Armed America: The Remarkable Story of How và Why Guns Became as American as táo khuyết Pie Clayton E. Cramer


Bạn đang xem: Tiểu luận nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

*

*

*

*

*

Family of Secrets: The Bush Dynasty, America's Invisible Government, and the Hidden History of the Last Fifty Years Russ Baker
Clinton Cash: The Untold Story of How và Why Foreign Governments & Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich Peter Schweizer
Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption & Enriches Family and Friends Peter Schweizer


Xem thêm: Giáo Trình Marketing Căn Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2009), Giáo Trình Marketing Căn Bản

Chu nghia mac thong nhat ly luan va thuc tien

1. TIỂU LUẬN TRIẾT HỌCTrần Bảo Trung 18XD30- Lớp cao học tập 25 1I. LỜI NÓI ĐẦUTrong công ty nghĩa Mac-Lênin, sự thống độc nhất giữa giải thích và thực tế như mộtthuộc tính vốn có, một yên cầu nội tại. Hình thức này có chân thành và ý nghĩa to phệ rongviệc nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn.Hoạt rượu cồn lý luận và vận động thực tiễn thống độc nhất vô nhị với nhau dưới các hìnhthức và trình độ biểu thị khác nhau. Lý luận khởi nguồn từ thực tiễn, bội nghịch ánh(khái quát) những vụ việc của đời sống sinh động. Tuy vậy thước đo tính cao thấpcủa giải thích với thực tiễn biểu thị trước hết ở đoạn lý luận đó buộc phải hướng hẳn vềđời sống hiện nay thực, để giải quyết và xử lý những vấn đề do chính vì sự phát triển của thựctiễn đặt ra, và như vậy, lý luận đóng góp phần thúc đẩy thực tiễn phát triển, cũng chính vì ởbên ngoài sự thống nhất lý luận cùng thực tiễn, từ thân giải thích không thể đổi thay đổiđược hiện thực, nói phương pháp khác, hoạt động lý luận không tồn tại mục đích tự thân màvì giao hàng thục tiễn, để tôn tạo thực tiễn.Thực chất của sự việc thống duy nhất giữa giải thích và thực tế là nên quán triệt được thựctiễn là cơ sở, là động lực, mục đích của lý luận, của dấn thức, là tiêu chuẩn chỉnh củachân lý (lý luận). Như trên đã nói, giải thích đích thực lúc nào cũng bắt mối cung cấp từthực tiễn, do trong thực tiễn quy định. Trong thực tế quy định lý luận diễn tả ở nhu cầu,nội dung, phương hướng cải tiến và phát triển của thừa nhận thức, lý luận. Thực tiễn biến hóa thìlý luận cũng biến đổi theo, cơ mà lý luận cũng ảnh hưởng trở lại thực tiễn bằngcách soi đường, chỉ đạo, dẫn mắc thực tiễn.Trên các đại lý nhận thức và áp dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận cùng thựctiễn phải chống bệnh kinh nghiệm tay nghề và bệnh giáo điều. Bọn họ coi trọng kinhnghiệm thực tiễn và không ngừng tích luỹ vốn kinh nghiệm tay nghề quý báu đó.Song chỉdừng lại ở chuyên môn kinh nghiệm, thỏa mãn nhu cầu với vốn kinh nghiệm tay nghề của bạn dạng thân, coi