Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó có chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 3 có đáp án

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải vóc thì may được 5 bộ áo xống cùng một cỡ. Hỏi tất cả 350m vải vóc thì may được từng nào bộ áo xống với cùng kích cỡ đó và còn thừa mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ áo xống cần số mét vải vóc là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 cỗ và vượt 2m

Bài 3: Túi trước tiên đựng 18kg gạo, vội vàng 3 lần túi sản phẩm công nghệ hai. Hỏi buộc phải lấy ngơi nghỉ túi vật dụng hai từng nào kg gạo đổ quý phái túi sản phẩm công nghệ hai để số gạo ở nhì túi bằng nhau?

Đáp án:

Túi máy hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả nhị túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi cân nhau thì từng túi có số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải lấy ra ở túi trước tiên là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ tất cả ……góc vuông và……góc không vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc ko vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bởi nửa tổng AB cùng BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB với BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + đôi mươi + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A tất cả 40 học viên được tạo thành 4 tổ, từng tổ lại chia phần lớn thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ có số học viên là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm tất cả số học viên là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn đáp án đúng

a.Số tức thời sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trọng điểm số 9068 với 11982 là:

A.10000 với 12000

B. 10000 cùng 11000

C. 11000 và 9000

D. 12000 cùng 11000

Đáp án: B. 10000 và 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 tiếng 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một đội thuỷ lợi đào được 132m mương vào 6 ngày. Hỏi đội kia đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày team thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ đem 100000 đồng đi chợ, người mẹ mua cho Mai một đôi giầy hết 36500 đồng và cài đặt một áo phông thun hết 26500 đồng. Số tiền còn sót lại mẹ dùng làm mua thức ăn. Hỏi chị em đã dùng bao nhiêu tiền để mua thức ăn?

Đáp án:

Số chi phí mẹ dùng để mua giầy và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền bà bầu dùng đề mua thức ăn uống là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước kết quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn số 1 có 4 chữ số và số nhỏ xíu nhất tất cả 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg bộ mì đựng gần như trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng đầy đủ trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 cùng x” thì bởi 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều dài là 4m 30cm và chiều rộng là 80cm?

2Tính diện tích của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 8dm cùng chiều rộng là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích miếng bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài có 792 con gà nhốt gần như vào 9 phòng chuồng. Người ta chào bán đi số bé gà bằng số gà nhốt vào 2 ngăn chuồng. Hỏi người ta đã chào bán đi từng nào con gà?

Đáp án:

Mỗi chống chuồng nhốt số gà là: 792 : 9 = 88 (con)

Số con kê đã buôn bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính quý giá biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một cửa hàng có 132kg đường, đã bán ¼ số kg đường đó với 9kg. Hỏi shop còn lại bao nhiêu kg đường?

Đáp án:

Số đường cửa hàng đã chào bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn lại số mặt đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó tất cả chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: có 8 bao gạo đựng toàn bộ 448kg gạo. Hỏi tất cả 5 bao gạo như thế nặng từng nào kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một shop có 6 thùng nước mắm tương đồng chưa tổng cộng 54 lít. Siêu thị đã phân phối hết 36 lít. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Xem thêm: Chữ Ký Tên Đức Đẹp Nhất - Top 15 Chữ Ký Tên Đức Anh Hay Nhất 2022

Đáp án:

Mỗi thùng chưa số nước mắm nam ngư là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa hàng đã cung cấp hết số thùng nước mắm nam ngư là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng sót lại số thùng nước mắm nam ngư là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: ban đầu có 5 bổ tải chở tổng số 210 bao con đường vào kho, tiếp đến có thêm 3 xe pháo nửa chở mặt đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các xe cài chở số bao đường bởi nhau)

Đáp án:

Mỗi xe cộ chở số bao đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe pháo chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng gồm 56 ngàn đồng tải được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng download được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng có số tiền là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng tải được số quyển truyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: tất cả một tổ học viên tham gia trồng rừng, tín đồ ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhưng thực tế mỗi học viên lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ được giao 2 cây đề xuất tổng số cây xanh được là 238 cây. Hỏi tổ học sinh đó gồm bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo trọng trách mỗi em trông số lượng km là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế từng em trồng số lượng km là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học viên đó gồm số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng gồm 58 lít dầu, nếu cấp dưỡng thùng tốt nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu yếu thùng vật dụng hai 2 lần. Hỏi từng thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu phân phối thùng độc nhất vô nhị 5 lít thì tổng thể dầu có trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu vào thùng trước tiên lúc sau là 1 phần số dầu thùng vật dụng hai là 2 phần.

Tổng số phần cân nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng lắp thêm hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu ngơi nghỉ thùng trước tiên là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để sẵn sàng cho một hội nghìn người ta kê 9 mặt hàng ghế đầy đủ chỗ mang lại 81 người ngồi. Trên thực tiễn có mang đến 108 tín đồ đến dự họp. Hỏi nên kê thêm mấy sản phẩm ghế nữa mới đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi sản phẩm ghế tất cả số khu vực là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số mặt hàng ghế bắt buộc kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi-măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng nề 200g. 5 bao xi măng như vậy có cân nặng xi măng là bao nhiêu kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chưa khối lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một vườn cửa cây nạp năng lượng quả gồm 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 mặt hàng cây táo, mỗi sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cửa cây ăn uống quả kia có toàn bộ bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong vườn cửa là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày máy hai bán tốt gấp 3 lần ngày thiết bị nhất. Cả nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?