No. Word Pronunciation Type Meaning
$index + 1 x.Word x.Pronunciation x.Wordtypes x.meaning

II. GRAMMAR:

A. The present simple ( Thì hiện tại Đơn)

1. Định nghĩa thì bây giờ đơn

Thì bây giờ đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là 1 trong những thì miêu tả một hành vi chung chung, bao quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một thực sự hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 chương trình mới unit 1

2. Cách sử dụng thì hiện tại đơn

Cách sử dụng thì lúc này đơn

Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi tái diễn trong hiện tại

Chân lý, thực sự hiển nhiên

Sự việc xảy ra trong tương lai. Phương pháp này thường vận dụng để nói về thời hạn biểu, chương trình hoặc planer đã được cố định và thắt chặt theo thời hạn biểu.

Sử dụng vào câu đk loại 1.

Sử dụng trong một trong những cấu trúc khác

3. Bí quyết thì bây giờ đơn

*

4. Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ đơn

+ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).

+ Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, từng tháng, từng năm)

+ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần / nhị lần/ tía lần/ bốn lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

B. The present continuous (Thì bây giờ tiếp diễn)

1. Cách làm :

Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O

Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O

Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?

2. Vết hiệu nhận biết thì lúc này tiếp diễn:

Thì hiện tại tiếp nối trong câu thường sẽ có những cụm từ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.…

3.Cách dùng:

+ mô tả hành đụng đang ra mắt và kéo dãn dài trong hiện tại. 

EX: She is going lớn school at the moment.

+ dùng để làm đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. 

Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.

+ sử dụng để biểu đạt một hành vi sắp xảy ra về sau theo kế hoạch đã định trước 

Ex: I am flying khổng lồ Moscow tomorrow.

+ miêu tả sự không phù hợp hoặc phàn nàn về việc gì đấy khi trong câu tất cả “always”.

Xem thêm: Em Hãy Tả Cô Giáo (Hoặc Thầy Giáo) Của Em Trong Một Giờ Học Mà Em Nhớ Nhất

Ex: She is always coming late.

Note : Không cần sử dụng thì hiện tại tiếp nối với những động trường đoản cú chỉ tri giác, nhấn thức như : to be, see, hear,feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, lượt thích , want , glance, think, smell, love, hate…