Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11Bài 1: Hàm con số giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một số phương trình lượng giác thường gặpÔn tập chương 1Bài 1: nguyên tắc đếmBài 2: thiến - Chỉnh hòa hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép test và đổi thay cốBài 5: xác suất của biến chuyển cốÔn tập chương 2 bài xích 1-2: phương thức quy nạp toán học tập - dãy sốBài 3: cấp cho số cộngBài 4: cung cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: giới hạn của dãy sốBài 2: số lượng giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của những hàm con số giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cung cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
80 bài tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 3 (có đáp án): hàng số
Trang trước
Trang sau

80 bài bác tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 3 (có đáp án): hàng số

Để học tốt Đại Số và Giải tích lớp 11, dưới đấy là mục lục những bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11 Chương 3: hàng số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân. Chúng ta vào tên bài xích để quan sát và theo dõi phần bài bác tập và câu hỏi trắc nghiệm tất cả đáp án tương ứng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chương 3 đại số 11


Trắc nghiệm phương pháp quy nạp toán học - dãy số gồm đáp án

Câu 1: chứng minh rằng với mọi số nguyên n, ta có:

*

Hiển thị đáp án

*

Vậy (1) đúng với n = k + 1. Do đó theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với tất cả số nguyên dương n.

Chọn đáp án


Câu 2: Với mỗi số nguyên dương n, gọi un = 9n - 1. Chứng tỏ rằng với mọi số nguyên dương n thì un luôn luôn chia hết mang đến 8.

Hiển thị đáp án

* Ta tất cả u1 = 91 - 1 = 8 phân chia hết mang lại 8 (đúng cùng với n = 1).

* giả sử uk = 9k - 1 chia hết đến 8.

Ta cần chứng tỏ uk + 1 = 9k + 1 - 1 phân chia hết mang đến 8.

Thật vậy, ta có:

uk + 1 = 9k + 1 - 1 = 9.9k - 1 = 9(9k - 1) + 8 = 9uk + 8.

Vì 9uk và 8 phần lớn chia hết đến 8, buộc phải uk + 1 cũng chia hết đến 8.

Vậy với mọi số nguyên dương n thì un phân chia hết cho 8.

* cùng với n = 2 ta tất cả 22+1 > 2.2 + 3 ⇔ 8 > 7 (đúng).

Vậy (*) đúng cùng với n = 2 .

* giả sử cùng với n = k, k ≥ 2 thì (*) đúng, có nghĩa ta có: 2k + 1 > 2k + 3 (1).

* Ta phải chứng tỏ (*) đúng với n = k + 1, bao gồm nghĩa ta bắt buộc chứng minh:

2k + 2 > 2(k + 1) + 3

Thật vậy, nhân nhì vế của (1) cùng với 2 ta được:

2.2k + 1 > 2(2k + 3) ⇔ 2k + 2 > 4k + 6 > 2k + 5.

(vì 4k + 6 > 4k + 5 > 2k + 5)

Hay 2k + 2 > 2(k + 1)+ 3

Vậy (*) đúng với n = k + 1.

Do đó theo nguyên lí quy nạp, (*) đúng với đa số số nguyên dương n ≥ 3 .
Câu 4: Tìm cách làm tính số hạng tổng quát un theo n của dãy số sau

*

A. Un = 3n + n2 -1

B. Un = 2n + 1

C. Un = 4n - 10

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án


Câu 5: Xét tính tăng giảm của hàng số (un) biết:

*

A. Dãy số tăng

B. Dãy số bớt

C. Hàng số ko tăng không sút

D. Dãy số ko đổi.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án B


Câu 6: Xét tính tăng hay bớt và bị chặn của hàng số :

*

A. Dãy số giảm, bị chặn trên

B. Dãy số tăng, bị chặn dưới

C. Hàng số tăng, bị chặn.

D. Dãy số giảm, bị ngăn dưới.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Câu 7: đến dãy số (un) có số hạng bao quát

*
. Số 167/84 là số hạng thiết bị mấy?

A. 300.

B. 212.

C. 250.

D. 249.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Câu 10: Tìm phương pháp tính số hạng bao quát un theo n của dãy số sau

*

A. Un = n2 - 3n + 10

B. Un = 2n

C. Un = 2n

D. Un = n + 2

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm cấp số cộng tất cả đáp án

Câu 1: hàng số (un) có phải là cấp số cùng không ? Nếu yêu cầu hãy khẳng định số công không đúng d, biết rẳng

a. Un = 2n + 3

A. D = -2

B. D = 3

C. D = 5

D. D = 2

b. Un = -3n + 1

A. D = -2

B. D = 3

C. D = -3

D. D = 1

c. Un = n2 + 1

A. D = Ø

B. D = 3

C. D = -3

D. D = 1

d. Un = 2/n

A. D = Ø

B. D = 50%

C. D = -3

D. D = 1

Hiển thị đáp án

Câu 2: Cho cung cấp số cộng gồm 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3 số hạng cuối bởi 24. Tính tổng những số hạng này

A. 105

B. 27

C. 108

D. 111

Hiển thị đáp án

Câu 3: đến một cấp cho số cộng tất cả u1 = -3; u6 = 27. Tìm kiếm d ?

A. D = 5

B. D = 7

C. D = 6

D. D = 8

Hiển thị đáp án

Câu 4: đến 4 số lập thành cung cấp số cộng. Tổng của chúng bởi 22. Tổng các bình phương của chúng bằng 166. Tổng những lập phương của chúng bởi :

A. 22

B. 166

C. 1752

D. 1408

Hiển thị đáp án

Câu 5: Cho cấp số cùng (un) có: u1 = -0,1; d = 0,1. Số hạng đồ vật 7 của cung cấp số cộng này là:

A. 1,6

B. 6

C. 0,5

D. 0,6

Hiển thị đáp án

Câu 6: Cho cấp số cộng (un) thỏa:

*

a. Khẳng định công thức tổng thể của cấp số

A. Un = 3n - 2

B. Un = 3n - 4

C. Un = 3n - 3

D. Un = 3n - 1

b. Tính S = u1 + u4 + u7 +...+ u2011.

A. S = 673015

B. S = 67334134

C. S = 673044

D. S = 141

Hiển thị đáp án

Câu 7: đến hai cung cấp số cộng (un): 4, 7, 10, 13, 16, ...và (vn):1, 6, 11, 16, 21, ...Hỏi vào 100 số hạng trước tiên của mỗi cung cấp số cùng , bao gồm bao nhiêu số hạng chung?

A.10

B. 20

C. 30

D. 40

Hiển thị đáp án

*

Ứng với trăng tròn giá trị của t cho 20 giá trị của n và 20 giá trị của k.

Vậy có 20 số hạng phổ biến của hai dãy

Chọn giải đáp B


Câu 8: Cho cung cấp số cùng (un) thỏa mãn:

*
.

a. Tính số hạng thứ 100 của cấp cho số ;

A. - 243

B. - 295

C. - 231

D. - 294

b. Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số ;

A. - 244

B. - 274

C. - 253

D. - 285

Hiển thị đáp án

Câu 9: cha số hạng tiếp tục của một cung cấp số cộng có tổng bằng -9 và tổng các bình phương của chúng bởi 29. Tìm số hạng trước tiên

A. -3 hoặc – 6

B. – 4 hoặc -2

C. -1 hoặc -5

D. -4 hoặc - 7

Hiển thị đáp án

Câu 10: mang lại tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cung cấp số cùng và tất cả góc nhỏ dại nhất bằng 25°. Tra cứu 2 góc còn lại?

A. 65° ; 90°.

B. 75° ; 80°.

C. 60° ; 95°.

Xem thêm: Nữ Cự Giải (22/6 - Cung Cự Giải (22/6

D. 55°; 100°.

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube trabzondanbak.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, trabzondanbak.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa học xuất sắc 11 dành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.trabzondanbak.com