Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một số phương trình lượng giác thường xuyên gặpÔn tập chương 1Bài 1: nguyên tắc đếmBài 2: thiến - Chỉnh đúng theo - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép demo và vươn lên là cốBài 5: tỷ lệ của biến hóa cốÔn tập chương 2 bài bác 1-2: phương thức quy hấp thụ toán học tập - dãy sốBài 3: cấp số cộngBài 4: cung cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: giới hạn của hàng sốBài 2: số lượng giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm con số giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cung cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm

Để học tốt môn Đại số và Giải tích 11, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11 gồm đáp án được biên soạn bám đít nội dung sgk Đại số và Giải tích 11 giúp bạn học tốt môn Đại số với Giải tích 11 hơn.

Bạn đang xem: Toán trắc nghiệm lớp 11

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11

Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác

Chương 2: tổ hợp - Xác suất

Chương 3: dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Danh mục trắc nghiệm theo bài xích học

Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác

Chương 2: tổ hợp - Xác suất

Chương 3: hàng số - cung cấp số cộng và cấp cho số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): Hàm con số giác (phần 1)

Bài 1.Hàm số :

*

có tập khẳng định là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp C


Bài 2.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không có tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án D


Bài 3.Hàm số

*
vừa lòng tính hóa học nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C.Xác định trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải A


Bài 4.Trong các hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải C


Bài 5.Trong các hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Bài 6. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) bao gồm tập xác minh là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 7.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) tất cả tập xác định là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

Bài 8.Tập xác minh của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 9.Hàm số :

*

gồm tập xác minh là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 10.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) với k ∈ Z.

Khoảng nào dưới đây không phía trong tập xác minh của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài bác 2 (có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bạn dạng (phần 1)

Bài 1: Phương trình cos23x = 1 gồm nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 2: Phương trình tan( x - π/4) = 0 gồm nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Phương trình cot( x + π/4) = 0 bao gồm nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm: Top 9 Bài Văn Cảm Nhận Của Em Về Tình Bà Cháu Trong Bài Thơ Bếp Lửa Hay Nhất

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 6: trong <0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 tất cả số nghiệm là:

A.1 B.2

C.3 D.4

Hiển thị đáp án

Bài 7: Phương trình sinx + √3cosx = 1 bao gồm số nghiệm nằm trong (0;3π) là:

A.2 B.3

C.4 D.6

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời B


Bài 8:Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 bao gồm mấy họ nghiệm?

*

A.0 B.2

C.1 D.3

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải B


Bài 9: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 ở trong <0;3π> là:

A.1 B.0

C.2 D.3

Hiển thị đáp án

Ta tất cả sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> buộc phải k = 0. Vậy chỉ có 1 nghiệm của phương trình thuộc <0;π>.Chọn lời giải A


Giới thiệu kênh Youtube trabzondanbak.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, trabzondanbak.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.trabzondanbak.com