Bài tập Toán lớp 6: đồ vật tự triển khai các phép tính đưa tới những loài kiến thức lý thuyết trọng tâm, cùng những dạng bài bác tập tương ứng cho những em ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán của chính mình thật tốt.

Bạn đang xem: Thực hiện phép tính lớp 6 có đáp án

Nhờ đó, các em sẽ chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1, cuối học tập kì 1 lớp 6 thật tốt. Sau đó là nội dung cụ thể tài liệu mời chúng ta cùng tham khảo và cài đặt tài liệu trên đây.


Lý thuyết sản phẩm công nghệ tự tiến hành các phép tính

1. Đối với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc:

- nếu như phép tính chỉ bao gồm cộng, trừ hoặc chỉ tất cả nhân, chia, ta triển khai phép tính theo thứ tự từ trái lịch sự phải.


- nếu như phép tính tất cả cả cộng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta triển khai phép nâng lên lũy quá trước, rồi cho nhân chia, sau cùng đến cùng trừ.

Lũy vượt → nhân và chia → cùng và trừ.

2. Đối cùng với biểu thức bao gồm dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có những dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta tiến hành phép tính theo thứ tự:

( ) →< > →

Các dạng toán Thứ tự triển khai các phép tính

Dạng 1: triển khai phép tính

Phương pháp: Áp dụng đúng sản phẩm công nghệ tự triển khai phép tính

Ví dụ:

a)

*

b)

*

Dạng 2: tìm x

Phương pháp: hiểu rõ mối tình dục giữa các số hạng vào một tổng, những thừa số vào một tích,...


Ví dụ: kiếm tìm x biết

*

Ta có:

*

Bài tập đồ vật tự tiến hành các phép tính

Bài toán 1: thực hiện phép tính.


a. 5 . 22– 18 : 32

c. 17 . 85 + 15 . 17 – 120

e) 75 – ( 3.52– 4.23)

g) 150 + 50 : 5 - 2.32


b) 23 . 17 – 23 . 14

d) 20 – < 30 – (5 – 1)2>

f) 2.52+ 3: 710 – 54: 33

h) 5.32– 32 : 42


Bài toán 2: tiến hành phép tính.


a. 27 . 75 + 25 . 27 – 150

c. 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1

e. 15 – 25 . 8 : (100 . 2)


b. 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

d. 18 : 3 +182 + 3.(51 : 17)

f. 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8


Bài toán 3: thực hiện phép tính.


a. 23– 53 : 52 + 12.22

c) (52001- 52000) : 52000

e) (72005 + 72004) : 72004

g) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)

i) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92)

l. <(52.23) – 72.2) : 2>.6 – 7.25


b. <(85 – 35 : 7) : 8 + 90> – 50

d. <(7 – 33: 32) : 22 + 99> – 100

f. 27: 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25

h. (35. 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7

k. 32.<(52– 3) : 11> – 24 + 2.103


Bài toán 4: search số tự nhiên x, biết.


a. 70 – 5.(x – 3) = 45

c. 130 – (100 + x) = 25

e. 175 + (30 – x) = 200

l. (x + 12) + 22 = 92

k. 95 – 5(x + 2) = 45

g) 10 + 2x = 45: 43


b. 12 + (5 + x) = 20

d) 15x – 133 = 17

f) 155 – 10(x + 1) = 55

h) 6(x + 23) + 40 = 100

n) 22.(x + 32) – 5 = 55


Bài toán 5 : tìm x, biết.


a) 22+ (x + 3) = 52

b) 23+ (x – 32) = 53 - 43

c) 4(x – 5) – 23= 24.3

d) 5(x + 7) – 10 = 23.5

e) 72– 7(13 – x) = 14


f) 5x – 52 = 10

g) 9x – 2.32 = 34

h) 10x + 22.5 = 102

k) 125 – 5(4 + x) = 15

l) 26 + (5 + x) = 34


Bài toán 6 : tra cứu x, biết.

Xem thêm: Tạo Hình Nền Cho Tai Thỏ Cực Dễ Thương Trên Iphone, Hình Nền Tai Thỏ


a) 15 : (x + 2) = 3

b) trăng tròn : (1 + x) = 2

c) 240 : (x – 5) = 22.52– 20

d) 96 - 3(x + 1) = 42


e) 5(x + 35) = 515

f) 12x - 33 = 32. 33

g) 541 + (218 - x) = 73

h) 1230 : 3(x - 20) = 10


...............


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
trabzondanbak.com
64
Lượt tải: 3.111 Lượt xem: 49.749 Dung lượng: 131,9 KB
Liên kết tải về

Link trabzondanbak.com chính thức:

bài tập Toán lớp 6: sản phẩm tự triển khai các phép tính trabzondanbak.com Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA