Phần A Closer look 2 cung cấp cấu tạo về thì hiện tại tại ngừng cho bạn làm việc theo chủ đề Cities of the World. Bài viết dưới đấy là lời nhắc nhở về giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A closer look 2 - Unit 9: Cities of the World

Grammar : The present perfect

1. Listen again khổng lồ part of the conversation. Pay attention khổng lồ the present perfect. ( Nghe lại một trong những phần của đoạn hội thoại. Chăm chú đến thì hiện tại hoàn thành)

Mai: What nice photos! Have you been khổng lồ all places?Tom: Yes, I"ve been lớn most of them. This is Ric Janeiro. It"s an exciting city, but sometimes very hot.Mai: Is the weather there hotter than in Sydney ?Tom: Oh yes! Sydney isn"t so hot. I’ve been to beaches there many times with my family. They"re the cleanest và the most beautify the world!Mai: Is this London? What bad weather!Tom: Yes, we"ve been there twice.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Dịch:

Mai: Những album thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa?Tom: Rồi, bản thân từng đến phần nhiều những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một trong thành phố độc đáo nhưng thỉnh thoảng rất nóng.Mai: tiết trời ở kia nóng hơn ở Sydney không?Tom: Có! Sydney không thực sự nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhỉềal lần cùng gia đình. Chúng là thành phô" sạch và đẹp nhất trên rứa giới.Mai: Đây là London buộc phải không? khí hậu tệ nhỉ!Tom: Vâng, bọn chúng mình từng đến đó hai lần.

Hướng dẫn: những em rất có thể gạch chân những câu sử dụng thì hiện nay tại xong xuôi để quan tâm đến cấu trúc thì. Những em nghe lại nhiều lần để luyện bí quyết phát âm nhé.

Câu trúc thì lúc này hoàn thành: Has / Have + participle (phân tự 2)

Ta thường thực hiện thì hiện tại hoàn thành để mô tả những trải nghiệm của mình:

I have seen that movie ten times ( Tôi đã từng có lần xem tập phim đó mười lần)I have been to Sa page authority ( Tôi từng đến Sa page authority rồi)I have been to lớn Sa page authority twice ( Tôi từng cho Sa Pa nhì lần)I have never been lớn Sa page authority ( Tôi không tới Sa pa bao giờ

Lưu ý: Đối với thì hiện tại tại ngừng thì thời gian diễn ra đúng đắn của vụ việc không quan trọng. Họ thường sử dụng ever cùng never để iêu tả số đông trải nghiệm của bạn dạng thân.

Cấu trúc khẳng định, bao phủ định với nghi vấn:

(+) I have been to Nha Trang twice. ( Tôi cho Nha Trang nhì lần rồi)(-) He hasn"t been to Nha Trang/ He has never been khổng lồ Nha trang ( Anh ấy không đi Nha trang bao giờ)(?) Have you ever been to lớn Nha Trang? ( Bạn đã đến Nha Trang lúc nào chưa?)

2. Put the verbs in brackets into the present perfect. ( phân chia động từ vào ngoặc làm việc thì bây giờ hoàn thành)

Tom (be) has been lớn Rio de Janeiro, Sydney, và London.The family (be ) has been to lớn the beaches in Sydney many times.Tom (visit) has visited London twice.His brother (be) has been lớn New York.But he (be) hasn"t been there.

Dịch:

Tom đã từng đến Rio de Janeiro, Sydney và LondonGia đình đó đã đi vào những bãi tắm biển ở Sydney nhiều lần.Tom vẫn thăm London nhì lần rồi.Anh trai của anh ấy đã đi vào New York rồi.Nhưng anh ấy chưa từng đến đấy.

Xem thêm: Top 17 Ki Tê Rét Sư Và Cuốn Từ Điển Kì Bí Tập 53 /53 Lồng Tiếng)

3. Put the verbs in brackets in the correct form. ( chia động từ vào ngoặc)

1. Have you ever seen High School Musical?Oh yes, I love it. I have seen it many times.2. I often go lớn bed very late.3. I have never been on TV4. They clean the car every week.5. Thu usually takes the bus lớn school.6. My sister loves that restaurant & she has eaten there hundreds of times.

Dịch:

1. Cậu đã từng xem phim High School Musical chưa?Rồi, mình muốn lắm. Tôi đã xem nó những lần rồi.2. Tôi hay đi ngủ khôn cùng trễ.3. Tôi chưa lúc nào lên vô tuyến cả.4. Họ dọn dẹp vệ sinh xe từng tuần.5. Thu thường xuyên đi xe pháo buýt mang lại trường.6. Chị gái bản thân thích nhà hàng đó lắm với chị ấy đã ăn ở đó các lần rồi

4.

Look at Tom"s webpage. Tell a partner what he has done this week. ( chú ý vào trang web của Tom. Kể cho bạn cùng bàn về phần đa gì Tom đã làm cho trong tuần qua.)

Gợi ý:

He has read a book. (Anh ấy đã đọc một quyển sách.)He has eaten ‘pho’. (Anh ấy đã ăn uống phở.)He has got an A+ mark in the exam. (Anh ấy lấy điểm A+ trong kỳ thi.)He has played football. (Anh ấy đã chơi bóng đá.)He has washed his dog. (Anh ấy đang tắm mang lại chó của mình.)

5. Class survey (Khảo gần kề trong lớp)

Go round the class asking the survey questions. Find out: ( Đi xung quanh lớp học và hỏi các thắc mắc khảo sát. Tìm kiếm ra:)

One thing that everyone has done ( Một thứ nhưng mà mọi tín đồ đều làm)One thing no one has done ( Một trang bị mà không có bất kì ai làm)Have you ever sung karaoke? ( Cậu hát Karaok lúc nào chưa?)Have you ever talked on the phone for one hour? ( Cậu có lúc nào nói chuyện điện thoại cảm ứng thông minh suốt 1 giờ đồng hồ đeo tay không?)Have you ever been on TV? ( Cậu được lên truyền hình lúc nào chưa?)Have you ever eaten ice cream in winter? ( Cậu có ăn uống kem vào mùa đông lúc nào chưa?)Have you ever had a pet? ( Cậu có lúc nào nuôi một loài vật cưng chưa?)Have you ever talked lớn a native speaker of English? ( Cậu đã khi nào nói chuyện cùng với người phiên bản xứ nói giờ Anh chưa?)