- Chọn bài -Bài 1: Nhân đối chọi thức với nhiều thứcBài 2: Nhân nhiều thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: những hằng đẳng thức đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: các hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Bài 5: phần nhiều hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối kháng thức cho đối chọi thứcBài 11: phân tách đa thức cho 1-1 thứcBài 12: phân chia đa thức một đổi mới đã sắp tới xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài xích 10: Chia 1-1 thức cho solo thức giúp cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 10 trang 26: làm tính chia

a) x3 : x2;

b) 15x7 : 3x2;

c) 20x5 : 12x.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài 10

Lời giải

a) x3 : x2 = x(3 – 2) = x1 = x

b) 15x7 : 3x2 = (15 : 3).(x7 : x2 )= 5.x(7-2) = 5x5

c) 20x5 : 12x = (20 : 12) . (x5 : x) = .x(5-1) = .x4

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 10 trang 26:

a) Tính 15x2y2 : 5xy2;

b) Tính 12x3y : 9x2.

Lời giải

a) 15x2y2 : 5xy2 = (15:5).(x2 : x).(y2 : y2 ) = 3.x(2-1).1 = 3x

b) 12x3y : 9x2 = (12:9).(x3 : x2 ).y = .x(3-2).y =
xy

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 10 trang 26:

a) search thương trong phép chia, biết đối kháng thức bị phân tách là 15x3y5z, đối chọi thức chia là 5x2y3.

Xem thêm: Soạn Bài Bài Ca Ngắn Đi Trên Bãi Cát Ngắn Gọn Nhất, Hay Nhất

b) Cho p = 12x4y2 : (-9xy2). Tính cực hiếm của biểu thức phường tại x = -3 và y = 1,005.

Lời giải

a) 15x3y5z : 5x2y3

= (15:5).(x3