*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát

trabzondanbak.com xin giới thiệu đến những quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học 10: khái quát về nhóm halogencó đáp án chi tiết, lựa chọn lọc. Tài liệu có 5 trang gồm 15 thắc mắc trắc nghiệm cực hay bám đít chương trình sgk Hóa 10. Mong muốn với bộ thắc mắc trắc nghiệm bao quát về đội halogencó câu trả lời này sẽ giúp bạn ôn luyện kỹ năng và kiến thức để đạt tác dụng cao trong bài bác thi môn chất hóa học 10sắp tới.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chương halogen lớp 10 có đáp an

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 5 trang

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 15 câu

- lời giải & đáp án: có

Mời quí bạn đọc tải xuống nhằm xem không thiếu thốn tài liệu Trắc nghiệm tổng quan về nhóm halogencó đáp án - hóa học 10:

*

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 10

Bài 21: bao gồm về team halogen

Bài 1:Cho những phản ứng chất hóa học sau, bội nghịch ứng nào minh chứng Cl2có tính oxi hoá bạo dạn hơn Br2 ?

A. Br2+ 2NaCl → 2NaBr + Cl2

B. Cl2+ 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

C. Br2+ 2NaOH → NaBr + NaBrO + H2O

D. Cl2+ 2NaBr → 2NaCl + Br2

Đáp án: D

Bài 2:Hỗn thích hợp X bao gồm NaBr cùng NaI. Cho hỗn hợp X tung trong nước thu được hỗn hợp A. Nếu mang lại brom dư vào hỗn hợp A, sau phản bội ứng trả toàn, cô cạn thấy trọng lượng muối khan thu được bớt 7,05 gam. Nếu sục khí clo dư vào hỗn hợp A, phản ứng trả toàn, cô cạn hỗn hợp thấy cân nặng muối khan giảm 22,625 gam. Yếu tố % cân nặng của một chất trong tất cả hổn hợp X là:

A. 64,3%. B. 39,1%.

C. 47,8%. D. 35,9%

Đáp án: C

NaBr (x mol); NaI (y mol)

Cho Br2vào hỗn hợp A chỉ bội phản ứng cùng với NaI

NaI + 1/2 Br2→ NaBr + một nửa I2

1 mol NaI → 1 mol NaBr giảm 47g

⇒ nNaI= 0,15 mol = y

Khi sục khí Clo: m bớt = x.(80 – 35,5) + y (127-35,5) = 22,625g

⇒ x = 0,2 mol

Bài 3:Hãy chỉ ra rằng mệnh đề không bao gồm xác:

A. Toàn bộ muối AgX (X là halogen) đông đảo không tan trong nước.

B. Tất cả các hiđro halogenua đông đảo tồn tại ngơi nghỉ thể khí, ở điều kiện thường.

C. Tất cả các hiđro halogenua lúc tan vào nước những cho hỗn hợp axit.

D. Những halogen (từ F2đến I2) chức năng trực tiếp với phần đông các kim loại.

Đáp án: A

Bài 4:Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp có Zn, Al trong khí Cl2dư. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2(đktc) vẫn phản ứng là

A. 8,96 lít. B. 6,72 lít.

C. 17,92 lít. D. 11,2 lít.

Đáp án: A

Bảo toàn khối lượng: mCl2= mmuối– mkim loại= 28,4g

⇒ VCl2= (28,4:71). 22,4 = 8,96l

Bài 5:Trong những phản ứng hoá học, để chuyển thành anion, nguyên tử của những nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron ?

A. Nhận thêm 1 electron.

B. Dìm thêm 2 electron.

C. Nhường đi 1 electron.

D. Nhường đi 7 electron.

Đáp án: A

Bài 6:Dung dịch muối bột không tác dụng với hỗn hợp AgNO3là

A. NaF B. NaCl C. NaBr D. NaI

Đáp án: A

Bài 7:Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Độ âm năng lượng điện của brom to hơn độ âm điện của iot.

B. Flo gồm tính oxi hóa táo bạo hơn clo.

C. Trong số hợp chất, flo cùng clo có những số thoái hóa -1, +1, +3, +5, +7.

D. Bán kính nguyên tử của clo to hơn bán kính nguyên tử của flo.

Đáp án: C

Bài 8:Cho dung dịch chứa 6,03 gam láo hợp có hai muối hạt NaX cùng NaY (X, Y là nhị nguyên tố bao gồm trong từ bỏ nhiên, ở nhì chu kì tiếp tục thuộc team VIIA, số hiệu nguyên tử ZXY) vào hỗn hợp AgNO3(dư), nhận được 8,61 gam kết tủa. Nhân tố phần trăm cân nặng của NaX trong lếu láo hợp ban đầu là

A. 47,2 % B. 52,8 C. 58,2% D. 41,8%

Đáp án: D

Giả sử Y chưa hẳn Flo

Gọi CTTB của X với Y làX

NaX → AgX

23 +X → 108 +X(g)

6,03 → 8,61 (g)

8,61.(23 +X) = 6,03. (108 +X)

X= 175,3 (Loại)

X là Clo, Y là Flo

Kết tủa chỉ tất cả AgCl; nAgCl= nNaCl= 8,61 : 143,5 = 0,06 mol

% mNaCl= 0,06.58,5 : 6,03. 100% = 58,2% ⇒ % mNaF= 41,2%

Bài 9:Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr cùng KBr thu được muối bột NaCl cùng KCl, đồng thời thấy cân nặng muối giảm 4,45 gam. Thể tích khí clo vẫn tham gia bội nghịch ứng cùng với 2 muối hạt trên (đo nghỉ ngơi đktc) là

A. 4,48 lít. B. 3,36 lít.

C. 2,24 lít. D. 1,12 lít.

Đáp án: D

MBr + 50% Cl2→ MCl + một nửa Br2

1 mol muối giảm = 80 – 35,5 = 44,5g

⇒ nCl2= 1/2. Nmuối= một nửa . 4,45/44,5 = 0,05 mol

⇒ VCl2= 1,12l

Bài 10:Cho 4 solo chất F2; Cl2; Br2; I2. Chất có ánh sáng sôi tối đa là :

A. F2. B. Cl2.

C. Br2. D. I2.

Xem thêm: 65 Đề Luyện Đề Toán 12, Ôn Luyện Thi Đại Học, Tốt Nghiệp Thpt

Đáp án: D

Bài 11:Những nhân tố halogen trực thuộc nhóm

A. IA B. VA C. VIA D. VIIA

Đáp án: D

Bài 12:Cấu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố halogen là

A. Ns2np4B. Ns2np5C. Ns2np3D. Ns2np6

Đáp án: B

Bài 13:Nguyên tố bao gồm độ âm điện lớn số 1 là

A. Clo B. Brom C. Flo D. Iot

Đáp án: C

Bài 14:Trong đội halogen, sự đổi khác tính chấ nào dưới đây của đối kháng chất đi tự flo mang lại iot là đúng?

A. Ở đk thường, tinh thần tập hợp gửi từ thể khí quý phái thể lỏng với rắn.