Nội dung bài học sẽ ra mắt đến những em khái niệm và bí quyết xác định những phép toán tập hợp. Cùng với phần đông hình ảnh và lấy ví dụ minh họa được bố trí theo hướng dẫn giải cụ thể các em sẽ dễ ợt nắm vững văn bản phần này.

Bạn đang xem: Toán lớp 10 bài 3


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Phép giao

1.2. Phép hợp

1.3. Phép hiệu

1.4. Phần bù

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 3 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmcác phép toán tập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 3 chương 1đại số 10


Giao của nhị tập hòa hợp A cùng B, kí hiệu (A cap B) là tập hợp bao gồm các phần tử vừa trực thuộc A, vừa nằm trong B.

(A cap B = left x in A,,va,,x in B ight\)

*


Hợp của hai tập hợp A cùng B, kí hiệu (A cup B) là tập hợp các phần tử thuộc A hoặc trực thuộc B.

(A cup B = left x ight.)

*


Hiệu của tập vừa lòng A cùng với tập vừa lòng B, kí hiệu AB là tập bao gồm các phần tử thuộc A và không trực thuộc B.

Xem thêm: Hiện Tượng Quang Điện Trong Là Hiện Tượng, Hiện Tượng Quang Điện Trong Là Gì

(Aackslash B = left x in A,,va,,x otin B ight.)

*


Nếu (B subset A) thì AB được hotline là phần bù của B vào A, kí hiệu (C_AB.)

*


Ví dụ 1:

Cho (A = left 1;2;3;5;6 ight;,B = left - 3 le x le 2 ight\)

(C = left x in mathbbR ight\)

a) Dừng phương pháp liệt kê bộ phận xác định những tập hợp B cùng C.

b) khẳng định các tập thích hợp sau: (A cap B,B cap C,A cap C.)

c) khẳng định các tập hòa hợp sau: (A cup B,B cup C,A cup C.)

d) xác định các tập hợp sau: (Aackslash B,Backslash C,Aackslash C.)

Hướng dẫn giải:

a) (B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2 ight;,,C = left 0;frac32 ight.)

b) (A cap B = left 1;2 ight;B cap C = left 0 ight;A cap C = emptyset .)

c) (A cup B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6 ight.)

(B cup C = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;frac32 ight\)

(A cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;frac32 ight\)

d) (Aackslash B = left 3;4;5;6 ight;,,Backslash C = left - 3; - 2; - 1;1;2 ight;)

(Aackslash C = left 1;2;3;4;5;6 ight.)

Ví dụ 2:

Cho (A = left 0;2;4;6;8;10 ight;B = m 0;1;2;3;4;5;6 ;C = left 4;5;6;7;8;9;10 ight.)

Hãy liệt kê các phần tử của những tập hợp dưới đây?

a) (A cap (B cap C);)

b) (A cup (B cup C);)

c) (A cap left( B cup C ight);)

d) (A cup (B cap C).)

e) (left( A cap B ight) cup C.)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cap C ight) = left 4;6 ight.)

b) (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cup left( B cup C ight) = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight.)

c) Ta gồm (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cup C ight) = left 0;2;4;6;8;10 ight.)

d) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cup (B cap C) = left 0;2;4;5;6;8;10 ight.)

e) Ta có: (A cap B = left 0;2;4;6 ight\)

( Rightarrow left( A cap B ight) cup C = left 2;4;5;6;7;8;9;10 ight.)