Phần năng lực luyện tập cho bạn đọc hai kỹ năng đọc cùng nói. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng tương tự hướng dẫn giải bài tập vào sách giáo khoa. Skill 1 Unit 2: city life

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Reading 

1. Work in pairs. What features are important to lớn you in a city? Put the following in order 1-8(1 is the most important).

Bạn đang xem: Skills 1 unit 2 trang 22 sgk tiếng anh 9 mới

Làm vấn đề theo cặp. Theo bạn điểm sáng nào đặc trưng nhất ở 1 thành phố? Xếp theo lắp thêm tự trường đoản cú 1-8 (1 là cái đặc biệt nhất) 

Transport 4

Education 3

Climate 7

Culture 5

Safety 2

Cost of living 6

Entertainment 7

Convenience 1

 

2. Read the passage quickly & find the information to lớn fill the blanks.

Đọc đoạn văn và tìm thông tin điền vào nơi trống

1. The name of the organisation doing the survey:

Economist Intelligence Unit (EIU)

2. The year of the survey:

2014

3. The names of the best city và the worst cities: 

The best thành phố is Melbourne in nước australia and the worst one are Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, and Douala in Cameroon.

Which is the best thành phố in the world khổng lồ live in? Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey to lớn determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”. It uses factors such as climate, transport, education, safety, và recreational facilities in cities. It gives scores for each, and ranks the cities in order - from the best khổng lồ the worst.

For the year 2014, the vị trí cao nhất 10 cities came from Australia, Canada, Europe, and New Zealand. Melbourne in nước australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city. Some famous cities came in the top 20, such as Tokyo (19th) & Paris (17th). Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.

Cities with major conflicts tended to score the lowest. In these countries, living conditions were the most difficult or dangerous. Among the worst cities on the list were Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, và Douala in Cameroon.

However, some other organisations _ individuals would like to địa chỉ other factors I the index. They say that a city"s green sp urban sprawl, natural features, cul attractions, convenience, và pollution should be added to lớn the list.

4a. Work in groups of five or six. Conduct a survey to rank your own town/city or a town thành phố you know. Give from 10 points (the best to 1 point (the worst) to each factor.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, 403 Forbidden

Ask each student in your group the question: "How many points vày you give khổng lồ factor 1 - safety?

Then write the points in the table.

Làm vấn đề theo đội 5-6 người. Triển khai một cuộc điều tra để xếp một số loại thành phố của doanh nghiệp hoặc 1 tp mà bạn biết. Tối đa là 10 điểm ( một điểm là thấp tuyệt nhất với mỗi sệt điểm) 

Hỏi mỗi chúng ta trong nhóm câu hỏi " bạn cho điểm sáng 1 từng nào điểm?" 

Sau đó viết điểm vào bảng 

Factors

Point given

Total points

 

St A

St B

St C

St D

St E

 

1. Safety

 

 

 

 

 

 

2. Transport

 

 

 

 

 

 

3. Education

 

 

 

 

 

 

4. Climate

 

 

 

 

 

 

5. Culture

 

 

 

 

 

 

6. Facilities

 

 

 

 

 

 

7. Entertainment

 

 

 

 

 

 

8. Natural feature

 

 

 

 

 

 

9. Urban sprawl

 

 

 

 

 

 

10. Pollution control

 

 

 

 

 

 

 

b, Work out the final result of your group. Then present it to the class. Is your group"s result the same or different from that of other groups?

Tiến hành khảo sát rồi thuyết trình cho tất cả lớp thuộc nghe. Tác dụng của nhóm bạn giống tuyệt khác những nhóm khác.