Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

§1.

Bạn đang xem: Toán 12 sgk

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
§2.Cực trị của hàm số
§3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
§4.Đường tiệm cận
§5.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Ôn tập chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chương 2. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và Hàm số lôgarit

§1.Lũy thừa
§2.Hàm số lũy thừa
§3.Lôgarit
§4.Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
§5.Phương trình mũ và phương trình lôgarit
§6.Bất phương trình mũ và lôgarit
Ôn tập chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và Hàm số lôgarit

Chương 3. Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

§1.Nguyên hàm
§2.Tích phân
§3.Ứng dụng của tích phân trong hình học
Ôn tập Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

Chương 4. Số phức

§1.Số phức
§2.Cộng, trừ và nhân số phức
§3.Phép chia số phức
§4.Phương trình bậc hai với hệ số thực
Ôn tập Chương 4: Số phức

Ôn tập cuối năm Giải tích 12

II. Giải bài tập sgk Hình Học 12

Chương I. Khối đa diện

§1.Khái niệm về khối đa diện
§2.Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
§3.Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Ôn tập chương I: Khối đa diện

Chương II. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

§1.Khái niệm về mặt tròn xoay
§2.Mặt cầu
Ôn tập chương II: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương III. Phương pháp toạ độ trong không gian

§1.Hệ tọa độ trong không gian
§2.

Xem thêm: Đại Học Bách Khoa Hà Nội Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2016

Phương trình mặt phẳng
§3.Phương trình đường thẳng trong không gian
Ôn tập chương III: Phương pháp toạ độ trong không gian

Ôn tập cuối năm Hình học 12

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12