Bài viết giúp cho bạn tìm gọi định nghĩa tích phân hàm ẩn, phân loại và một vài bài tập chủng loại thường chạm mặt trong những đề thi. Từ bỏ đó giúp bạn cũng cố kiến thức tích phân và thuần thục những dạng bài xích khác nhau.
Bạn đang xem: Các dạng tích phân hàm ẩn và phương pháp giải chi tiết

Định nghĩa tích phân hàm ẩn

Tích phân hàm ẩn là dạng tích phân mà ở đó hàm số bị ẩn đi với không được mang đến dưới dạng một công thức. Để tính được tích phân hàm ẩn, chúng ta cần phân dạng đúng đắn và áp dụng các công thức cân xứng để xử lý bài toàn một cách mau lẹ nhất.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Phương Pháp Tìm Nguyên Hàm Của Căn Bậc 2, Nguyên Hàm Của Căn Bậc 2

Tài liệu tích phân hàm ẩn

Thông tin tài liệu
Tác giảThầy Đặng Việt Đông
Số trang57
Lời giải bỏ ra tiết

Mục lục tài liệu

Dạng 1: Áp dụng các quy tắc cùng đạo hàm của hàm số hợpDạng 2: phương pháp đổi biến chuyển (5 dạng)Dạng 3: phương pháp từng phầnDạng 4: Phương trình vi phân tuyến đường tính cung cấp 1