liên kết website Sở nông nghiệp & trồng trọt và PTNT tỉnh giấc Quảng Bình Sở TTTT Quảng Bình Sở Tài thiết yếu Quảng Bình Sở Tài nguyên môi trường xung quanh tỉnh Quảng Bình Văn phòng ubnd tỉnh Quảng Bình Website tỉnh giấc Quảng Bình
*

CÂU HỎI ĐỢT THI THỨ NHẤT (THÁNG 5 NĂM 2022) CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẢNG NINH”


Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013, quyền thai cử, ứng cử vào Quốc hội Hội đồng quần chúng là?

a. Quyền của hồ hết công dân.

Bạn đang xem: Tìm hiểu pháp luật covid đáp án

b. Chỉ so với công dân trường đoản cú 18 tuổi trở lên và từ 21 tuổi trở lên.

c. Chỉ đối với công dân đủ 18 tuổi trở lên và đủ 21 tuổi trở lên trên

Câu 2. Khi nhấn được đối kháng thư năng khiếu nại, tố cáo, đại biểu Hội đồng quần chúng. # có nhiệm vụ gì ?

a. Tổ chức triển khai nghiên cứu; chuyển solo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người dân có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, đo lường việc giải quyết và xử lý theo chế độ của pháp luật

b. Xử lý khiếu nại, tố giác và thông báo tác dụng tới tín đồ khiếu nại, tố cáo

c. Cả hai giải pháp trên

Câu 3. Quyền bé người, quyền công dân được bên nước bảo vệ. Việc tiến hành quyền con người, quyền công dân ko được xâm phạm đến cái gì ?

a. Công dụng quốc gia, dân tộc

b. Quyền và lợi ích hợp pháp của bạn khác

c. Cả hai giải pháp trên

Câu 4. Vào các bản hiến pháp sau đây, phiên bản hiến pháp nào không được thực hiện ở cả hai miền Nam- Bắc?

a. Hiến pháp năm 1959

b. Hiến pháp năm 1946

c. Cả hai giải pháp trên

Câu 5. Tổ chức Công đoàn vn được ra đời dựa trên cửa hàng nào sau đây?

a. Trên cơ sở bắt buộc

b. Trên cơ sở tự nguyện

c. Cả hai phương án trên

Câu 6. Hiến pháp năm 2013 quy định đảm bảo nào dưới đây cho cá nhân?

a. Quan trọng bị phán quyết hai lần vì chưng một tội phạm

b. Chỉ bị phán quyết hai lần do một tù đọng trong ngôi trường hợp quánh biệt

c. Hoàn toàn có thể bị kết án hai lần vì chưng một tội phạm

Câu 7. Các chức danh nào tiếp sau đây bắt đề nghị là đại biểu Quốc hội?

a. Quản trị Quốc hội

b. Chủ tịch nước

c. Cả hai phương án trên

Câu 8. Đảng cùng sản vn phải phụ trách về phần lớn quyết định của chính mình trước ai?

a. Quần chúng

b. Bên nước

c. Cả hai phương án trên

Câu 9: trên Điều 6 Luật trẻ nhỏ quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; tất cả bao nhiêu đội hành vi bị nghiêm cấm?

a. 13

b. 14

c. 15

d. 16

Câu 10: Luật trẻ em quy định khái niệm, phân tích và lý giải từ ngữ về trẻ em có hoàn cảnh đặc trưng như thế nào?

a. Trẻ em có thực trạng đặc biệtlà trẻ em không đủ điều kiện triển khai được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của nhà nước, mái ấm gia đình và làng mạc hội và để được an toàn, hòa nhập gia đình, cùng đồng.

b. Trẻ nhỏ có yếu tố hoàn cảnh đặc biệtlà trẻ nhỏ không đầy đủ điều kiện tiến hành được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được siêng sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập tập.

c. Trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệtlà trẻ nhỏ có đủ đk để thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập tập, nhưng cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt ở trong phòng nước, mái ấm gia đình và thôn hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cùng đồng.

d. Trẻ nhỏ có yếu tố hoàn cảnh đặc biệtlà trẻ em em cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt trong phòng nước, gia đình và buôn bản hội và để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng.

Câu 11: trên Điều 10 Luật trẻ nhỏ quy định về trẻ em có thực trạng đặc biệt; bao gồm bao nhiêu nhóm trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt?

a. 17

b. 16

c. 15

d. 14

Câu 12: Trưng mong ý dân được tiến hành trên hình thức nào?

a. Bảo đảm an toàn để nhân dân trực tiếp trình bày ý chí của chính mình trong việc ra quyết định những vấn đề đặc biệt của đất nước; bức tốc khối đại cấu kết toàn dân tộc, tăng tốc đồng thuận làng hội.

b. Thực hiện nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu bí mật khi trưng cầu ý dân.

c. Việc trưng ước ý dân đề nghị được triển khai theo trình tự, thủ tục quy định.

d. Cả 3 qui định trên.

Câu 13: Từ giới hạn tuổi nào công dân nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa vn có quyền bỏ thăm trưng cầu ý dân?

a. Từ đủ 17 tuổi trở lên tính đến ngày trưng mong ý dân.

b. Tự 18 tuổi trở lên trên tính đến ngày trưng ước ý dân.

c. Từ đủ 18 tuổi trở lên tính mang đến ngày trưng cầu ý dân.

d. Từ đôi mươi tuổi trở lên tính mang đến ngày trưng cầu ý dân.

Xem thêm: Mol Và Công Thức Tính Số Mol Khi Biết Khối Lượng Và Ngược Lại Cực Hay, Chi Tiết

Câu 14. Câu hỏi tình huống

Hãy nêu phạm vi đón nhận và quy trình giải quyết và xử lý thủ tục hành chính đối với cấp xã.