Thống kê được thực hiện nhiều vào thực tế, ngay lập tức từ lúc còn nhỏ tuổi các em đang đếm gồm bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ, bao nhiêu viên bi greed color và bao nhiêu viên bi màu sắc vàng. Đây đó là khái niệm ban đầu về thống kê.

Bạn đang xem: Thống kê lớp 10


Để bài toán học tập cùng ghi nhớ những công thức những thống kê lớp 10 được thuận tiện. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các Công thức thống kê lại Toán lớp 10 hay được dùng như cách làm phương sai, độ lệch chuẩn, tần số, tần suất, mức độ vừa phải cộng, trung vị,... để các em tham khảo.

I. Tần số và Tần suất

1. Giả sử dãy n số liệu thống kê đã cho gồm k giá trị khác biệt (k ≤ n). Call xi là một giá trị ngẫu nhiên trong k cực hiếm đó, khi đó:

- Số lần xuất hiện thêm giá trị xi trong hàng số liệu đã cho điện thoại tư vấn là tần số của quý hiếm đó, ký kết hiệu là: ni

- Số  được điện thoại tư vấn là gia tốc của cực hiếm xi

2. Giả sử dãy n số liệu thống kê lại đã mang lại được phân bổ vào k lớp (k ≤ n). Xét lớp vật dụng i (i = 1, 2, 3,..., k) trong k lớp đó, lúc đó:

- Số ni các số liệu thống kê ở trong lớp i được hotline là tần số của lớp đó.

- Số  được điện thoại tư vấn là tần suất của lớp i.

II. Số vừa đủ cộng, số trung vị, mốt.

1. Số trung bình cộng (hay số trung bình).

 

*
 là số trung bình cộng của những số liệu thống kê

a) Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất

*

- vào đó: ni, fi thứu tự là tần số, tần suất của quý giá xi. N là số các số liệu thống kê lại

b) Trường vừa lòng bảng phân bổ tần số, gia tốc ghép lớp

 

*

- vào đó: ci, ni, fi lần lượt là giá trị đại diện, tần số, tần suất của quý hiếm xi. N là số những số liệu thống kê 

2. Số trung vị

• giả sử có một mẫu gồm n số liệu thống kê lại được sắp đến thành hàng không giảm (hoặc không tăng).

• Số trung vị (của các số liệu thống kê đã cho) cam kết hiệu là Me là số đứng giữa hàng nếu số bộ phận là lẻ, cùng là trung bình cùng của nhị số đứng giữa hàng nếu số phần tử là chẵn. Tức là:

- ví như n là lẻ thì số trung vị là số đứng thứ: 

*

- ví như n là chẵn thì số trung vị là trung bình cùng của hai số đứng thứ 

*
 và 
*

3. Mốt

- mốt của một bảng phân bổ tần số là giá chỉ trị gồm tần số lớn số 1 và được ký kết hiệu là M0.

III. Công thức Phương sai cùng Độ lệch chuẩn

1. Công thức tính phương sai

• Trường đúng theo bảng phân bổ tần số, tần suất

*

*

- vào đó:

 ni, fi theo thứ tự là tần số, tần suất của giá trị xi ;

 n là số những số liệu thống kê (n = n1 + n2 + ... + nk); 

  là số vừa đủ cộng của những số liệu sẽ cho.

• Trường hợp bảng phân bổ tần số, tần suất ghép lớp

 

*

 

*

- vào đó:

 ci, ni, fi lần lượt là cực hiếm đại diện, tần số, gia tốc của lớp sản phẩm công nghệ i;

 n là số những số liệu thống kê (n = n1 + n2 + ... + nk); 

  là số trung bình cộng của các số liệu đang cho.

Xem thêm: Ngành Quản Trị Văn Phòng Học Trường Nào Ở Tphcm, Ngành Quản Trị Văn Phòng Là Gì

Ngoài ra, phương sai có thể tính theo cách làm sau:

 

*

- trong đó:

 Đối với bảng phân bổ tần số, tần suất thì:

 

*
 

 Đối cùng với bảng phân bổ tần số, tần suất lớp ghép thì:

 

*

2. Công thức tính độ lệch chuẩn

 

*

- Phương không đúng s2 cùng độ lệch chuẩn s đều được dùng để reviews mức độ phân tán của những số liệu những thống kê (so cùng với số mức độ vừa phải cộng). Nhưng khi cần chú ý đến đơn vị đo thì ta cần sử dụng s, bởi vì s có cùng đơn vị đo với dấu hiệu được nghiên cứu.