Bạn đang xem: Trắc nghiệm excel có đáp án

Câu hỏi 8 :

Trong Excel để nhập dữ liệu sang dòng bắt đầu trong và một cell(ô) ta nhấn tổng hợp phím nào?

Câu hỏi 12 :

Giả sử ô A1 có giá trị 7.263 với ô A2 có giá trị 5.326. Công thức =ROUND(A1,2)-INT(A2) cho kết quả:

A. Trả về lũy vượt của số number

B. Trả về trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số number

C. Trả về căn bậc hai của số number

D. Trả về phần nguyên của số number


Câu hỏi 24 :

0 vào C2. Tài liệu trong ô đang là:" href="https://trabzondanbak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/948301-cau-170-o-c1-chua-du-lieu-dang-chuoi-a115-nhap-cong-thuc-value-right-c1-3-gt-0-vao-c2-du-lieu-trong-o-se-la.html">Câu 170 : Ô C1 chứa dữ liệu dạng chuỗi A115. Nhập công thức =VALUE(RIGHT(C1,3))>0 vào C2. Dữ liệu trong ô đang là:

Câu hỏi 25 :

Nếu điểm thi đạt trường đoản cú 5 điểm trở lên, thì ghi Đậu, trái lại ghi hư . Phương pháp nào dưới đây thể hiện tại đúng điều đó (ô G6 đang đựng điểm thi)

Câu hỏi 26 :

Trong Excel bí quyết của ô B3là =C2*2,copy ô B3 với dán (paste) vào ôB2 thì công thức của ô B2 là:

Câu hỏi 27 :

Trong Excel bí quyết của ô B8 là =$B2*C$5.Copy tự ô B8 với dán vào ô F10 thì cách làm của ô F10 đang là :

A. Mang x kí từ bỏ của chuỗi m từ địa điểm n

B. đem x kí từ của chuỗi n từ vị trí m

C. Rước m kí trường đoản cú của chuỗi x từ vị trí n

D. Rước n kí tự của chuỗi x từ địa điểm m


Câu hỏi 34 :

Trong MS Excel, giả sử tại add C1 cất giá trị chuỗi "DS1". Để mang được ký kết tự "S" tại showroom E4 ta dùng hàm:


Xem thêm: Top 135 Bài Văn Miêu Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 Ngắn Gọn, 8 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Mà Em Thích

*