Luyện tập bài §5. Quy đồng mẫu mã số các phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài bác Giải bài xích 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần số học bao gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 19

Lý thuyết

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Xét nhị phân số (frac-35) và (frac-58). Ta thấy 40 là 1 trong bội phổ biến của 5 và 8. Ta đang tìm hai phân số có mẫu là 40 với lần lượt bằng (frac-35) và (frac-58)

Ta có: (frac-35=frac-3.85.8=frac-2440) và (frac-58=frac-5.58.5=frac-2540) . Phương pháp làm này được hotline là quy đồng chủng loại hai phân số.

Hai phân số (frac-35) và (frac-58) cũng có thể được quy đồng mẫu với những mẫu bình thường khác ví dụ điển hình như: 80, 120, 1600,….

Để cho đơn giản dễ dàng khi quy đồng mẫu mã hai phân số ta thường mang mẫu bình thường là BCNN của những mẫu.

2. Quy đồng mẫu các phân số

Vì hầu như phân số gần như viết được bên dưới dạng phân số với chủng loại dương phải ta gồm quy tắc:

Muốn quy đồng mẫu những phân số với mẫu mã dương ta làm như sau:

– cách 1: tìm kiếm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung

– cách 2: search thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng phương pháp chia mẫu chung cho từng mẫu).

– cách 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng

Ví dụ: Quy đồng mẫu những phân số: (frac715) và (frac136)

Bài giải:

Tìm BCNN: BCNN (15,6)=30

Tìm thừa số phụ: 30:15=2, 30:6=5

Nhân tử và mẫu mã với thừa số phụ tương ứng

Vậy: (frac715=frac7.215.2=frac1430) ; (frac136=frac13.56.5=frac6530)

Dưới đó là Hướng dẫn Giải bài 32 33 34 35 36 trang 19 trăng tròn sgk Toán 6 tập 2. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

trabzondanbak.com ra mắt với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài xích tập phần số học 6 kèm bài xích giải cụ thể bài 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk toán 6 tập 2 của bài rèn luyện bài § 5 Quy đồng mẫu số những phân số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài xích 32 33 34 35 36 trang 19 trăng tròn sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài bác 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 47,frac89,frac – 1021)

b) (frac52^2.3,frac72^3.11)

Bài giải:

a) Tìm BCNN của $7, 9, 21$ để triển khai MSC

Do kia MSC của tía phân số là $63$

Tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac – 47) =(frac – 3663), (frac89) = (frac5663), (frac – 1021) = (frac – 3663)

b) Tìm BCNN của (2^2.3,2^3.11) để triển khai MSC

Do đó MSC của tía phân số là $264$

Tìm quá số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và mẫu của từng phân số với thừa số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac52^2.3 = frac110264 ,frac72^3.11 = frac21264)

2. Giải bài xích 33 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac3 – 20,frac – 11 – 30,frac715)

b) (frac – 6 – 35,frac27 – 180)

Bài giải:

a) Đổi phần đa phân số gồm mẫu âm thành đông đảo phân số tất cả mẫu dương rồi rút gọn gàng phân số chưa buổi tối giản.

Tìm BCNN của $20, 30, 15$ để gia công MSC

Do đó MSC của cha phân số là $60$

Tìm vượt số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac3 – 20 = frac – 960,frac – 11 – 30 = frac2260,frac715 =frac2860)

b) Đổi rất nhiều phân số có mẫu âm thành những phân số bao gồm mẫu dương rồi rút gọn phân số chưa về tối giản ( (frac27 – 180 = frac – 320) )

Tìm BCNN của $35, 20$ để gia công MSC

Do kia MSC của ba phân số là $140$

Tìm quá số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và mẫu của từng phân số với vượt số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac – 6 – 35 = frac24140,frac27 – 180 = frac – 21140)

3. Giải bài 34 trang đôi mươi sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 55,frac87)

b) (3,frac – 35,frac – 56)

c) (frac – 97,frac – 1915, – 1)

Bài giải:

a) vày (frac – 55 = – 1) yêu cầu (frac – 55 = frac – 77)

b) Vì (3 = frac 31 = frac3.301.30 = frac9030)

Nên áp dụng công thức quy đồng mẫu số 3 phân số ta có:

(3 = frac31 = frac3.301.30 = frac9030,frac – 35 = frac – 3.65.6 = frac – 1830,frac – 56 = frac – 5.56.5 = frac – 2530)

c) Làm tựa như như câu b) ta có:

(frac – 97 = frac – 9.157.15 = frac – 135105;frac – 1915 = frac – 19.715.7 = frac – 133105, – 1 = frac – 105105)

4. Giải bài 35 trang đôi mươi sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac – 1590;frac120600;frac – 75150)

b) (frac54 – 90;frac – 180288;frac60 – 135)

Bài giải:

a) Rút gọn:

(frac – 1590 = – frac16;frac120600 = frac15;frac – 75150 = frac – 12)

$BCNN (6,5,2) =30$

Do đó:

(eginarraylfrac – 1590 = – frac16 = – frac1.56.5 = frac – 530\frac120600 = frac15 = frac1.65.6 = frac630\frac – 75150 = frac – 12 = frac – 1.152.15 = frac – 1530endarray)

b) Rút gọn:

(frac54 – 90 = frac – 35;frac – 180288 = frac – 58;frac60 – 135 = frac4 – 9)

$BCNN (5,8,9) = 360$

Do đó:

(eginarraylfrac54 – 90 = frac – 35 = frac( – 3).725.72 = frac – 216360\frac – 180288 = frac – 58 = frac( – 5).458.45 = frac – 225360\frac60 – 135 = frac – 49 = frac( – 4).409.40 = frac – 160360endarray)

5. Giải bài bác 36 trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Đố vui: nhì bức ảnh dưới phía trên chụp di tích lịch sử nào?

*

Cho các dãy phân số sau:

(N.1 over 4,3 over 10,2 over 5, ldots ) (M.2 over 3,3 over 4,5 over 6, ldots)

(H.1 over 6,1 over 4,1 over 3, ldots ) (S.2 over 9,5 over 18,1 over 3, ldots)

(Y.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (A.1 over 7,5 over 14,4 over 7, ldots)

(O.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (I.1 over 18,2 over 9,7 over 18, ldots )

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán dìm phận số thứ tư của dãy đó; viết nó bên dưới dạng buổi tối giản rồi viết vần âm ở hàng đó vào ô khớp ứng với phân số ấy sinh sống hình 6. Lúc đó, em sẽ biết được hai địa điểm của nước ta được UNESCO thừa nhận là di tích văn hóa nhân loại vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở hàng đầu có ghi chữ N, quy đồng mẫu mã ta được (2 over 10,3 over 10,4 over 10) đề nghị phân số thứ tư là (5 over 10). Nó có dạng về tối giản (1 over 2) , vì thế ta điền chữ N vào nhị ô ứng với số (1 over 2) trên hình 6.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Phân Tích Hoạt Đông Kinh Doanh Có Đáp Án, Đề Thi Hết Môn: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

*

Bài giải:

Ta buộc phải viết tiếp vào hàng số như sau:

(N ldots ,1 over 2;) (M ldots ,11 over 12) (H ldots ,5 over 12) (S ldots ,5 over 18)

(Y ldots ,1 over 2;) (A ldots ,11 over 12) (O ldots ,5 over 12) (I ldots ,5 over 18)

*

Hai di tích lịch sử được UNESCO công nhận là di sản văn hoá nhân loại là: Hội An, Mỹ Sơn.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2!