Trong nội dung bài viết này, điện máy Sharp vn sẽ đề cập lại định hướng định nghĩa, tính hóa học tích vô hướng của hai vectơ, áp dụng và biểu thức tích vô hướng để các bạn cùng tham khảo nhé


Tích vô vị trí hướng của hai vectơ là gì?

Tích vô hướng của hai vectơ a→ và b→ là một trong những (đại lượng đại số) được cam kết hiệu là a→, b→ cùng được khẳng định bởi công thức

a→.b→ = |a→|.|b→|.cos(a→,b→)

Trường vừa lòng ít nhất 1 trong những 2 vectơ a→ và b→ bởi vecto 0→ ta quy mong a→.b→ = 0

Lưu ý:

Với a→ cùng b→ khác vectơ 0→ ta tất cả a→.b→ = 0 ⇔ a→ ⊥ b→

Khi a→ = b→ tích vô hướng a→.a→ được kí hiệu là |a→|2 cùng số này được gọi là bình phương vô hướng của vectơ a→

Ta gồm

*


Như vậy: Bình phương vô vị trí hướng của một vectơ bởi bình phương độ nhiều năm của vectơ đó

Tính hóa học tích vô vị trí hướng của hai vectơ

Người ta chứng tỏ được những tính chất dưới đây của tích vô hướng:

Với ba vectơ a→, b→, c→ bất kỳ và đầy đủ số thực k ta có:

a→.b→ = b→.a→ (tính hóa học giao hoán)a→.(b→ + c→ ) = a→.b→ + a→.c→ (tính chất phối hợp)(ka→).b→ = k.(a→.b→) = a→.(kb→)

Từ các tính chất tích vô vị trí hướng của hai vectơ suy ra:

*

Biểu thức tọa độ tích vô hướng

Trên khía cạnh phẳng tọa độ (O, i→, j→), mang đến hai vectơ a→ = (a1; a2), b→ = (b1; b2). Khi đó tích vô phía a→.b→ là: a→.b→ = a1b1 + a2b2

Ứng dụng

Độ nhiều năm của vectơ

Độ lâu năm của vectơ a→ = (a1, a2), được xem theo công thức:

|a→| = √a12 + a22

Góc giữa hai vectơ

Từ tư tưởng tích vô hướng của 2 vectơ ta suy ra nếu như a→ = (a1, a2) và a→ = (b1, b2) rất nhiều khác 0→ thì ta có:

*

Bài tập tích vô vị trí hướng của hai vectơ

Ví dụ 1: cùng bề mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2). Chứng minh AB→ ⊥ AC→.

Lời giải:

*

Ví dụ 2: Tích vô hướng của a→ (2,3) với b→ (1,1) biết chúng chế tác với nhau một góc 300

 

*

AB→.CD→ = |AB→|.|CD→|.cos00 = a2

Ví dụ

*

*

Hy vọng cùng với những kỹ năng mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp đỡ bạn nắm vững chắc được kỹ năng và kiến thức tích vô vị trí hướng của hai vectơ để áp dụng vào làm bài xích tập nhé