Bài 1. Lan gâp được 21 nhỏ hạc giây, Hà gâp được số hạc bằng 

*
số hạc của Lan. Hỏi:

Hà vội được từng nào con hạc giấy?Tổng số hạc giấy của cặp đôi bạn trẻ là từng nào con?

Bài 2.

Bạn đang xem: Tìm một phần mấy của một số

Một cửa hàng gạo, buổi sáng bán tốt 50kg gạo, giờ chiều 1 .

bán bởi

*
số gạo buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3.

Một đoàn thể thao tất cả 39 vận động viên, trong đó có 

*
số tải viên nữ. Hỏi đoàn thể thao gồm bao nhiêu chuyển động viên nam?

Bài 4.

Hùng cỏ 2 túi bi, mỗi túi có đôi mươi viên bi. Hùng mang 10 viên sinh sống túi trước tiên bỏ vào túi vật dụng hai. Hỏi túi sản phẩm công nghệ hai có số bi cấp mấy lần số bi sống túi đồ vật nhất?

Bài 5.

Một cửa hàng gạo, buổi sáng bán tốt 140kg gạo, chiều tối số gạo bán tốt chỉ bằng 

*
số gạo bán được buổi sáng. Hỏi buổi chiều siêu thị bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 6.

Hiện nay nhỏ 6 choài và bằng 

*
choài mẹ. Hỏi khi nhỏ 12 tuổi thì bà bầu bao nhiêu tuổi?

Bài 7.

Buổi sáng cửa hàng bán được 48′ lít dầu, buổi chiều buôn bán được thấp hơn buổi sáng 24 lít dầu. Hỏi số lít dầu cung cấp buổi chiều bằng 1 phần mấy số lít dầu buôn bán buổi sáng?

Bài 8.

Một shop ngày đầu bán tốt 45kg gạo. Ngày thiết bị hai cung cấp 1 . . , được bằng 

*
sô gạo ngày đâu. Ngày sản phẩm công nghệ ba bán được gâp 3

lần số gạo ngày vật dụng hai. Hỏi cả ba ngày siêu thị bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 9.

Quãng đường từ nhà đến trường dài 725m. Bình đã đi được

*
quãng mặt đường đó. Hỏi Bình còn buộc phải đi từng nào mét nữa bắt đầu tới trường?

Bài 10.

Có hai thùng dâu, thùng lắp thêm nhât chứa 42 lít. Nêu lấy 

*
số dầu sinh sống thùng máy nhât cùng — sô dâu sinh sống thùng thứ hai thì được 12lít. Hỏi thùng vật dụng hai bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Lời giải

Bài 1.

a) Số hạc mà Hà vội được là:

21 : 3 = 7 (con)

b) Số hạc nhưng Hà với Lan cấp được là:

21 + 7 = 28 (con)

Đáp số:

a) 7 con;

b) 21 con.

Bài 2.

Đáp số: 25kg.

Bài 3.

Số di chuyển viên thiếu phụ trong đoàn là:

39 : 3 = 13 (vận rượu cồn viên)

Số tải viên nam giới là:

39 – 13 = 26 (vận cồn viên).

Đáp số: 26 vận tải viên nam.

Xem thêm: Phong Cách Ngôn Ngữ Của Tuyên Ngôn Độc Lập Thuộc Phong Cách Ngôn Ngữ Nào

Bài 4. sau khoản thời gian bò thêm 10 viên bi sinh hoạt túi thứ nhất vào túi trang bị hai thì túi máy hai tất cả số bi là: