Contents

Giải Toán 6 Chân trời sáng chế trang 38, 39 tập 1Giải Toán 6 Chân trời sáng chế trang 38, 39 tập 1

Dưới phía trên là Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 38, 39 sách Chân trời sáng sủa tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi nhắc giải các bài tập của bài bác 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ước chung lớn nhất

Thông qua đó, các em sẽ biết phương pháp giải cục bộ các bài xích tập của bài bác 12 Chương I vào sách giáo khoa Toán 6 Tập một chân trời sáng tạo. Mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây của trabzondanbak.com:

Video Toán 6 bài 12

Giải Toán 6 Chân trời sáng chế trang 38, 39 tập 1

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 6 Tập 1)

Trong các xác định sau đây, khẳng định nào đúng, xác minh nào sai?

a) ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;

b) ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

*

Ta có: ƯCLN (60, 135) = 15

} frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" width="207" height="41" data-latex="text => frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Ctext%20%7B%20%3D%3E%20%7D%20%5Cfrac%7B288%7D%7B180%7D%3D%5Cfrac%7B288%3A%2036%7D%7B180%3A%2036%7D%3D%5Cfrac%7B8%7D%7B5%7D"/>

Bài 5 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Chị Lan có ba đoạn dây ruy băng màu không giống nhau với độ lâu năm lần lượt là 140 cm, 168 cm và 210 cm. Chị hy vọng cắt cả cha đoạn dây kia thành hầu hết đoạn ngắn hơn có thuộc chiều dài để làm nơ trang trí mà không biến thành thừa ruy băng. Tính độ dài mập nhất rất có thể của từng đoạn dây ngắn được giảm ra (độ dài mỗi đoạn dây ngắn là một số tự nhiên với đơn vị chức năng là xăng-ti-mét). Khi đó, chị Lan đã có được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn?

Gợi ý đáp án:

– bởi vì chị Lan ước ao cắt cả ba đoạn dây đó thành phần lớn đoạn ngắn thêm một đoạn có thuộc chiều dài.

=> bắt buộc độ dài to nhất rất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được giảm ra chính là ước chung lớn nhất của 140, 168 cùng 210.

– Ta tìm mong chung lớn số 1 của 140, 168, 210:

Ta có: 140 = 22 . 5 . 7

168 = 23 . 3 . 7

210 = 2 . 3 . 5 . 7

=> ƯCLN(140, 168, 210) = 2 . 7 = 14.

=> Độ dài mập nhất hoàn toàn có thể của từng đoạn dây ngắn được cắt ra là: 14 cm.

– mỗi đoạn dây khác nhau hoàn toàn có thể cắt được số đoạn dây ngắn là:

Đoạn dây tương đối dài 140 cm giảm được: 140 : 14 = 10 (đoạn). Đoạn dây tương đối dài 168 cm giảm được: 168 : 14 = 12 (đoạn). Đoạn dây khá dài 210 cm giảm được: 210 : 14 = 15 (đoạn).

– Số đoạn dây ruy băng ngắn chị Lan dành được là:

10 + 12 + 15 = 37 (đoạn dây).

* Kết luận: chị Lan dành được tổng cùng 37 đoạn dây ruy băng ngắn sau thời điểm cắt.

Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 38, 39 sách Chân trời sáng sủa tạo giúp những em học sinh lớp 6 xem nhắc nhở giải những bài tập của bài bác 12: Ước chung. Ước chung phệ nhất.

Thông qua đó, các em sẽ biết phương pháp giải cục bộ các bài tập của bài 12 Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 bàn chân trời sáng tạo. Mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới trên đây của trabzondanbak.com:

Giải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo trang 38, 39 tập 1

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 6 Tập 1)

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, xác minh nào sai?

a) ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;

b) ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Gợi ý đáp án:

a) Sai

Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12 Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

=> ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Đúng.

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36 Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12 Ư(48) = 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 24; 48

=> ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Tìm:

a) ƯCLN(1, 16);

c) ƯCLN(84, 156);

b) ƯCLN(8, 20);

d) ƯCLN(16, 40, 176).

Gợi ý đáp án:

a) ƯCLN(1, 16) = 1.

b) 8 = 23

20 = 22 . 5

=> ƯCLN(8, 20) = 22 = 4.

c) 84 = 22 . 3 . 7

156 = 22 . 3 . 13

=> ƯCLN(84, 156) = 22 . 3 = 12.

d) 16 = 24

40 = 23 . 5

176 = 24 . 11

=> ƯCLN(16, 40, 176) = 23 = 8.

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

a) Ta bao gồm ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập đúng theo A những ước của 6. Nêu dấn xét về tập vừa lòng ƯC (18, 30) và tập hòa hợp A.

b) mang đến hai số a và b. Để tra cứu tập hòa hợp ƯC(a, b), ta có thể tìm tập hợp những ước của ƯCLN(a, b). Hãy tìm ƯCLN rồi search tập hợp các ước thông thường của:

i. 24 với 40;

ii. 42 với 98;

iii. 180 cùng 234.

Gợi ý đáp án:

a) A = 1; 2; 3; 6

* dìm xét: Ta thấy tập phù hợp ƯC (18, 30) = 1; 2; 3; 6 phải tập thích hợp ƯC (18, 30) như là với tập hợp A.

b)

i. 24 = 23 . 3

40 = 23 . 5

=> ƯCLN(24, 40) = 23 = 8.

* Vậy: ƯC(24, 40) = Ư(8) = 1; 2; 3; 4; 8.

ii. 42 = 2 . 3 . 7

98 = 2 . 72

=> ƯCLN(42, 98) = 2 . 7 = 14.

* Vậy: ƯC (42, 98) = Ư(14) = 1; 2; 7; 14.

iii. 180 = 22 . 32 . 5

234 = 2 . 32 . 13

=> ƯCLN(180, 234) = 2 . 32 = 18

* Vậy: ƯC(180, 234) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18.

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Rút gọn những phân số sau:

*

Ta có: ƯCLN (60, 135) = 15

} frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" width="207" height="41" data-latex="text => frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Ctext%20%7B%20%3D%3E%20%7D%20%5Cfrac%7B288%7D%7B180%7D%3D%5Cfrac%7B288%3A%2036%7D%7B180%3A%2036%7D%3D%5Cfrac%7B8%7D%7B5%7D"/>

Bài 5 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Chị Lan có ba đoạn dây ruy băng màu khác biệt với độ dài lần lượt là 140 cm, 168 centimet và 210 cm. Chị mong cắt cả bố đoạn dây kia thành những đoạn ngắn hơn có thuộc chiều dài để triển khai nơ trang trí mà không xẩy ra thừa ruy băng. Tính độ dài bự nhất hoàn toàn có thể của từng đoạn dây ngắn được giảm ra (độ lâu năm mỗi đoạn dây ngắn là một số trong những tự nhiên với đơn vị là xăng-ti-mét). Lúc đó, chị Lan đã có được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn?

Gợi ý đáp án:

– bởi vì chị Lan ý muốn cắt cả cha đoạn dây đó thành hồ hết đoạn ngắn lại hơn có thuộc chiều dài.

=> cần độ dài to nhất hoàn toàn có thể của từng đoạn dây ngắn được cắt ra đó là ước chung lớn số 1 của 140, 168 và 210.

– Ta tìm ước chung lớn số 1 của 140, 168, 210:

Ta có: 140 = 22 . 5 . 7

168 = 23 . 3 . 7

210 = 2 . 3 . 5 . 7

=> ƯCLN(140, 168, 210) = 2 . 7 = 14.

Xem thêm: Cách Giới Thiệu Bản Thân Ấn Tượng Trước Đám Đông Mà Bạn Cần Biết

=> Độ dài lớn nhất rất có thể của từng đoạn dây ngắn được giảm ra là: 14 cm.

– từng đoạn dây không giống nhau có thể cắt được số đoạn dây ngắn là:

Đoạn dây rất dài 140 cm giảm được: 140 : 14 = 10 (đoạn). Đoạn dây dài 168 cm cắt được: 168 : 14 = 12 (đoạn). Đoạn dây rất dài 210 cm giảm được: 210 : 14 = 15 (đoạn).

– Số đoạn dây ruy băng ngắn chị Lan dành được là: