*

*

... học kỳ I. TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH Lớp 3C ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ INăm học : 2010 – 2011 Môn : Tiếng Việt A/ KIỂM TRA ĐỌC : I/ Đọc thành tiếng : II/ Đọc thầm và làm bài tập: Em hãy ... câu nào?A. Ai Là gì?B. Ai làm gì?C. Ai thế nào?B/ KIỂM TRA VIẾT :1/ Viết chính tả (nghe viết) : Bài: “Rừng cây trong nắng” TV3 – tập 1 trang 148 Giáo viên đọc cho học sinh viết bài.2/ Tập...

Bạn đang xem: Tiếng việt nâng cao lớp 4 có đáp an


*

... Trờng Tiểu học Phơng HngHọ và tên: Lớp: 1 đề ễN TP kiểm tra định kìcuối ki i Môn Tiếng Việt Năm học 2 01 0- 2 011 Thời gian: 50 phút ( không kể thời gian giao đề) ĐiểmĐ:V: TB: Nhận ... gian giao đề) ĐiểmĐ:V: TB: Nhận xét của giáo viênA. Kiểm tra đọc: (10 điểm)I. Đọc thành tiếng: II. Đọc hiểu: (20 phút)Câu 1: (1, 5 điểm) Nối từng chữ ở cột bên trái với ô chữ bên phải ... ínhb. Điền ot hay at:rau ng ' nắn n ' gió m ' Câu 3: (1, 5 điểm) Điền uôn hay uông - Mặt trời x núi - Trai gái b làng cùng vui vào hội. ...
*

... Trờng TH nguyễn du Thứ.ngày tháng 12 năm 2010 Họ tên: Bài kiểm tra đk cuối kì I Lp : 2 Môn: Tiếng Việt ( Đọc thầm) - Đề 2 Thời gian làm bài : 25 không kể thời ... biết bơi, đúng không chị Trờng TH nguyễn du Thứ.ngày tháng 12 năm 2010 Họ tên: Bài kiểm tra đk cuối kì I Lớp : 2 Môn: Tiếng Việt ( Đọc thầm) - 1 Thời gian làm bài : 25 không kể thời...
*

... ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG VIỆT LỚP 4 Đọc thầm bài văn sau và làm các bài tập dưới đây :CÓ NHỮNG DẤU CÂUCó một ... giản . Sau đó , không may , anh ta lại làm mất dấu chấm than . Anh ta bắt đầu nói khe khẽ , đều đều , không ngữ điệu . Anh không cảm thán , không xuýt xoa . Không có gì có thể làm anh ta sung...
... KHIẾU (ĐỀ SỐ 2) Môn Tiếng Việt Lớp 5 ( Thời gian làm bài 60 phút )Câu 1 : ( 2 điểm ) : Mỗi ý đúng cho ( 1 điểm ) a) Viết đúng tên người Việt Nam có một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng ... dụng linh hoạt đáp án chấm để chấm sát với thực tế bài làm của học sinh ) TRƯỜNG TH VÕ MIẾU IĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNGHỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 2) Môn Tiếng Việt Lớp 5 ( Thời gian làm ... TRƯỜNG TH VÕ MIẾU IĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNGHỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 1) Môn Tiếng Việt Lớp 5 ( Thời gian làm bài 60 phút )Câu 1 : ( 2 điểm ) Dựa vào nghĩa của tiếng nhân em hãy xếp...
... 20 15 6 5 = 36 35 ìì = 18 15 . Vậy phân số cần tìm là : 20 15 và 18 15 ( 1 điểm ) b) Dựa vào tính chất cơ bản của phân số ta có : 5 2 = 75 72ìì = 35 14 73 = 57 53 ìì ... điểm)Tìm y: 55 – y + 33 = 76 55 - y = 76 – 33 55 - y = 43 y = 55 – 43 y = 12Câu 3: (2 điểm)Tổng của hai số là: 428 x 2 = 856 Ta có: ab + ab7 = 856 ab + 700 + ab = 856 ab x 2 = 856 – 700ab ... KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNGHỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 9)Mơn Tốn Lớp 5 Câu 1: (2 điểm)a) A= 101 x 50 B = 50 x 49 + 53 x 50 = 50 x (49 + 53 ) = 50 x 102Vì 50 = 50 và 101 104 3,657 49
... cao(109) NXBGD5Luyện đề 34 Bồi dưỡng HSGTViệt4 (42 ) NXBGD 35 Ôn tậpBài 1,2,3 Tiếng Việt nâng cao(109) NXBGDBài 1;2 Tiếng Việt nâng cao (43 ) NXBGDLuyện đề 35 Bồi dưỡng HSGTViệt4 (42 ) NXBGD6TRƯỜNG ... cao(99) NXBGDLuyện đề 27 Bồi dưỡng HSGTViệt4( 34) NXBGD 4 28Ôn tậpBài 1,2,3 Tiếng Việt nâng cao(99) NXBGDBài 1;2 Tiếng Việt nâng cao(36) NXBGDLuyện đề 28 Bồi dưỡng HSGTViệt4(36) NXBGD29Mở ... HSGTViệt4(29) NXBGD 24 Câu kể Ai là gì ? Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?Bài 1,2,3 Tiếng Việt nâng cao( 94) NXBGDBài 1;2;3 Tiếng Việt nâng cao( 94) NXBGDLuyện đề 24 Bồi dưỡng HSGTViệt4(30) NXBGD25Chủ...
... NXBGDBài 1;2;3 ;4 . Kiểm tra đề 33 Em tự luyện tập toán 4 (47 ) NXBGD 34 34. Ôn tập về đo lường và hình họcBài 1;2;3 ;4; 5 Luyện giải toán 4 (51) NXBGDBài 1;2;3 ;4 Bài 41 7 ;41 8 ;41 9 . Kiểm tra đề 34 Em tự ... . Kiểm tra đề 30 Em tự luyện tập toán 4 (44 ) NXBGD3131. Ôn tập cuối năm về số tự nhiênBài 1;2;3 ;4 Luyện giải toán 4 (46 ) NXBGDBài 1;2;3 ;4 . Kiểm tra đề 31 Em tự luyện tập toán 4 (45 ) NXBGD32. ... 42 0; 42 1 ;42 2 .Kiểm tra đề 35 Toán bồi dưỡng học sinh (46 ) NXBGD 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ MIẾU 1ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU MÔN : TOÁN - KHỐI 4 Năm học : 2011 – 2012 Đề kiểm tra số 11....
... hình chữ nhật : 147 cm2 Đề thi Olympic Năm học 201 2- 20 13 ____________________ môn tiếng việt lớp 3 (Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian giao đề) thi gm 2 trangI, phần trắc nghiệm ... Đề thi Olympic Năm học 201 2- 20 13 ____________________ môn toán lớp 3 (Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian giao đề) thi gm 2 trang I, phần trắc nghiệm ... lòng yêu thơng, con ngời bác sĩ Y- éc - xanh đã ở lại Việt Nam để nghiên cứu các bệnh nhiệt đới. B, Với tấm lòng yêu thơng con ngời bác sĩ Y- éc - xanh đã ở lại Việt Nam, để nghiên cứu các bệnh...
... Đề thi Olympic Năm học 201 2- 2013 ____________________ môn tiếng Việt lớp 4 ( Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề ) Đề thi gồm 2 trang I. Phần trắc nghiệm: ... xem, Đề thi Olympic Năm học 201 2- 2013 ____________________ môn toán lớp 4 ( Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề ) Đề thi gồm 2 trang I.Trắc nghiệm: ( 8 điểm ) Mỗi câu ... vờn đó.Hết Đáp án môn Tiếng Việt lớp 4 I.phần Trắc nghiệm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6A C B B A C1điểm 1điểm 1điểm 1điểm 1điểm 1điểmII. phần Tự luận Câu 1: ( 4 điểm ) + Hành động:...
... ĐỂ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎIMÔN: TIẾNG VIỆTThời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)ĐiểmCâu 1 !"Cái...
... TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐẠP ĐÁHỌ VÀ TÊN HỌC SINH:…………………………….LỚP:…………… ĐỂ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎIMÔN: TIẾNG VIỆTThời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)ĐiểmI. LUYỆN TỪ VÀ CÂU (10...
... khênhMÔN: TIẾNG VIỆT 1 Thi ngày …. tháng …. năm 20…Thang điểm: 20 điểm. - Phần đọc: 10 điểm. + Đọc thành tiếng: 5 điểm. + Đọc hiểu: 5 điểm. - Phần viết: 10 điểm.I. Phần đọc: 10 điểm: 1.

Xem thêm: Nguyên Tử Của Nguyên Tố Nào Là Kim Loại, Danh Sách Các Nguyên Tố Kim Loại

... TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ IHọ và Tên:………………………… Năm học: Lớp: 1A Môn thi: Tiếng việt 1 Thời gian: 60 phút Thứ bảy ngày …. tháng … năm 20… ... sinh mắc cả 3 lỗi trên trừ 1 điểm toàn phần thi.II. Phần viết: 10 điểm.Viết đúng tiếng, đúng nét chữ, đúng độ cao, đúng khoảng cách ghi 10 điểm.* Lưu ý: - Viết sai 01 Tiếng trừ 0,5 điểm. -...
Từ khóa: de kiem tra hk1 mon tieng viet lop 1đề kiểm tra giữa kì tiếng việt lớp 4de kiem tra dinh ky tieng việt lop 4đề kiểm tra hsg môn tiếng anh lớp 4đề kiểm tra học kỳ tiếng việt lớp 2đề kiểm tra 1 tiết tiếng việt lớp 7 tiết 90đề kiểm tra 1 tiết tiếng việt lớp 7 kì 1đề kiểm tra 1 tiết tiếng việt lớp 7 hk1đề kiểm tra 1 tiết tiếng việt lớp 7 hk2đề kiểm tra định kì tiếng việt lớp 3đề kiểm tra 1 tiết tiếng việt lớp 6 hk2chuyên đề bồi dưỡng hsg môn tiếng việt lớp 5đề kiểm tra 1 tiết tiếng việt lớp 8 hkiiđề kiểm tra 1 tiết tiếng việt lớp 8 hk1đề kiểm tra 1 tiết tiếng việt lớp 8 hk2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8