Một lớp học có (30) học sinh, trong đó (dfrac310) số học sinh là học sinh xuất sắc toán, ( dfrac210) số học sinh là học sinh xuất sắc tiếng việt. Hỏi lớp học đó gồm bao nhiêu học sinh xuất sắc Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- search số học sinh giỏi Toán ta lấy số học viên cả lớp nhân với (dfrac310).

Bạn đang xem: Toán lớp 5: luyện tập trang 9

- Tìm số học sinh tốt Tiếng Việt ta mang số học viên cả lớp nhân với (dfrac210).


Lời giải chi tiết

Tóm tắt

Có: 30 học tập sinh

Học sinh giỏi toán: (dfrac310) số học sinh

Học sing tốt Tiếng Việt: (dfrac210) số học sinh

Học sinh giỏi toán: ? em

Học sinh tốt Tiếng Việt: ? em

Bài giải

Số học sinh giỏi toán là:

(30 imes dfrac310=9) (học sinh)

Số học sinh xuất sắc tiếng việt là:

( 30 imes dfrac210=6) (học sinh)

Đáp số: (9) học sinh giỏi Toán;

(6) học sinh tốt Tiếng Việt.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 129 +130+131+132, Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 129 Luyện Tập Chung

trabzondanbak.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp trabzondanbak.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng trabzondanbak.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép trabzondanbak.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.