Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 sở hữu tưới 50 đề thi học kì 1, gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề ôn thi cuối học tập kì 1 cho học viên của mình. Đồng thời, cũng giúp những em có thêm tư liệu tham khảo, để ôn thi học tập kì 1 thật tốt.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 có đáp an

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm đáp án, còn giúp các em luyện giải đề, núm chắc kết cấu đề thi cũng như các dạng bài tập thường chạm chán trong đề thi cuối học kì 1 nhằm ôn thi công dụng hơn. Cụ thể mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của trabzondanbak.com:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5t 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong số số sau số nào phân chia hết cho 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong số góc bên dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích s sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là cố kỉ trang bị bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo thiết bị tự từ bé đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Trường đoản cú luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) toàn bô tuổi của chị em và con là 57 tuổi. Chị em hơn con 33 tuổi. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) kiếm tìm số bị chia nhỏ tuổi nhất vào phép chia tất cả thương là 12 với số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, mang lại ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5t 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ thiết bị bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo máy tự từ nhỏ xíu đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Trường đoản cú luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và tiến hành tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Công dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất: làm đúng từng phần đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ bé nhất là : 20

Số bị chia bé nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng( từ câu 1 cho câu 5)

Câu 1: Số 45 317 gọi là:

A. Tứ mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Tứ mươi lăm nghìn cha trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của nhì số là 27. Số nhỏ xíu là 19 thì số khủng là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên bao gồm …..

A. Tứ góc nhọn, nhì góc tù cùng hai góc vuông

B. Tứ góc nhọn, hai góc tù cùng một góc vuông

C. Tư góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số sẽ cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết cho 2, 3 với 5, các chữ số đa số khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: search x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một shop trong hai tháng bán được 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán được ít hơn tháng thứ hai là 170m vải. Hỏi từng tháng siêu thị đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số chính là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài giải

Tháng máy nhất cửa hàng bán được số mét vải vóc là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng thiết bị hai cửa hàng bán được số mét vải là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết để tính chính xác là được tính 1/2 số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số tư trăm linh nhì nghìn bốn trăm nhì mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số tương thích để viết vào nơi chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác bỏ Hồ sinh vào năm 1980.Bác hồ sinh vào chũm kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số 42 và 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. tra cứu x :


Bài 3. Cả hai lớp 4A với lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc gồm trong hình mẫu vẽ sau:Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 hiểu là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm tía mươi tám nghìn tư nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi tư triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tứ năm trăm hai mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số sau đây số nào chia hết đến 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo máy tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

a) Theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Tải Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến 2019 ?

b) Theo sản phẩm tự từ lớn đến bé:..............................................................................................