so-m-sao-cho-phuong-trinh-x3-3x2-2m-2-x-m-3-0-co-ba-nghiem-x1-x2-x3-thoa-man-x1-lt-1-lt-x2-lt-x3-2.html">Tìm tất cả các giá trị của thông số m sao để cho phương trình x3−3x2+(2m−2)x+m−3=0 có tía nghiệm x1,x2,x3 thỏa mãn x1−1x2x3

Câu hỏi 7 :

fx=2x−4+3,x≥2x+1x2−2mx+3m+2,x2 liên tục trên R" href="https://trabzondanbak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/872152-tim-m-de-cac-ham-so-fx-2x-4-3-x-2x-1x2-2mx-3m-2-x-lt-2-lien-tuc-tren-r.html">Tìm m để những hàm số fx=2x−4+3,x≥2x+1x2−2mx+3m+2,x2 liên tục bên trên R

Câu hỏi 8 :

fx=(x−3)2x−3,x≠3m,x=3. Tìm tất cả các cực hiếm của tham số thực m để hàm số thường xuyên tại x=3" href="https://trabzondanbak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/872153-cho-ham-so-fx-x-3-2x-3-x-3m-x-3-tim-tat-ca-cac-gia-tri-cua-tham-so-thuc-m-de-ham-so-lien-tuc-tai-x-3.html">Cho hàm số fx=(x−3)2x−3,x≠3m,x=3. Tìm toàn bộ các quý giá của tham số thực m nhằm hàm số thường xuyên tại x=3

Câu hỏi 9 :

fx=x2,x≥12x31+x,0≤x1xsinx,x0. Tìm khẳng định đúng trong các xác định sau:" href="https://trabzondanbak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/872154-cho-ham-so-fx-x2-x-12x31-x-0-x-lt-1xsinx-x-lt-0-tim-khang-dinh-dung-trong-cac-khang-dinh-sau.html">Cho hàm số fx=x2,x≥12x31+x,0≤x1xsinx,x0. Tìm xác định đúng trong các khẳng định sau:

A. F(x) thường xuyên trên R

B. F(x) liên tục trên R

C. F(x) thường xuyên trên R1

D. F(x) tiếp tục trên R;1


Câu hỏi 10 :

fx=x+6−ax+1−2,x≠3x3−(2b+1)x,x=3 trong kia a, b là những tham số thực. Biết hàm số tiếp tục tại x = 3. Số nhỏ tuổi hơn trong nhì số a cùng b là:" href="https://trabzondanbak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/872156-cho-ham-so-fx-x-6-ax-1-2-x-3x3-2b-1-x-x-3-trong-do-a-b-la-cac-tham-so-thuc-biet-ham-so-lien-tuc-tai-x-3-so-nho-hon-trong-hai-so-a-va-b-la.html">Cho hàm số fx=x+6−ax+1−2,x≠3x3−(2b+1)x,x=3 trong kia a, b là những tham số thực. Biết hàm số liên tiếp tại x = 3. Số nhỏ dại hơn trong hai số a và b là:


Xem thêm: Tôi Xin Cam Đoan Những Lời Khai Trên Là Đúng Sự Thật, Nếu Có Gì Sai Tr Dịch

*