- các electron nguyên tử ngơi nghỉ trạng thái cơ bạn dạng lần lượt chiếm những mức năng lượng từ thấp mang đến cao.

Bạn đang xem: Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử


*

- thiết bị tự sắp xếp mức tích điện (phân nút năng lượng):1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …

- lắp thêm tự các lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3 chiều 4s 4p 4 chiều 4f …

2. Nguyên lí Pauli

- trên 1 obitan nguyên tử chứa buổi tối đa 2 electron và bao gồm chiều từ quay khác chiều nhau bao bọc trục riêng rẽ của từng electron.

Ví dụ: Phân lớp s chưa 1AO => Số e về tối đa là 2e, được kí hiệu 

*

3. Phép tắc Hund

- Trong cùng 1 phân lớp, các electron điền vào những obitan làm sao để cho số electron đơn côi là béo nhất.

Ví dụ:

+ bao gồm 3e phân bổ trong 3AO của phân lớp phường như sau:

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

+ gồm 5e phân bổ trong 3 AO của phân lớp phường như sau:

$uparrow downarrow $

$uparrow downarrow $

$uparrow $

+ gồm 5e phân bổ trong 5 AO của phân lớp d như sau:

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

II. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ


1. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

- cấu hình electron của nguyên tử màn trình diễn sự phân bổ electron trên các phân lớp thuộc những lớp không giống nhau.

- Quy ước những viết cấu hình e:

 + STT lớp e được ghi bằng chữ số (1, 2, 3, …)

 + Phân lớp được ghi bằng các chữ chiếc thường s, p, d, f

 + Số e được ghi bằng số ở phía trên bên cần của phân lớp (s2, p6) 

- Một số chăm chú khi viết cấu hình e:

 + Cần khẳng định đúng số e của nguyên tử xuất xắc ion (số e = số p. = Z)

 + thế vững các nguyên lí và quy tắc, kí hiệu của lớp cùng phân lớp

 + phép tắc bão hòa và chào bán bão hòa trên d với f: cấu hình e bền khi những e điền vào phân lớp d cùng f đạt bão hòa (d10, f14) hoặc buôn bán bão hòa (d5, f7)

 - quá trình viết cấu hình e nguyên tử

B1: Điền lần lượt những e vào các phân lớp theo máy tự tăng nhiều mức năng lượng.

B2: sắp xếp lại theo thiết bị tự những lớp và phân lớp theo cơ chế từ trong ra ngoài.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 19 20 Sgk Toán 6 Tập 2, GiảI Bài 1 Trang 19 Sgk Toán 6 CáNh DiềU Tập 2

B3: chú ý phân lớp nào có chức năng đạt mang đến bão hòa hoặc chào bán bão hòa thì bao gồm sự bố trí lại các electron ở các phân lớp (chủ yếu là d cùng f)

Ví dụ: Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố sau:

+ H (Z = 1) : 1s1

+ Ne (Z = 10) : 1s22s22p6

+ Cl (Z = 17) : 1s22s22p63s23p5 

Chú ý trường hợp quánh biệt: những nguyên tố có cấu hình nguyên tử bán bão hòa:

+ Cr (Z = 24) 1s22s22p63s23p63d44s2 đưa thành 1s22s22p63s23p63d54s1

+ Cu (Z = 29) 1s22s22p63s23p63d94s2 đưa thành 1s22s22p63s23p63d104s1

 - Cách xác định nguyên tố s, p, d, f:

+ nguyên tố s: tất cả electron sau cuối điền vào phân lớp s

+ thành phần p: tất cả electron ở đầu cuối điền vào phân lớp p

+ nhân tố d: có electron ở đầu cuối điền vào phân lớp d

+ yếu tố f: gồm electron ở đầu cuối điền vào phân lớp f


2. Thông số kỹ thuật e nguyên tử của 20 nguyên tố đầu (sgk)


3. Đặc điểm của lớp e kế bên cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, phần bên ngoài cùng có khá nhiều nhất là 8 electron (không thâm nhập vào các phản ứng hóa học)

- Khí thi thoảng (Trừ He gồm 2e phần ngoài cùng) bao gồm 8e phần bên ngoài cùng

- Kim loại: 1, 2, 3 e lớp bên ngoài cùng

- Phi kim : 5, 6, 7 e phần ngoài cùng

- Nguyên tử có 4 electron không tính cùng hoàn toàn có thể là nguyên tử của nguyên tố kim nhiều loại hoặc phi kim.