1. Định nghĩa: Trạng từ dùng để làm chỉ tính chất/phụ nghĩa cho một từ một số loại khác trừ danh từ cùng đại danh từ.

Bạn đang xem: Thế nào là trạng từ


Trạng từ thường đứng trước từ tuyệt mệnh đề cơ mà nó buộc phải bổ nghĩa. Cơ mà cũng tùy trường hợp câu nói mà ngưới ta hoàn toàn có thể đặt nó lép vế hay cuối câu.Trạng từ bỏ (hay có cách gọi khác là phó từ) trong giờ Anh điện thoại tư vấn là adverb. Trạng trường đoản cú là đều từ dùng để làm bổ nghĩa mang đến động từ, tính từ, một trạng từ không giống hay cho cả câu. Trạng từ thường xuyên đứng trước từ giỏi mệnh đề mà nó nên bổ nghĩa. Tuy vậy cũng tùy trường hợp câu nói mà ngưới ta hoàn toàn có thể đặt nó lép vế hay cuối câu.
*

Trạng trường đoản cú trong tiếng anh: Vị trí, cách sử dụng & cấu trúc của trạng từ

2. Phân một số loại trạng từ.

Trạng từ hoàn toàn có thể được phân nhiều loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa sâu sắc chúng diễn tả, trạng từ hoàn toàn có thể được phân nhiều loại thành. Lưu giữ ý, chúng ta cũng có thể nắm vững những kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ anh trong tầm 1 tháng thông qua chương trình huấn luyện và giảng dạy tiếng anh Online dành riêng cho tất cả những người mất căn bản tiếng anh:

Tìm gọi thêm về chương trình tiếng anh cho người mất căn bản

2.1. Trạng trường đoản cú chỉ phương pháp (manner): miêu tả cách thức một hành vi được tiến hành ra sao? (một bí quyết nhanh chóng, lờ lững chạp, hay lười biếng ...) Chúng rất có thể để trả lời các câu hỏi với How?

Ví dụ: He runs fast. She dances badly. I can sing very well

Chú ý: địa điểm của trạng trường đoản cú chỉ cách thức thường lép vế động từ hoặc lép vế tân ngữ (nếu như gồm tân ngữ).

Ví dụ: She speaks well English. . She speaks English well. <đúng> I can play well the guitar. I can play the guitar well. <đúng>

2.2. Trạng tự chỉ thời hạn (Time): miêu tả thời gian hành động được tiến hành (sáng nay, hôm nay, hôm qua, tuần trước ...). Chúng hoàn toàn có thể được dùng để làm trả lời với thắc mắc WHEN? (Khi nào?) When vì chưng you want to vì it?

Các trạng tự chỉ thời hạn thường được đặt tại cuối câu (vị trí thông thường) hoặc vị trí đầu câu (vị trí dấn mạnh) I want to bởi the exercise now! She came yesterday. Last Monday, we took the final exams.2.3. Trạng trường đoản cú chỉ tần suất (Frequency): miêu tả mức độ liên tiếp của một hành động (thỉng thoảng, thường thường, luôn luôn luôn, hiếm khi ..). Chúng được dùng làm trả lời thắc mắc HOW OFTEN?(có thường .....?) - How often bởi you visit your grandmother? và được đặt sau đụng từ "to be" hoặc trước động từ chính:

Ví dụ: John is always on time He seldom works hard.

2.4. Trạng tự chỉ xứ sở (Place): miêu tả hành động mô tả nơi nào , nơi đâu hoặc ngay sát xa nắm nào. Chúng dùng để trả lời cho thắc mắc WHERE? những trạng từ nơi chốn thông dụng là here, there ,out, away, everywhere, somewhere... Above (bên trên), below (bên dưới), along (dọc theo), around (xung quanh), away (đi xa, khỏi, mất), back (đi lại), somewhere (đâu đó), through (xuyên qua).

Ví dụ: I am standing here. She went out.

2.5. Trạng từ chỉ mức độ (Grade): biểu đạt mức độ (khá, nhiều, ít, quá..) của một đặc thù hoặc quánh tính; chúng đi trước tính trường đoản cú hoặc trạng từ mà chúng xẻ nghĩa. Trạng trường đoản cú chỉ nút độ, để cho biết thêm hành động ra mắt đến mức độ nào, thường các trạng trường đoản cú này được sử dụng với tính từ hay là 1 trạng từ bỏ khác hơn là dùng với hễ từ:

Ví dụ: This food is very bad. She speaks English too quickly for me khổng lồ follow. She can dance very beautifully.too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có phần).

Video lí giải học trạng trường đoản cú trong tiếng anh

2.6. Trạng từ chỉ con số (Quantity): diễn đạt số lượng (ít hoặc nhiều, một, hai ... Lần...)

Ví dụ: My children study rather little The champion has won the prize twice.

2.7. Trạng từ nghi vấn (Questions): là các trạng từ cầm đầu câu dùng để hỏi, gồm: When, where, why, how: những trạng tự khẳng định, đậy định, rộp đoán: certainly (chắc chắn), perhaps (có lẽ), maybe (có lẽ), surely (chắc chắn), of course (dĩ nhiên), willingly (sẵn lòng), very well (được rồi).

Ví dụ: When are you going to lớn take it? Why didn"t you go khổng lồ school yesterday?

2.8. Trạng từ tương tác (Relation): là phần lớn trạng từ dùng để làm nối nhị mệnh đề với nhau. Chúng tất cả thể miêu tả địa điểm (where), thời gian (when) hoặc lí vì (why):

Ví dụ: I remember the day when I met her on the beach. This is the room where I was born.

* Cách phân biệt loại từ trong câu giờ đồng hồ anh

3. Trạng từ với tính từ có chung cách viết/đọc.

Nhiều tính từ cùng trạng trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh tất cả chữ viết tương tự - có nghĩa là tính từ cũng chính là trạng từ và ngược lại, mặc dù nhiên bọn họ phải dựa vào cấu trúc và địa chỉ của chúng để xác định xem đâu là tính từ cùng đâu là trạng từ. Ví dụ: A hard worker works very hard. A late student arrived late.

Chú ý: chiêu tập số tính với trạng từ có cách viết và đọc như là nhau:

Adjectives
Adverbs
fast fast
only only
late late
pretty pretty
right right
short short
sound sound
hard hard
fair fair
even even
cheap cheap
early early
much much
little little

4. Biện pháp hình thành trạng từ.

Tính từ bỏ + -ly : đa số trạng từ bỏ chỉ thể cách có hể được thành lập bằng cách thêm -ly vào tính từ:

Quick -quicklyKind - kindlyBad - badlyEasy - easily

5. Vị trí của trạng từ.

Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường xuyên đứng ở các vị trí sau 1. Trước động từ thường(nhất là những trạng trường đoản cú chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom....)

Ex: They often get up at 6am.

2. Thân trợ cồn từ và hễ từ thường

Ex: I have recently finished my homework.TĐT adv V

3. Sau đông từ tobe/seem/look...và trước tính từ: tobe/feel/look... + adv + adj

Ex: She is very nice.Adv adj

4. Sau too: V(thường) + too + adv

Ex: The teacher speaks too quickly.

5. Trước enough : V(thường) + adv + enough

Ex: The teacher speaks slowly enough for us lớn understand.

6. Trong cấu trúc so....that: V(thường) + so + adv + that

Ex: Jack drove so fast that he caused an accident.

7. Đứng cuối câu

Ex: The doctor told me lớn breathe in slowly.

8. Trạng tự cũng hay đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu cùng cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

Ex: Last summer I came back my trang chủ countryMy parents had gone to bed when I got home.

Xem thêm: Nghị Luận Chứng Minh Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây ❤️️15 Mẫu, Chứng Minh Câu Tục Ngữ: Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây

Trạng từ bổ nghĩa mang lại từ các loại nào thì phải đứng sát từ các loại ấy. Phép tắc này thường được hotline là nguyên tắc "cận kề".

Ví dụ: She often says she visits her grandmother. (Often ngã nghĩa đến "says"). She says he often visits her grandmother. (Often bổ nghĩa mang lại "visits")